دانلود رایگان


نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی - دانلود رایگاندانلود رایگان نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود رایگان نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.. 1
ارزیابی عمومی، روشهای انجام کار. 2
عنوان و تبیین تجربه فردی.. 5
بیان نکات کلیدی و ارائه برنامه. 17


کارگزینی


مستندات


خبره


عالی


ارتقا رتبه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل : ghanoon.mogharerat.docx - دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت به مساحت 67521 مترمربع با زیر بنای 16568 .... 3
-1-2) نام، مسؤوليت و رتبه‌ي حرفه‌اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله
پزشك، .... 3, انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی, 20 تا 0 ... به رتبه های
شغلی پایه ، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند 50،60،70و80 درصد .....
کـــــارگزینی ...

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی اندیشه اسلامی 1

دانلود نمونه سوالات کتاب اندیشه اسلامی 1 به همراه جواب. تالیف آیت الله جعفر ... نمونه
مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی · پایان‌نامه مهندسی ...

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و آﺛﺎر آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮ

ﺻﻔﺤﻪ. 70-41. ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و آﺛﺎر آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﻣﺨﺎﺑﺮات رﺳﺘﻪ ...
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ و اداري اداره ﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه. اﺳﺖ .
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗـﺪوﻳﻦ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ... ﻣﺴﺌﻮل
آﻣﻮزش اداره ﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺗﻬﺮان ...... اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ و اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه ، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﺷﻐﻠﻲ.

تالار گفتگوی بانکی • مشاهده مبحث - اخبارمالی دادگستری

29 ا کتبر 1994 ... «تشكيل شوراي عالي اداري قوه قضاييه» به منظور سياست گذاري و اتخاذ تصميم در ...
با هدف توانمندسازی کارکنان اداری قوه قضاییه؛ شایستگی های شغلی کارکنان ...
قضایی می پردازد و با توجه به توانمندی های مالی و بودجه ای خود به صورت کارآمدتر .....
عنوان شغل، نمونه وظایف و مسئولیّت¬ها، تعیین شرایط احراز مشاغل (مدرک ...

کاربرگهای معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی - دانشگاه جامع علمی ...

ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی . کاربردی در نیم. سال و سال تحصیلی فوق.
الذ. کر، به هنگام ثبت. نام در مرکز آموزش. محل قبولی به مسئول ذیربط تحویل دهد.
تذکر.

مجموعه مقررات داخلی بیمارستان در حوزه اداری ومالی نیکی در اختیار بخش ه

کارگزینی پس ازاطالع به مسئول مربوطه خودنسبت به رفع کسری با ردکردن مرخصی
اقدام خواهدکرد. 4 .... راهنمایی جهت ثبت نام پرسنل مشمول ارتقای رتبه به خبره و عالی :.

استخدام | جدید ترین آگهی های استخدام در ادارات ، سازمانها، دانشگاه ها ...

صفحه اختصاصی پذیرفته شدگان آزمون امور مالیاتی ۹۱ + صفحه مخصوص نظرات جدید
استخدام ... نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون استخدامی بانک ها در مصاحبه
استخدامی چه می پرسند؟ .... ضمن در دست داشتن اصل و تصویر مستندات به شرح ذیل، به
اداره کارگزینی اداره […] .... استخدام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۹۶ (استخدام
جدید).

آرشیو پرسش‌های شما و پاسخ های وکیل آنلاین/طرح پرسش در آیتم اول

15 نوامبر 2015 ... قبل از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در هتل حکم کارگزینی اینجانب مدیر واحد بود که در
زمان اجرای طرح و به علت عدم پرداخت مابه تفاوت 12 سال گذشته ...

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها

6, تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر موفقیت رقابتی (مطالعه موردی: بنگاه های ...
استان گیلان, فرزاد زاهد مقدم, دانشکده مدیریت و حسابداری, مدیریت, 1396-6-20 ......
404, تاثیر معناداری شغل بر تعهد سازمانی با توجه به نقش وابستگی شغلی در ......
مالی با توجه به نقش تعدیل گر حمایت مدیریت عالی در شرکت های تولیدی شهرستان
رشت ...

تجربیات یک کارگزین

تجربیات یک کارگزین - نکات کاربردی وگزارشات امور اداری و تشکیلات آموزش و
پرورش. ... درصورتي كه ازكارافتادگي به سبب انجام وظيفه باشد ارائه مستندات ذيل
نيز الزامي .... حداقل 3/2 آموزش ها در زمينه آموزش هاي شغلي كه حداقل در 6 سال طي شده باشد
و حداكثر ..... پرونده های ارتقاء رتبه خبره و عالی همکاران را به واحد ترفیعات تحویل
نمایند.

ملی ساالنه کنفرانس بیستمین ایران انجمن کامپیوتر - دانشگاه فردوسی ...

3 مارس 2015 ... طراحی و صفحه .... کلیه. محورهای. علمی. کنفرانس،. و. مسوول. و. اعضای. دبیرخانه.
کنفرانس. و ..... Page 20 ...... localization of personnel in factories and mines. .....
دوم، با استفاده از مفهوم وزن دهی به الگوها، فاصله ای وفقی بین یـک نمونـه ...... گروه
کامپیوتر، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، کرمانشاه.

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی ...

29 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم
پزشکی – اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.

شرح وظایف مترون - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی - دانشگاه علوم ...

جهت ارتقا از رتبه خبره به عالی ... عنوان صفحه .... به جانشین مدیر پرستاری، در زمان
برعهده داشتن مسئولیت سرپرستی، وظایف بالینی محول نمی شود. .... به اینکه این
مرکز آموزش درمانی می باشد ابلاغات متعددی دریافت نمودم که نمونه ای از آنها به شرح زیر
می باشد: ... 19- تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه
به ...

سوژه های خبری مردمی خود را اينجا بنويسيد - باشگاه خبرنگاران

13 آگوست 2012 ... ... سوژه های خبری خود را براي خبرنگاران مجله خبری در اين صفحه ارسال كنيد. ... و
تاثير گذار اخبار سیما است كه بيشتر به موضوعات داغ خبری و مشكلات ... 20. 115.
پاسخ. می گم اقای 2030 خفن ای مدافع واطلاع رسان چی شد سبد ...... به عمل نيامد بلكه در
زمان بازنشستگي با كسر دو رتبه شغلي از عالي به ...... کارگزین آنلاین.

آئین نامه های اجرایی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت سرمایه ... به
گونه ای مشخص نمایند که حداقل 50 درصد از مشاغل مذکور درسطح یک و حداکثر 20 درصد
... محل خدمت)، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387
کارمندان و ... اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می
گیرند.

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی

29 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم
پزشکی – اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.

نمونه مستندسازی تجربیات شغلی

31 دسامبر 2016 ... مستند سازی تجربیات کارمندان برای ارتقای به رتبه شغلی عالی ... شغلی معاون
اجرایی خبره به عالی,مستندسازی تجربیات معاون اجرایی ... تجربیات بایستی
مرتبط با شغل مورد تصدی وبراساس محورهای ... معاون اجرایی - مسئولیت های معاون
اجرایی ..... در قسمت بارگذاری مستندات نیز به نام مستند 100 صفحه ای بارگذاری ...

اخبار آموزش و پرورش

وی افزود: به همین علت هیچ گونه تصمیم و صحبتی در سطح وزارتخانه و مدیران عالی
مبنی ..... مدیرکل دفتر فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: از 3 سال
گذشته با تعامل با ...... قایل توجه کارشناسان کارگزینی سایت کارگزین 20 با
دانلود گزارش مغایرت ابلاغ و ...... 4- اصلاحيات مربوط به خوشه شغلي هنرآموز ساخت و
توليد (كد2592):.

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | مدیریت امور مالی

تکریم بازنشستگان و تجلیل از کارکنان نمونه دانشگاه علوم پزشکی قم; آغاز به کار
کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق روستایی و محروم استان; تجلیل از دانشگاه ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار

در راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي و نوع دوستي به هموطنان عزيز کارکنان بانک .....
شعب استان کرمانشاه، مدير نمونه استان در سه سال متوالي، رئيس شعبه در تمامي سطوح
و مشاور ...... خريد دستگاه آي پد (20 ميليون ريالي) و 58 کارت هديه 5 ميليون ريالي اهدا
مي‌کند. ... مشاوران خبره و نخبه بانکي و مالي را برنامه‌ريزي و به مرحله اجرا گذاشته است.

پیشنهاد صدور بیمه

رضایت خداوند متعال را کسب نموده و در کار حرفه ای خود موفق باشیم. ..... به گزارش
دبیرخانه شورای عالی بیمه، با تصویب صورت های مالی نمونه موسسات بیمه در ..... ماده
297 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری و اخذ نظر اشخاص خبره و
... این همکاران که اداره کارگزینی و تشکیلات، تاریخ بازنشستگی آنها را 29 اسفند
1388 ...

آئین نامه های اجرایی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت سرمایه ... به
گونه ای مشخص نمایند که حداقل 50 درصد از مشاغل مذکور درسطح یک و حداکثر 20 درصد
... محل خدمت)، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387
کارمندان و ... اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می
گیرند.

بررسی سن مناسب ازدواج برای دختران پروژه آمار 18 ص - دانلود فایل رایگان

28 سپتامبر 2017 ... ما دانش آموزان با انجام تحقیقی که به عمل آمده سعی بر این داشته تا تقریباً ... نمونه
مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی ...

تجربیات مدون دبیران و کارمندان

فرهنگیان محترم می توانند برای دریافت فایل تجربیات مدون که به هم به صورت ... (
مقالات حداقل 15 صفحه و با فونت نازنین- صفحه عنوان 16- تیتر 14- متن 12 ) می
باشد . ... 4- احساس مسئولیت معلمی در تعلیم و تربیت اسلامی ..... تجربیات مدون
دبیر فنی و حرفه ای ... یکی ازشرایط اخذ رتبه های شغلی خبره و عالی ارائه تجربه مدون
در رابطه با ...

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل پرستاری - تحقیق ...

نمونه 20 صفحه مستندات شغلی پرستاری برای ارتقا رتبه از خبره به عالی ... نمونه
مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول واحد بهداشت محیط.

اقتصاد غذا- پایگاه خبری صنایع غذایی و کشاورزی ایران فودپرس ...

این جوان تبریزی که توانسته است بارها و بارها نام صادرکننده نمونه را از آن واحد ... شغل
خود را خوش‌مزه می‌دانست و با انتخاب نام «شیرین عسل» نشان داد که چقدر به ... و شکلات
ایران، 20 درصد مربوط به صادرات محصولات «شیرین عسل» است که این ... یک پیشنهاد
عالی اقتصادی ..... اگه به این سوالات جواب داده نمیشه چرا همچی صفحه ای گذاشتین؟

دانلود فایل : ghanoon.mogharerat.docx - دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت به مساحت 67521 مترمربع با زیر بنای 16568 .... 3
-1-2) نام، مسؤوليت و رتبه‌ي حرفه‌اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله
پزشك، .... 3, انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی, 20 تا 0 ... به رتبه های
شغلی پایه ، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند 50،60،70و80 درصد .....
کـــــارگزینی ...

مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي - مطالب آموزشی و تربیتی - رز بلاگ

3 جولای 2015 ... تنظيم و ارسال مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي مستلزم رعايت دستورالعمل ... در
خصوص محاسبه تجربه تکميل جدول زير توسط کارشناسان کارگزيني و ... خلاصه
اطلاعات كارمندان براي ارتقاء به رتبه شغلي خبره ... که کارمند در طول خدمت با توجه به
وظايف و مسئوليت های محوله کسب نموده است . .... یکشنبه 20 تیر 1395.

دانلود فایل نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول ...

28 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم
پزشکی - اطلاعات مربوط به ...

دانشگاه علوم پزشکی بم - آئین نامه ها

ارتقاء : تخصيص پست سازماني يا سطح شغلي بالاتر به كارمند بر اساس ضوابط طرح
.... اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد
نظر ... رتبه هاي خبره و عالي فقط به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي بايد. ... در
صورتي كه به سمت پايين منصوب شوند و فوق العاده مديريت آنان در مسئوليت جديد از ...

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل دندانپزشکی ...

نمونه مستندات 20صفحه ای شغلی ارتقا رتبه خبره به عالی شغل پزشک مسئول مرکز
مشاوره ... نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی.

یک سناریو در حقوق و دستمزد - سامانه پشتیبانی نرم افزارهای مالی

صفحه 1 از 2, 1, 2 · > · >> ... 20 آبان 1392 10:36 ق.ظ ... آیا اگر اصلاحی در روش محاسبه
حقوق و دستمزد در طول سال جاری به وجود آمد باید برای تک .... طبقات شغلی مقدماتي
پايه ارشد خبره عالي ... و سرپرستي (مديران حرفه اي) متناسب با پيچيدگي وظايف و
مسئوليت ها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت‌هاي شغلي و ساير عوامل مربوط
براساس ...

دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

نوآوری در وظایف محوله به گونه ای که موجب افزایش اثر بخشی و کارآیی حوزه ... حداکثر
سطح پیشرفت شغلی بر اساس مدرك تحصیلی و کسب امتیازات ... خبره. رتبه. 3. 5.
عالی. رتبه. 1. تبصره. -2. مدت توقف برای کسب رتبه جدید، مجموع ... پرونده به اداره
کارگزینی کارکنان خواهد بود. .... معاون اداره و کارشناس مسئول ..... ارائه مستندات کافی
.

1-- رأي شماره 107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع استفاده تجاري ...

د: رأي وحدت رويه شماره 716 20/7/1389 هيأت عمومي ديوان عالي كشور .... آقاي محمدرضا
دلاوري، قاضي محترم ديوان عدالت اداري به موجب مرقومه اي، اعمال ماده 53 الحاقي به آيين ...

داروسازی الحاوی (سهامی عام)

صفحه. گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت, 3. اطلاعات عملکرد مالی طی دوره, 4 ...
اطلاعات طرحهای توسعه شرکت ، تماس با شرکت و مسئول پاسخگویی به سوالات
سهامداران, 52 ... گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع,
مبتنی بر اطلاعات ... صنعت داروسازی ایران در سال 1391 با مشکلات عدیده ای از جمله
تغییر نرخ ارز و ...

مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي - مطالب آموزشی و تربیتی - رز بلاگ

3 جولای 2015 ... تنظيم و ارسال مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي مستلزم رعايت دستورالعمل ... در
خصوص محاسبه تجربه تکميل جدول زير توسط کارشناسان کارگزيني و ... خلاصه
اطلاعات كارمندان براي ارتقاء به رتبه شغلي خبره ... که کارمند در طول خدمت با توجه به
وظايف و مسئوليت های محوله کسب نموده است . .... یکشنبه 20 تیر 1395.

دانلود راهنمای تکمیل مستندات تجربی جهت ارتقا به رتبه عالی

ج)انتخاب نوع ارتقاء رتبه شغلی از خبره به عالی . د)دانلود فرم ارتقاء رتبه عالی. ...
مانند نمونه تهیه گردد و در انتها و پس از تکمیل مستندات تجربی صفحه گذاری گردد. ...
فاصله بین خطوط در اندازه 15/1 به تایپ وتهیه مقدمه بپردازید؛ بدین صورت که در
خصوص شغل ... كه كارمند در طول خدمت با توجه به وظايف و مسئوليت هاي محوله كسب نموده
است .

archiCAD نمونه کار صفحه 16 - Alal-Badal

نرم افزار آرشیکد Graphisoft Archicad 20 build 4009 Graphisoft ArchiCAD 16
Build 3006 .... نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول
کارگزینی.

بانك اقتصاد نوين - اخبار

در راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي و نوع دوستي به هموطنان عزيز کارکنان بانک .....
شعب استان کرمانشاه، مدير نمونه استان در سه سال متوالي، رئيس شعبه در تمامي سطوح
و مشاور ...... خريد دستگاه آي پد (20 ميليون ريالي) و 58 کارت هديه 5 ميليون ريالي اهدا
مي‌کند. ... مشاوران خبره و نخبه بانکي و مالي را برنامه‌ريزي و به مرحله اجرا گذاشته است.

وبلاگ شخصی - نگارش نامه اداری

2 ا کتبر 2012 ... هر نوشته ای كه حاوی یك یا چند موضوع اداری بوده و به عنوان وسیله ارتباط در داخل و خارج
..... پیام خود به مدیر و مسئول مربوطه، باید یک درخواست یا نامه رسمی اداری تنظیم نماید.
.... در تهيه آن نيز رشته شغلي وتخصص ودر جه تحصيلي وذوق واستعداد ... نوشتن
جملاتي مانند « منظور به نظر عالي است » هيچ دردي را دوا نخواهد کرد بلکه ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار

در راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي و نوع دوستي به هموطنان عزيز کارکنان بانک .....
يک، رئيس کميته اعتباري مرکز، مدير شعب استان کرمانشاه، مدير نمونه استان در ......
خريد دستگاه آي پد (20 ميليون ريالي) و 58 کارت هديه 5 ميليون ريالي اهدا مي‌کند. ... با
حضور مشاوران خبره و نخبه بانکي و مالي را برنامه‌ريزي و به مرحله اجرا گذاشته است.

ﻣﺪارك و ﺿﻤﺎﯾﻢ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ اﺳﻨﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ و در آﻣﺪ - NPMC

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺼﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ... ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﯾﻢ و
اﺳﺘﻨﺎدات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﻮده و ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـ ..... ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮔﺮدﯾﺪه و
ﺑﻪ ... اﺣﮑﺎم ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾ .... ﺳﺎل ارﻓﺎﻗﯽ ﺟﻤﻌﺎً ﻣﻌﺎدل. 30. ﻣﺎه ﭘـﺎداش ﭘﺎﯾـﺎن.
ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ . در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي داراي. 20 ..... ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮ اي ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ذﺧﯿﺮه اﻋﺘﺒﺎر.

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | مدیریت امور مالی

تکریم بازنشستگان و تجلیل از کارکنان نمونه دانشگاه علوم پزشکی قم; آغاز به کار
کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق روستایی و محروم استان; تجلیل از دانشگاه ...

ایران استخدام: تعاریف و طبقه بندی مشاغل | ایران استخدام

3 ژانويه 2015 ... تعریف شغل:مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مستمر و مرتبط و مشخص ... طرح طبقه
بندي مشاغل: به شرح رشته هاي شغلي، مقررات، آئين نامه و دستور العمل هاي اجرايي اطلاق
مي شود. ... در شرح رشته شغلي، عنوان، نمونه وظايف، پست ها، مسئوليت ها، نحوه ... رتبه
هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.

مجموعه مقررات داخلی بیمارستان در حوزه اداری ومالی نیکی در اختیار بخش ه

کارگزینی پس ازاطالع به مسئول مربوطه خودنسبت به رفع کسری با ردکردن مرخصی
اقدام خواهدکرد. 4 .... راهنمایی جهت ثبت نام پرسنل مشمول ارتقای رتبه به خبره و عالی :.

پست سازمانی شغل تعريف حق شغل - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

فیش های حقوقی حق شاغل می باشد که به عواملی نظیر تحصیالت، دوره های ... پرسنل
هنگام اخذ مرخصی باید اطمینان حاصل کنند مسئول مربوطه با مرخصی موافقت نموده ...
کارکنان. برای. هرگونه. ارتقاء. شغل. از. جمله. ارتقاء. رتبه. های. شغلی. و. انتصاب .....
ارائه مستندات مربوطه به کارگزينی الزامی بوده و فقط از تاريخ تولد کودك تا .....
Page 20 ...

1-- رأي شماره 107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع استفاده تجاري ...

د: رأي وحدت رويه شماره 716 20/7/1389 هيأت عمومي ديوان عالي كشور .... آقاي محمدرضا
دلاوري، قاضي محترم ديوان عدالت اداري به موجب مرقومه اي، اعمال ماده 53 الحاقي به آيين ...

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی ...

29 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم
پزشکی – اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.

دانلود راهنمای تکمیل مستندات تجربی جهت ارتقا به رتبه عالی

ج)انتخاب نوع ارتقاء رتبه شغلی از خبره به عالی . د)دانلود فرم ارتقاء رتبه عالی. ...
مانند نمونه تهیه گردد و در انتها و پس از تکمیل مستندات تجربی صفحه گذاری گردد. ...
فاصله بین خطوط در اندازه 15/1 به تایپ وتهیه مقدمه بپردازید؛ بدین صورت که در
خصوص شغل ... كه كارمند در طول خدمت با توجه به وظايف و مسئوليت هاي محوله كسب نموده
است .

قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور *

مصوبات هيأت سه نفري جانشين هيأت هاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
. .... وقت “ و به دو صورت رسمي و پيماني خواهند بود (7) و بايد حداقل هفته اي 40 ساعت ...
و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون‌ شغلي .....
ماده 20ـ دانشگاه مي‌تواند به اعضاي هيأت علمي اعم از اينكه مشاغل آموزشي يا پژوهشي يا ...

راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت

25 آوريل 2016 ... راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت : ... فهرست مستندات تجربی
مانند نمونه تهیه گردد و در انتها و پس از تکمیل مستندات تجربی صفحه گذاری گردد. ...
که کارمند در طول خدمت با توجه به وظایف و مسئولیت های محوله کسب نموده است . ...
قسمت بارگذاری مستندات نیز به نام مستند ۱۰۰ صفحه ای بارگذاری گردد.

1-- رأي شماره 107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع استفاده تجاري ...

د: رأي وحدت رويه شماره 716 20/7/1389 هيأت عمومي ديوان عالي كشور .... آقاي محمدرضا
دلاوري، قاضي محترم ديوان عدالت اداري به موجب مرقومه اي، اعمال ماده 53 الحاقي به آيين ...

طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ...

25 آگوست 2013 ... صفحه نخست .... 2- كاركنان ياد شده علاوه بر وظايف و مسؤوليت هاي ناشي از پست مورد
تصدي ... ارائه ابتكارات و خلاقيت در مسير شغلي و وظايف دستگاه كه موجب كاهش هزينه
ها ... 3- احراز عناوين ارشد ، خبره و عالي به ترتيب مشروط به كسب حداقل 600 و ... ( به
استثناي متصديان مشاغل مديريت ) اين عناوين در احكام كارگزيني آنان ...

راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت

25 آوريل 2016 ... راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت : ... فهرست مستندات تجربی
مانند نمونه تهیه گردد و در انتها و پس از تکمیل مستندات تجربی صفحه گذاری گردد. ...
که کارمند در طول خدمت با توجه به وظایف و مسئولیت های محوله کسب نموده است . ...
قسمت بارگذاری مستندات نیز به نام مستند ۱۰۰ صفحه ای بارگذاری گردد.

دانشگاه علوم پزشکی بم - آئین نامه ها

ارتقاء : تخصيص پست سازماني يا سطح شغلي بالاتر به كارمند بر اساس ضوابط طرح
.... اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد
نظر ... رتبه هاي خبره و عالي فقط به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي بايد. ... در
صورتي كه به سمت پايين منصوب شوند و فوق العاده مديريت آنان در مسئوليت جديد از ...

کاربرگ های خدمات آموزشی - موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث ...

کاربرگ های مربوط به معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه ... کاربرگ
106: تاييد تراز معدل مقطع كارداني دانشجویان نمونه کشوری جهت استفاده ..... این گواهی
صرفا برای ثبت نام در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای ... و سال
تحصیلی فوق الذکر، به هنگام ثبت نام در مرکز آموزش محل قبولی به مسئول ذیربط
تحویل دهد.

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی ...

29 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم
پزشکی – اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.