دانلود رایگان


پرسشنامه تمايل به ترك خدمت - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

دانلود رایگان پرسشنامه تمايل به ترك خدمت پرسشنامه تمايل به ترك خدمت فرمتword

3صفحه
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
این پرسشنامه دارای 15 سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی در افراد مختلف می باشد. این پرسشنامه به صورت محقق ساخته و با استفاده از برخی منابع علمی از قبیل کیم و همکاران (2007) طراحی گردیده است.
در پایان نامه حسینی برزنجی (1392) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از دانشجویان توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تمایل ترک خدمت برابر با 82/0 می باشد.


پرسشنامه تمایل به ترک خدمت


پرسشنامه ترک خدمت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


وب نیلو

شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید
آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات ... -دریافت فایل
پرسشنامه بهزیستی معنوی سالمندان (گل پرور و همکاران، 1394) - پرداخت و دانلود آنی
.... -دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمت
كاركنان

اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت - مقالات دانشگاهی

داده های به دست آمده بوسیله پرسشنامه های توزیع شده، از طریق نرم افزار پی.ال.اس مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که عدالت توزیعی، رویه ای و اعتماد
مبتنی بر خیرخواهی از تاثیر منفی با طفره رفتن در تسهیم دانش برخوردارند. این
یافته ها حاکی از این است که تسهیم دانش از رفتار صادقانه، رعایت منافع دیگران، ...

مقایسه تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت نیروی انسانی در بیمارستان ...

زمینه و هدف: هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت نیروی
انسانی در بیمارستان های شهر تهران است. مواد و روش ها: در طی این مطالعه سه بیمارستان
با وضعیت مالکیت متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته اند. این بیمارستان ها عبارتند از
بیمارستان عمومی دولتی، تامین اجتماعی و خصوصی. جهت جمع آوری داده ها 450 پرسشنامه
...

پرسشنامه استاندارد تمایل به ترک خدمت - آپارات

3 آگوست 2017 ... سارینا دانلود پرسشنامه استاندارد تمایل به ترک خدمت تعداد سوالات 3،لینک دانلود:
https://goo.gl/RrkbaF پرسشنامه استاندارد تمایل به ترک خدمت پرسشنامه تما.

دانلود پرسشنامه تمایل به ترک خدمت | m - 20link.ir

26 فوریه 2018 ... دانلود پرسشنامه تمایل به ترک خدمت: پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک
پرسشنامه استاندارد و فقط حاوی سه سوال میباشد و با همین سه سوال اعتبار یابی شده
است که از تحقیق کیم و لیونگ (2007) گرفته شده است. پایایی و روایی این
پرسشنامه در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است. دسته بندی: جزوات» پرسشنامه ...

رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در ...

21 دسامبر 2017 ... )بررسی صوری و ظاهری پرسشنامه از نظر مناسب بودن( با ارائه به. گروهی از پرستاران
مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه ديگری که در پژوهش حاضر استفاده شد،. و همكاران
بود ]30[. Kim پرسشنامه تمايل به ترك خدمت. گويه های اين پرسشنامه که برای سنجیدن
قصد ترك شغل طراحی. شده است شامل 15سؤال در مقیاس لیكرت 5 ...

دانلود ویدیوی پرسشنامه استاندارد تمایل به ترک خدمت (فیلم) از آپارات

دانلود پرسشنامه استاندارد تمایل به ترک خدمت تعداد سوالات 3،لینک دانلود: https://
goo.gl/RrkbaF. ۱۲:۵۸:۳۸, ۱۲ مرداد ۱۳۹۶. اپارات. #آموزشی. bazigta4 · مدل مانتو شاد برای
مهدکودک · دانلود درایور وب کم cof single chip · فیلم کمییا کمییا از ارش بچه به دنیا
می اورد · جالبترین کانال تلگرام · اولين قسمت فصل دوشب كوك · متن میگری اعیاد ...

ریت مدی ثیر تنش شغلی بر تمایل به ادامه خدمت کارکنان مرکز أت کرمان ...

عواقبی چون ترک حرفه. می باشند . لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تنش شغلی
با تمایل به. ادامه خدمت. در. کارکنان. فوریت. های. پزشکی. انجام گرفت . مواد و روش ها:
مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر بر روی. 322. کارمند. مرکز فوریت های پزشکی شهر
کرمان. با. نمونه گیری طبق. ه ای. ،. انجام. شد. ابزار. جمع آوری. اطلاعات. ،. پرسشنامه.

تأثیر تناسب شخص- شغل بر تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت ...

نتایج تحلیل 357 پرسشنامه نشان داد تناسب شخص- شغل تأثیر منفی و معنادار بر
تمایل به ترک خدمت کارکنان دارد، اما بین تناسب شخص- شغل با دلبستگی شغلی و
تناسب شخص- شغل با بهبود کیفیت شغلی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین،
دلبستگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تأثیر منفی و معنادار می‌گذارد، در
حالی ...

رابطۀ بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان - qums

پرسشنامه ها. O. پرسشنامه. عدالت. سازمانی. نیهوف. و. مورمن. ) 1993. :( شامل. 20. سوال؛.
با. گزینه. های. کامالً. موافقم،. موافقم،. بی. نظرم،. مخالفم. و. کامالً. م. خالفم. O.
پرسشنامه. تمایل. به. ترک. خدمت. کارکنان. کامان. و. همکاران. ) 1979. :( شامل. یک.
مقیاس. 3. گویه. ای. O. پایایی. و. روایی. هر. دو. پرسشنامه. در. مطالعه. حسنی. و. همکاران.
سنجیده. شده.

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت | 97 - تبدیل PDF به Word

30 ژانويه 2018 ... پرسشنامه تمایل به ترک خدمت: این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و فقط حاوی سه
سوال میباشد و با همین سه سوال اعتبار یابی شده است که از تحقیق کیم و لیونگ (
2007) گرفته شده است. پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیقات مختلف به اثبات
رسیده است. پرسشنامه تمایل به ترک خدمت پرسشنامه تمایل به ترک ...

بررسی عوامل موثر در قصد ترک خدمت پرستاران - Scientific Journal of ...

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺪﯾﺮان. ﺑﺎ. درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ. ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎي ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﯿﻔﺖ. ﻫﺎي ﮐﺎري
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﯿﻢ. ﻫﺎي. ،. ﮐﺎري ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ. ﺷﻐﻠﯽ و. ﻗﺼﺪ. ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ..... و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ،. ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد. ﭘﮋوﻫﺶ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ. ﺑﻮد. ﮐﻪ. ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ. ﺑﻮد . ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت.

بازسازي تك استخواني ساعد در اولنار ديس مليا: گزارش مورد

5 مارس 2012 ... ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ. ﻱ. ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻤﺎ. ﻳ. ﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﺧﺪﻣﺖ، ﺭﺿﺎ. ﻳ. ﺖ ﺷﻐﻠ. ﻲ. ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ. ﻱ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧ. ﻲ. ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ. ﻴ. ﺐ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻧﻴﻬﻮﻑ ﻭ ﻣﻮﺭﻣﻦ. (. ١٩٩٣. ) ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﺎﻥ. (. ١٩٧٩. ) ،
ﻟﻮﻛﺎ. ﺱ. (. ١٩٩٠. ) ﻭ ﭘﻮﺩﺳﺎﻛﻒ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ .... ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﺯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﺧﺪﻣﺖ،
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﻛﺎﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ. )ﻉ(. ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ. 341.

بازسازي تك استخواني ساعد در اولنار ديس مليا: گزارش مورد

5 مارس 2012 ... ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ. ﻱ. ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻤﺎ. ﻳ. ﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﺧﺪﻣﺖ، ﺭﺿﺎ. ﻳ. ﺖ ﺷﻐﻠ. ﻲ. ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ. ﻱ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧ. ﻲ. ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ. ﻴ. ﺐ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻧﻴﻬﻮﻑ ﻭ ﻣﻮﺭﻣﻦ. (. ١٩٩٣. ) ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﺎﻥ. (. ١٩٧٩. ) ،
ﻟﻮﻛﺎ. ﺱ. (. ١٩٩٠. ) ﻭ ﭘﻮﺩﺳﺎﻛﻒ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ .... ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﺯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﺧﺪﻣﺖ،
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﻛﺎﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ. )ﻉ(. ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ. 341.

تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت - فصلنامه فرایند مدیریت ...

علاوه بر این، فرض شد که تعهد سازمانی مدیران از تعهد سازمانی کارشناسان بیشتر
است، ولی تمایل به ترک خدمت آنها از تمایل به ترک خدمت کارشناسان کمتر است. داده‌های
مورد نیاز برای آزمون فرضیه از طریق پرسشنامه از یک نمونه 108 نفری (48 نفر مدیر،
600 نفر کارشناس) در شرکتی دولتی جمع‌آوری شد و مورد تحلیل قرار گرفت. همان طور
که ...

مقایسه تمایل به ترک خدمت پرستاران شاغل در بیمارستان های مجری و ...

چکیده زمینه و هدف: باتوجه به نقش پرستاران در عملکرد سازمانهای بهداشتی و اهداف
متعالی سازمان ، تمایل به ترک خدمت آنان در سازمان یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت
منابع ... ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو قسمت بوده که قسمت اول مربوط به
مشخصات فردی و قسمت دوم پرسشنامه "مقیاس پیش بینی ترک خدمت" ( ( Hinshaw می
باشد.

پرسشنامه ,تمایل به ترک خدمت ,مدیریت دولتی ,سنجش ترک خدمت ...

پرسشنامه ,تمایل به ترک خدمت ,مدیریت دولتی ,سنجش ترک خدمت, کارشناسی ارشد,
دانلود پرسشنامه,پرسشنامه آماده مدیریت ,پرسشنامه مدیریت. ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ پرسشنامه.
فایل با عنوان کامل دانلود پرسشنامه تمایل به ترک خدمت در زمینه یا رشته پرسشنامه
قرار می گیرد و دارای کلمه های کلیدی زیر است. پرسشنامه ,تمایل به ترک خدمت ,
مدیریت ...

رابطۀ بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان - qums

پرسشنامه ها. O. پرسشنامه. عدالت. سازمانی. نیهوف. و. مورمن. ) 1993. :( شامل. 20. سوال؛.
با. گزینه. های. کامالً. موافقم،. موافقم،. بی. نظرم،. مخالفم. و. کامالً. م. خالفم. O.
پرسشنامه. تمایل. به. ترک. خدمت. کارکنان. کامان. و. همکاران. ) 1979. :( شامل. یک.
مقیاس. 3. گویه. ای. O. پایایی. و. روایی. هر. دو. پرسشنامه. در. مطالعه. حسنی. و. همکاران.
سنجیده. شده.

ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋ - World Health ...

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺑﺮﺧﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. ﺗﻤﺎﯾﻞ. ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﯽ ﺗ. ﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ. درﺳﺎل. 1390. اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ . ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ. : در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ،. 350. ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻓﺮدي.
11(. ﻋﺒﺎرت. ) و ﻣﻘﯿﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ. Anticipated Turnover Scale (ATS). ) (. 12. ﻋﺒﺎرت.
).

بازسازي تك استخواني ساعد در اولنار ديس مليا: گزارش مورد

5 مارس 2012 ... ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ. ﻱ. ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻤﺎ. ﻳ. ﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﺧﺪﻣﺖ، ﺭﺿﺎ. ﻳ. ﺖ ﺷﻐﻠ. ﻲ. ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ. ﻱ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧ. ﻲ. ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ. ﻴ. ﺐ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻧﻴﻬﻮﻑ ﻭ ﻣﻮﺭﻣﻦ. (. ١٩٩٣. ) ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﺎﻥ. (. ١٩٧٩. ) ،
ﻟﻮﻛﺎ. ﺱ. (. ١٩٩٠. ) ﻭ ﭘﻮﺩﺳﺎﻛﻒ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ .... ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﺯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﺧﺪﻣﺖ،
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﻛﺎﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ. )ﻉ(. ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ. 341.

ﺑﺎ : ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﺟﻮ ﺳﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ

از اﯾﻦ رو، ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش. ﻫـﺎ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻓـﺮدي و. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رواﺑﻂ ﻋﻠّﯽ ﻣﯿ. ﺎن ﭼﻨﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﯾﻌﻨـﯽ: ﻋـﺪاﻟﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ادراك ﺷﺪه، ﺟﻮ ﺳﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪن ﺑﺎ
ﺷﻐﻞ، ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري داده. ﻫـﺎ و ﺳـﻨﺠﺶ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.

پرسشنامه استاندارد تمایل به ترک خدمت - آپارات

3 آگوست 2017 ... سارینا دانلود پرسشنامه استاندارد تمایل به ترک خدمت تعداد سوالات 3،لینک دانلود:
https://goo.gl/RrkbaF پرسشنامه استاندارد تمایل به ترک خدمت پرسشنامه تما.

پرسشنامه تمايل به ترك خدمت - فروشگاه روان پو

دانلود رایگان پرسشنامه, خرید پرسشنامه, پرسشنامه تمايل به ترك خدمت,روان پو,
ravanpoo.ir, نرم افزار آزمون ها,فارس روان, سلامت روان, شخصیت,روان‌سنجی,روان پویا,
روانشناسی,کانال دانلود رایگان پرسشنامه،خانواده,تحصیلی,شغلی,استرس,ورزشی,هوش
و حافظه,کودکان,بزرگسالان,نوجوانان,اضطراب,سازمانی,آزمون روانی,افسردگی، اختلالات،
...

رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در ...

21 دسامبر 2017 ... )بررسی صوری و ظاهری پرسشنامه از نظر مناسب بودن( با ارائه به. گروهی از پرستاران
مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه ديگری که در پژوهش حاضر استفاده شد،. و همكاران
بود ]30[. Kim پرسشنامه تمايل به ترك خدمت. گويه های اين پرسشنامه که برای سنجیدن
قصد ترك شغل طراحی. شده است شامل 15سؤال در مقیاس لیكرت 5 ...

ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋ - World Health ...

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺑﺮﺧﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. ﺗﻤﺎﯾﻞ. ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﯽ ﺗ. ﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ. درﺳﺎل. 1390. اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ . ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ. : در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ،. 350. ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻓﺮدي.
11(. ﻋﺒﺎرت. ) و ﻣﻘﯿﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ. Anticipated Turnover Scale (ATS). ) (. 12. ﻋﺒﺎرت.
).

ترک خدمت رضایت شغلی و تمایل به بر با شغل عجین شدن تاثیر بررسی

پرسشنامه. های. استاندارد. بهره. گرفته. شد . تحليل. داده. ها. با. استفاده. از. الگوی.
معادالت. ساختاری. صورت. گرفت . یافته. های. پژوهش. نشان. می. دهد. که. عجين. شدن. و.
رضایت. شغلی،. رابطه. ای. منفی. و. معنادار. با. تمایل. به. ترک. خدمت. دارند . همچنين،.
عجين. شدن. با. شغل. ،. رابطة مثبت. و. معناداری. با. رضایت. شغلی. کارکنان. دارد .
کلید. واژه.

رابطه میان ابعاد تعهد سازمانی و رضایت از سرپرست و همکاران با تمایل ...

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی جایگزین‌های شغلی در رابطه بین ابعاد تعهد
سازمانی و رضایت از سرپرست و همکاران با تمایل به ترک خدمت در میان کارکنان
شرکتهای ... از میان جامعه آماری فوق الذکر، 3381 نفر برای پاسخگویی به
پرسشنامه‌‌‌‌های پژوهش شامل پرسشنامه 9 سئوالی تعهد سازمانی (دارای سه خرده مقیاس تعهد
همانند سازی شده، تعهد ...

تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت - فصلنامه فرایند مدیریت ...

علاوه بر این، فرض شد که تعهد سازمانی مدیران از تعهد سازمانی کارشناسان بیشتر
است، ولی تمایل به ترک خدمت آنها از تمایل به ترک خدمت کارشناسان کمتر است. داده‌های
مورد نیاز برای آزمون فرضیه از طریق پرسشنامه از یک نمونه 108 نفری (48 نفر مدیر،
600 نفر کارشناس) در شرکتی دولتی جمع‌آوری شد و مورد تحلیل قرار گرفت. همان طور
که ...

مقایسه تمایل به ترک خدمت پرستاران شاغل در بیمارستان های مجری و ...

چکیده زمینه و هدف: باتوجه به نقش پرستاران در عملکرد سازمانهای بهداشتی و اهداف
متعالی سازمان ، تمایل به ترک خدمت آنان در سازمان یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت
منابع ... ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو قسمت بوده که قسمت اول مربوط به
مشخصات فردی و قسمت دوم پرسشنامه "مقیاس پیش بینی ترک خدمت" ( ( Hinshaw می
باشد.

دانلود پرسشنامه تمایل به ترک خدمت | m - 20link.ir

26 فوریه 2018 ... دانلود پرسشنامه تمایل به ترک خدمت: پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک
پرسشنامه استاندارد و فقط حاوی سه سوال میباشد و با همین سه سوال اعتبار یابی شده
است که از تحقیق کیم و لیونگ (2007) گرفته شده است. پایایی و روایی این
پرسشنامه در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است. دسته بندی: جزوات» پرسشنامه ...

پیرو در تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه - فصلنامه علوم مدیریت ایران

مهم در حوزه مديريت. منابع انسانی، تمايل به ترک خدمت است. تمايل به ترک. خدمت در
صورتی که منجر به ترک خدمت شود، افزايش هزينه در زمینه. های استخدام و آموزش،. کاهش.
بهره. وری، از دست رفتن دانش و اطالعات، ..... احتمال ترک سازمان، جستجوی شغل جديد و.
جستجوی محل کار جديد، با اقتباس از پرسشنامه ارزيابی سازمانی میشیگان موجود در.

رابطه بين ادراک از عدالت سازماني با تمايل به ترک خدمت، رضايت شغلي ...

اين بررسي به روش توصيفي از نوع همبستگي صورت گرفته و جهت جمع آوري داده هاي
مربوط به متغيرهاي عدالت سازماني، تمايل به ترک خدمت، رضايت شغلي و رفتار
شهروندي سازماني کارکنان به ترتيب از پرسشنامه نيهوف و مورمن (1993)، پرسشنامه
کامان (1979)، لوکاس (1990) و پودساکف و همکاران بهره گرفته شده که روايي و پايايي
آن ها مورد ...

ترک خدمت رضایت شغلی و تمایل به بر با شغل عجین شدن تاثیر بررسی

پرسشنامه. های. استاندارد. بهره. گرفته. شد . تحليل. داده. ها. با. استفاده. از. الگوی.
معادالت. ساختاری. صورت. گرفت . یافته. های. پژوهش. نشان. می. دهد. که. عجين. شدن. و.
رضایت. شغلی،. رابطه. ای. منفی. و. معنادار. با. تمایل. به. ترک. خدمت. دارند . همچنين،.
عجين. شدن. با. شغل. ،. رابطة مثبت. و. معناداری. با. رضایت. شغلی. کارکنان. دارد .
کلید. واژه.

بررسی عوامل موثر در قصد ترک خدمت پرستاران - Scientific Journal of ...

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺪﯾﺮان. ﺑﺎ. درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ. ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎي ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﯿﻔﺖ. ﻫﺎي ﮐﺎري
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﯿﻢ. ﻫﺎي. ،. ﮐﺎري ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ. ﺷﻐﻠﯽ و. ﻗﺼﺪ. ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ..... و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ،. ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد. ﭘﮋوﻫﺶ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ. ﺑﻮد. ﮐﻪ. ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ. ﺑﻮد . ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت.

ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ، ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ روان اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري

22 سپتامبر 2014 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. (. اﺳﭙﻴﺮ و ون. ﻛﺎ. ﺗﺶ،. )2002. ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. (. اﺳﭙﻜﺘﻮر،. )1985. ،
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ. (. ﺗﻚ. ﻟﻴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران،. 2005. و ). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ .... ﻮﻳﺖ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ.
ﻣﻲ. ﺷﻮد، وﻟﻲ اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎواﺳﻄﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ. اﻓﺘﻨﺪ . ﻣﻨﻄﻖ. ﻧﻈﺮي اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎواﺳﻄﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ. از
اﻳﻦ. ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻓﺖ رﺿﺎﻳﺖ از ﺷﻐﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ. ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻌﻬﺪ ...

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت|km15203

به وب سایت خود خوش آمدید فایل قابل دانلود شما در مورد پرسشنامه تمایل به ترک خدمت
می باشد و پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل. پرسشنامه تمایل به
ترک خدمت. این پرسشنامه دارای 15 سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به
اعتیاد ...

تأثیر تناسب شخص- شغل بر تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت ...

نتایج تحلیل 357 پرسشنامه نشان داد تناسب شخص- شغل تأثیر منفی و معنادار بر
تمایل به ترک خدمت کارکنان دارد، اما بین تناسب شخص- شغل با دلبستگی شغلی و
تناسب شخص- شغل با بهبود کیفیت شغلی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین،
دلبستگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تأثیر منفی و معنادار می‌گذارد، در
حالی ...

تمایل به ترک خدمت - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر تمایل به ترک خدمت
کارکنان با نقش میانجی ویژگی‌های شغل است. شیوه گردآوری داده‌ها در این پژوهش ابزار
پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان و مدیران شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی تهران می باشد که تعداد 185 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج نشان داد
که ...

ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ، ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ روان اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري

22 سپتامبر 2014 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. (. اﺳﭙﻴﺮ و ون. ﻛﺎ. ﺗﺶ،. )2002. ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. (. اﺳﭙﻜﺘﻮر،. )1985. ،
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ. (. ﺗﻚ. ﻟﻴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران،. 2005. و ). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ .... ﻮﻳﺖ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ.
ﻣﻲ. ﺷﻮد، وﻟﻲ اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎواﺳﻄﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ. اﻓﺘﻨﺪ . ﻣﻨﻄﻖ. ﻧﻈﺮي اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎواﺳﻄﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ. از
اﻳﻦ. ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻓﺖ رﺿﺎﻳﺖ از ﺷﻐﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ. ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻌﻬﺪ ...

بررسی تأثیر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با متغیر ...

چكیده. این مطالعه با هدف بررسی تأثير توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت از طریق
رضایت شغلی كاركنان. اداره كل امور مالياتی جنوب تهران انجام گرفته است. تعداد جامعه
آماری 700 نفر بودهاست كه از نتایج. 155 پرسشنامه به عنوان نمونه آماری در این تحقيق
استفاده شده است. روایی همگرای پرسشنامه با استفاده. از متوسط واریانس استخراج شده
و ...

بررسی تأثیر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با متغیر ...

چكیده. این مطالعه با هدف بررسی تأثير توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت از طریق
رضایت شغلی كاركنان. اداره كل امور مالياتی جنوب تهران انجام گرفته است. تعداد جامعه
آماری 700 نفر بودهاست كه از نتایج. 155 پرسشنامه به عنوان نمونه آماری در این تحقيق
استفاده شده است. روایی همگرای پرسشنامه با استفاده. از متوسط واریانس استخراج شده
و ...

ریت مدی ثیر تنش شغلی بر تمایل به ادامه خدمت کارکنان مرکز أت کرمان ...

عواقبی چون ترک حرفه. می باشند . لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تنش شغلی
با تمایل به. ادامه خدمت. در. کارکنان. فوریت. های. پزشکی. انجام گرفت . مواد و روش ها:
مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر بر روی. 322. کارمند. مرکز فوریت های پزشکی شهر
کرمان. با. نمونه گیری طبق. ه ای. ،. انجام. شد. ابزار. جمع آوری. اطلاعات. ،. پرسشنامه.

خانواده با تمایل به ترک پرستاران - رابطه تعارض کار

دادهها به کمک پرسشنامه های استاندارد تعارض خانواده -. کار و همکاران و پرسشنامه ترک
خدمت. و. جمع آوری گردید. دادهها به روش. و همچنین. آزمون های. توسط نرم افزارهای و نسخه ۱۹
مورد تحلیل قرار. گرفتند. یافتهها، آزمون. نشان داد که تعارض کار خانواده رابطه مثبت و
معنی داری (۰/۹ = )) با میزان تمایل به ترک پرستاران دارد. (۰/۰۱ > ). همچنین نتایج آزمون
...

پرسشنامه ,تمایل به ترک خدمت ,مدیریت دولتی ,سنجش ترک خدمت ...

پرسشنامه ,تمایل به ترک خدمت ,مدیریت دولتی ,سنجش ترک خدمت, کارشناسی ارشد,
دانلود پرسشنامه,پرسشنامه آماده مدیریت ,پرسشنامه مدیریت. ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ پرسشنامه.
فایل با عنوان کامل دانلود پرسشنامه تمایل به ترک خدمت در زمینه یا رشته پرسشنامه
قرار می گیرد و دارای کلمه های کلیدی زیر است. پرسشنامه ,تمایل به ترک خدمت ,
مدیریت ...

موج کویر

آموزش کامل ساخت عروسک شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در
این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین
محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول آموزش کامل ساخت
عروسک ارائه شده است جهت سفارش آموزش کامل ساخت عروسک بعد از مطالعه کامل
توضیحات این ...

رابطه میان ابعاد تعهد سازمانی و رضایت از سرپرست و همکاران با تمایل ...

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی جایگزین‌های شغلی در رابطه بین ابعاد تعهد
سازمانی و رضایت از سرپرست و همکاران با تمایل به ترک خدمت در میان کارکنان
شرکتهای ... از میان جامعه آماری فوق الذکر، 3381 نفر برای پاسخگویی به
پرسشنامه‌‌‌‌های پژوهش شامل پرسشنامه 9 سئوالی تعهد سازمانی (دارای سه خرده مقیاس تعهد
همانند سازی شده، تعهد ...

درس های سفر کاری - مس به طلا

12 ساعت قبل ... دوستان بعد از حدود یکی دو هفته نتونستم به شکل منظم فایل های صوتی رایگان رو در
کانال بگذارم، امروز فرصت شد که در خدمت شما باشم و مباحث رایگان و کاربردی خودمون
رو ادامه بدیم. دلیل این چند روز غیبت من این بود که به تهران رفته بودم. یک سفر دو
هفته ای بود و برای کارهای سایت و اپلیکیشن و… کار کنم و خوب این ...

تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر میل به ترک خدمت در سازمان تامین ...

طبق برآوردهای نفر بوده که به خاطر کم بودن حجم نمونه کل 121 صورت گرفته مجموع
کارکنان این اداره در تمامی قسمت ها حدود نفر درنظر گرفته شده.ابزار پژوهش پرسشنامه
بود و از دو پرسشنامه استاندارد پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آوليو 121 ) با
جرح وتعدیل استفاده شد، روایی صوری ومحتوایی 1931 ) و تمایل به ترک خدمت که از
تحقيق ...

بایگانی‌ها پرسشنامه تمایل به ترک خدمت - ایمن فایل

27 فوریه 2018 ... در این پست فایل با عنوان پرسشنامه تمایل به ترک خدمت را به صورت کامل توضیح
داده و در ادامه لینک دانلود مستقیم آن درج می شود. پرسشنامه تمایل به ترک خدمت جزو
دسته بندی مدیریت و دارای حجم ۱۰ کیلو بایت است. این پرسشنامه یک پرسشنامه
استاندارد و فقط حاوی سه سوال میباشد و با همین سه سوال اعتبار یابی شده ...