دانلود رایگان


پروژه پروتكل های امنيتی در شبکه های حسگر بي سيم - دانلود رایگاندانلود رایگان یک شبکه حسگر شامل تعداد زیادی گره‌های حسگر است که در یک محیط بطور گسترده پخش شده و به جمع آوری اطلاعات از م

دانلود رایگان پروژه پروتكل های امنيتی در شبکه های حسگر بي سيم چکیده
يک شبکه حسگر شامل تعداد زيادي گره هاي حسگر است که در يک محيط بطور گسترده پخش شده و به جمع آوري اطلاعات از محيط مي پردازند. لزوما مکان قرار گرفتن گره هاي حسگر، از قبل تعيين شده و مشخص نيست. چنين خصوصيتي اين امکان را فراهم مي آورد که بتوانيم آنها را در مکان هاي خطرناک و يا غيرقابل دسترس رها کنيم. يک حمله استاندارد در شبکه هاي حسگر بي سيم، ايجاد پارازيت در يک گره يا گروهي از گره ها مي باشد. حمله بر روي اطلاعات در حال عبور در يک شبکه حسگر از ديگر موارد تهديد کننده امنيت در اين شبکه ها است، حسگر ها تغييرات پارامتر هاي خاص و مقادير را کنترل مي کنند و طبق تقاضا به چاهک گزارش مي دهند. در زمان ارسال گزارش ممکن است که اطلاعات در راه عبور تغيير کنند، مجدداً پخش شوند و يا ناپديد گردند. از آنجايي که ارتباطات بي سيم در مقابل استراق سمع آسيب پذير هستند، هر حمله کننده مي تواند جريان ترافيک را کنترل کند، در عمليات وقفه ايجاد کند و يا بسته ها را جعل کند. بنابراين، اطلاعات اشتباه به ايستگاه ارسال مي شود. به دليل اينکه گره هاي حسگر معمولا داراي برد کوتاهي براي انتقال مي-باشند و منابع محدود دارند، حمله کننده اي با قدرت پردازش بالا و برد ارتباطي بيشتر مي تواند بطور همزمان براي تغيير اطلاعات واقعي در طول انتقال، به چندين حسگر حمله کند. هدف از انجام اين پروژه تحقيق پيرامون پروتکل هاي امنيتي در اين شبکه ها مي باشد.
واژه های کلیدی:
شبکه حسگر، شبکه بیسیم، حمله کننده، امنيت، پروتکل های امنيتی ، شبکه های اقتضایی
خصوصیات مهم شبکه های حسگر بیسیم
خصوصیات مهم شبکه های حسگر بی سیم عبارتند از:
وابسته به کاربرد: به دلیل ادغام فناوری­های حسگر، پردازش و ارتباطات، محدوده وسیعی از کاربردها امکان پیاده سازی در شبکه های حسگر بیسیم را دارند. اما باید توجه نمودکه نمی توان برای تمام کاربردها یک سناریو را اجرا نمود، بلکه هر کاربرد پیکربندی و پروتکل مخصوص به خود را نیاز دارد. به عنوان مثال شبکه های حسگر با تراکم پایین از حسگرها و نیز با تراکم بالایی از حسگرها کار می کنند در حالی که پروتکل­های این دو حالت بسیار با یکدیگر متفاوت می باشند.
کاربرهای شبکه های حسگر
شبکه های حسگر شامل مدل­های مختلی از حسگرها از قبیل دماسنج، تصویری، مادون قرمز، صوتی و رادار می باشند که توانایی مانیتور کردن انواع شرایط مختلف را دارند. شرایط ذکر شده عبارتنداز: دما، رطوبت، حرکت، نور، فشار، ترکیبات تشکیل دهنده، سطح اختلالات، وجود یا عدم وجود بعضی اشیاء و خصوصیات جاری از قبیل سرعت، جهت، اندازه و... گره­های حسگر در دریافت­های پیوسته، دریافت پدیده­ها، تشخیص پدیده­ها، تعیین محل و کنترل محلی عامل­ها مورد استفاده قرار می گیرند. مفهوم حسگرهای کوچک و ارتباطات بیسیم میان انهازمینه­های کاربردی جدیدی را پیش رو قرار داده است. کاربردهای این شبکه­ها در دسته­های نظامی، محیطی، بهداشتی ودیگر موارد تجاری تقسیم بندی می شود. دسته­هایی ازجمله اکتشاف فضایی، پردازش شیمیایی و پیش بینی بلایای طبیعی نیز با توجه کمتری قابل بررسی می باشند. درادامه بعضی از کاربردهای شبکه های حسگر به صورت خلاصه ارائه می شوند.
معماری ارتباط شبکه های حسگر
شناخت شبکه های حسگر بی­سیم نیاز به شناخت تکنیک­های شبکه های تک کاره دارد. با این وجود اکثر پروتکل­ها و الگوریتم هایی که برای شبکه های تک کاره طراحی شده اند به طور کامل برای شبکه های حسگر بیسیم مناسب نمی باشند. تفاوت میان شبکه های حسگر بی سیم و شبکه های تک کاره عبارتند از:
تعداد گره­های حسگر در شبکه های حسگر چندین برابر گره­ها در شبکه های تک کاره می باشد.
حسگرها بسیار متراکم تر استفاه می شوند.
توپولوژی شبکه های حسگر بسیار پویا تر است.
گره­های حسگر از ارتباط همه پخشی استفاده می کنند در حالی که شبکه های تک کاره از ارتباطات نقطه به نقطه استفاده می نمایند.
گره­های حسگر دارای محدودیت در توان مصرفی، تواناییهای محاسباتی و حافظه می باشند.
فهرست مطالب

فصل اول
مروری بر شبکه های حسگر بیسیم
1-1 مقدمه. 2
1-2 خصوصیات مهم شبکه های حسگر بیسیم.. 3
1-3 کاربرهای شبکه های حسگر. 5
1-4 گذشته، حال و اینده شبکه های حسگر. 7
1-5 مروری بر ساختار کلی شبکه های حسگر. 8
1-6 توپولوژی شبکه های حسگر. 9
1-7 معماری شبکه. 10
1-8 برخی تجارب عملی درشبکه های حسگر بی سیم.. 11
1-8-1 گره حسگر MICAz. 11
1-8-2 Zebranet 11
1-8-3 SMART DUST. 12
1-9 دانشگاههای فعال در زمینه شبکه های حسگر. 13
فصل دوم
کاربرد و ساختار شبکه حسگر بیسیم
2-1 مقدمه. 15
2-2 معماری ارتباط شبکه های حسگر. 15
2-3 فاکتورهای طراحی و عوامل طراحی.. 16
3-3 پشته پروتکل.. 20
3-4 لایه فیزیکی.. 21
2-4 ابزار کنترل دسترسیMAC.. 23
2-5 ابزار کنترل دسترسی MAC برای شبکه های حسگر. 24
2-5-1 ابزار دسترسی براساس CSMA.. 25
2-6 عملیات در حالت کم مصرف.. 26
2-7 خطای کنترل.. 26
2-8 اصلاح خطا به جلو. 26
2-9 ایده هایی برای تحقیق.. 27
2-10 لایه شبکه. 28
2-11 رویکردهای انتخاب مسیر انرژی کارامد. 29
2-12 شبکه های ارتباطی کوچک کم مصرف.. 31
2-13 جاری شدن.. 32
2-14 سخن چینی.. 32
2-15 مسیریابی تخصیصی ترتیبی.. 33
2-16 تطبیق حداقل انرژی سلسه مراتب خوشه بندی.. 33
2-17 هدایت انتشار. 34
2-18 لایه حمل ونقل.. 34
2-19 لایه کاربردی.. 35
2-20 نتیجه گیری.. 36
فصل سوم امنیت و پروتکل ها در شبکه های حسگر
3-1 مقدمه. 38
3-2 سیستم ایمن.. 38
3-3 حریم.. 41
3-4 پروتکل مدیریت حسگر. 42
3-5 پروتکل ارائه اطلاعات و تقسیم کار. 42
3-6 پروتکل انتشار داده و درخواست حسگر. 43
فصل چهارم
امنیت، حملات و عملیات تدافعی در شبکه های حسگر بیسیم
4-1 مقدمه. 45
4-2 موانع امنیت حسگر. 45
4-3 عملیات های مراقبت نشده. 47
4-4 نیازمندی های امنیتی.. 47
4-5 جامعیت داده. 48
4-6 تازگی داده. 48
4-7 در دسترس بودن.. 48
4-8 خود سازماندهی.. 49
4-9 همگام سازی زمان.. 49
4-10 محلی سازی امن.. 49
4-11 اعتبارسنجی.. 50
4-12 حملات.. 51
4-13 انواع حملات DOS. 52
4-14 حملات Sybil 53
4-15 حملات تحلیل ترافیکی.. 53
4-16 حملات تکراری گره. 53
4-17 حملات بر فضای خصوصی.. 54
4-18 حملات فیزیکی.. 55
4-19 معیارهای دفاعی.. 55
4-20 برقراری کلید. 55
4-21 برقراری کلید و پروتکل های مرتبط.. 57
4-22 رمزنگاری کلید عمومی.. 58
4-23 محافظت در برابر حملات DOS. 59
4-24 پخش با امنیت بالا و چندپخشی امن.. 60
4-25 پخش و چندپخشی قدیمی.. 60
4-26 چندپخشی امن.. 60
4-27 پخش امن.. 61
4-27-1 محافظت در برابر حملات پروتکل های مسیریابی.. 61
4-28 تکنیک های امن کردن پروتکل مسیریابی.. 62
4-29 محافظت در برابر حملات سیبیل.. 64
4-29-1 حفاظت در برابر حملات: 64
4-30 محافظت در برابر حملات به فضای خصوصی حسگر. 65
4-31 روش های براساس سیاست... 65
4-32 جاری سازی اطلاعات.. 67
4-33 شناسایی نفوذ. 68
4-34 رمزنگاری.. 69
4-35 تجمع امن داده. 71
4-36 اشنایی با اجتماع داده و کاربرد ان.. 71
4-37 تکنیک های اجتماع داده امن.. 72
4-38 محافظت در برابر حملات فیزیکی.. 73
4-39 مدیریت اطمینان.. 74
4-40 نتیجه گیری.. 75
فصل پنجم
نتیجه گیری
5-1 مقدمه. 77
5-2 موانع، چالش ها و نیازمندی ها 78
5-3 رمزنگاری.. 80
5-4 شناسایی نفوذ. 81
5-5 پیشنهادی برای راهکارهای مقابله. 81
منابع و مراجع.. 83


پروتکل


پروژه پروتکل های امنیتی


شبکه های حسگر بی سیم


حسگر بیسیم


شبکه های حسگر


امنیت حسگر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی :: مقاله بخون و دانلود ...

پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی چکیده: شبکه‌های Ad-hoc به
شبکه‌های آنی و ... بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم . ... در این
پروژه در مورد شبکه های موردی سیار و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده
است.

تشخیص و جلوگیری از نفوذ در شبکه حسگر بی سیم با الگوریتم ...

10 جولای 2017 ... خانه پروژه های آماده شبیه سازی شده تشخیص و جلوگیری از نفوذ در شبکه حسگر بی
سیم با الگوریتم ژنتیک در ... مشکلات امنیتی در شبکه های حسگر بی سیم : ...
تعدادی پروتکل های مسیریابی برای شبکه‌ های حسگر پیشنهاد شده است.

پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم - موج‌مقاله!

5 دسامبر 2016 ... پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم-16194 ... امروزه امنیت
شبکه یک مسأله مهم برای ادارات و شرکتهای دولتی و سازمان های کوچک و ...

پروتکل مسیریابی چندپرشه انرژی- کارآمد در شبکه های حسگر بیسیم ...

پروتکل مسیریابی چندپرشه انرژی- کارآمد در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر ...
کار بر روی شبکههای حسگر به طور جدی از سال 1980 و با پروژة شبکههای حسگر ..... in
sensor Networks”, International Journal of Computer and Network Security, Vol.

پرس و جو در شبکه هاي حسگر

پيشرفت مخابرات بي سيم; توليد حسگرهاي بي سيم ارزان قيمت و کوچک ... 1999;
پروژه μAMPS در MIT و پروژه SenseIT; پيش بيني هاي Business Week و ... انرژي
محدود; مسيريابي; زمان تاخير; مقياس پذيري; هزينه پايين; امنيت; تحمل ... عدم تحويل
داده ها با نرخ مطمئن و دستکاري شده; نياز به پروتکل چند مرحله اي براي پردازش داده هاي
همديگر.

نتایج جستجو برای ' شبکه های حسگر بی سیم '

مسائل و چالش های تضمین کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم با ... های کلید
متقارن، هنگامی که برای تامین امنیت شبکه های حسگر بی سیم در لایه پیوند به ...
بسیار از پروتکل های مسیریابی ارائه شده برای ذخیره انرژی در جمع آوری داده ها و نیز ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر جلیل سیفعلی هرسینی

1- تخصیص منابع و طراحی بین لایه ای در شبکه های مخابراتی بی سیم ... طراحی و
تحلیل پروتکل های ارتباطی برای لایه فیزیکی، لایه MAC و لایه شبکه ... 5- امنیت
داده و شبکه (شبکه های سیار موردی، حسگر بی سیم، استانداردهای ارتباطی بی سیم) ...

پرس و جو در شبکه هاي حسگر

پيشرفت مخابرات بي سيم; توليد حسگرهاي بي سيم ارزان قيمت و کوچک ... 1999;
پروژه μAMPS در MIT و پروژه SenseIT; پيش بيني هاي Business Week و ... انرژي
محدود; مسيريابي; زمان تاخير; مقياس پذيري; هزينه پايين; امنيت; تحمل ... عدم تحويل
داده ها با نرخ مطمئن و دستکاري شده; نياز به پروتکل چند مرحله اي براي پردازش داده هاي
همديگر.

مقالات ISI شبکه های بی سیم : 94 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی می تواند، قابلیتهایی همچون 1- هزینه 2- قابلیت
اطمینان 3- کارائی 4- امنیت را بیان نمود. محيط هاي ... مسیریابی توپولوژیکی شبکه
بی سیم در شبکه های حسگر بی سیم ☆. کد مقاله : ... CogMAC+: یک پروتکل MAC
غیر متمرکز برای دسترسی طیف فرصت طلب در شبکه های بی سیم شناختی. کد مقاله
...

ارائه یک پروتکل جدید برای امنیت در شبکه های حسگر بی سیم

در این پایان نامه ابتدا موارد اساسی و زیر بنایی در مورد شبکه های حسگر معرفی گردیده
اند. این موارد شامل ساختار لایه بندی شبکه های حسگر، استانداردهای موجود، و اجزاء ...

پروتکل¬هاي امنيتي در شبکه¬هاي حسگر بيسيم - سیستم مدیریت ...

29 نوامبر 2012 ... عنوان فارسی: پروتکل¬هاي امنيتي در شبکه¬هاي حسگر بيسيم ... يک حمله استاندارد
در شبکه‌‌هاي حسگر بي‌سيم، ايجاد پارازيت در يک گره يا گروهي از ... هدف از انجام اين
پروژه تحقيق پيرامون پروتکل هاي امنيتي در اين شبکه ها مي باشد.

دانلود ترجمه مقاله معماری امنیتی برای شبکه های سنسور بی سیم محیطی ...

دانلود پروژه معماری امنیتی برای شبکه های سنسور بی سیم محیطی به همراه ترجمه
فارسی ... ما یک پروتکل مسیریابی ایمن برای شبکه های حسگر بی سیم ارائه داده ایم
که ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد شبکه های حسگر بی سیم

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد شبکه های حسگر بی سیم و پروژه دانشجویی و
گزارش سمینار و تز در مورد شبکه های حسگر بی ... پایان نامه امنیت شبکه های حسگر و
سنسوری بی سیم ... پایان نامه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم.

امنیت شبکه های حسگر بی سیم - پايان نامه | روش تحقيق | پروژه ...

پایان نامه کامپیوتر - امنیت شبکه های حسگر بی سیم. ... پروتکل های ارتباط 71
معماری های مدیریت کلیدی 75 ... بهبود تحمل پذيري خطا در شبکه هاي حسگر بي سيم
78

doc پروتکل شبکه های حسگر بیسیم - iBestPost

شبکه حسگر بیسیم word doc پروژه شبکه های حسگر بیسیم doc امنیت در شبکه
های ... مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم پایان شبکه های بیسیم های پروتکل .

پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی :: مقاله بخون و دانلود ...

پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی چکیده: شبکه‌های Ad-hoc به
شبکه‌های آنی و ... بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم . ... در این
پروژه در مورد شبکه های موردی سیار و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده
است.

پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم و امنیت آنها - ویکی پروژه

دانلود پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم و امنیت آنها. ... اين شبكه از پشته پروتكلي
شبكه هاي سنتي پيروي مي كند ولي بخاطر محدودیت ها و تفاوتهاي وابسته به كاربرد, ...

نفوذ به شبکه های حسگر بی سیم از طریق لایه شبکه (بررسی و شبیه ...

هدف از این مقاله بررسی چالشهای امنیتی شبکههای بیسیم از دید لایه شبکه است. در
این مقاله به طور موردی حمله سیاهچاله روی این نوع شبکهها شبیهسازی شده است. پروتکل
...

تجزیه و تحلیل پروتکل های دسته بندی ایمن مبتنی بر ... - نمایش پروژه

از اینرو ، طراحی راه حل های امنیتی موثر و با بهره وری انرژی در شبکه های حسگر بی
سیم یک موضوع چالش برانگیز می باشد . چالش دیگر طراحی پروتکل در شبکه حسگر
...

PDF: پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم | هاردل 3!

ﭘﺮوژه ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ. 2017-02-20. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮔﺮاﻣﯽ، ﺑﺎ ﻋﺮض ...
ﭘﺮوژه: 63 اﻣﺮوزه اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ادارات و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ...

دانلود فایل ورد(Word) بررسی شبکه های بی سیم ، پروتکل های ... - اِی‌اِم‌پی!

8 فوریه 2016 ... در فصل اول پروژه شبکه های بی سیم ، پروتکل های مسیریابی و شبکه های ..... دانلود
فایل ورد(Word) پروژه بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم.

پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی :: مقاله بخون و دانلود ...

پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی چکیده: شبکه‌های Ad-hoc به
شبکه‌های آنی و ... بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم . ... در این
پروژه در مورد شبکه های موردی سیار و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده
است.

امنیت شبکه های حسگر بی سیم - پايان نامه | روش تحقيق | پروژه ...

پایان نامه کامپیوتر - امنیت شبکه های حسگر بی سیم. ... پروتکل های ارتباط 71
معماری های مدیریت کلیدی 75 ... بهبود تحمل پذيري خطا در شبکه هاي حسگر بي سيم
78

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد شبکه های بیسیم

پایان نامه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم · مهندسی مخابرات; ۶۲ ...
پایان نامه ارتقا احراز هویت در امنیت شبکه های محلی بی سیم 11. 802 با تاکید بر ...

دانلود فایل ورد(Word) بررسی شبکه های بی سیم ، پروتکل های ... - اِی‌اِم‌پی!

8 فوریه 2016 ... در فصل اول پروژه شبکه های بی سیم ، پروتکل های مسیریابی و شبکه های ..... دانلود
فایل ورد(Word) پروژه بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم.

نفوذ به شبکه های حسگر بی سیم از طریق لایه شبکه (بررسی و شبیه ...

هدف از این مقاله بررسی چالشهای امنیتی شبکههای بیسیم از دید لایه شبکه است. در
این مقاله به طور موردی حمله سیاهچاله روی این نوع شبکهها شبیهسازی شده است. پروتکل
...

شبيه سازي پروتکل هاي مسيريابي شبکه حسگر بي سيم - پارسکدرز

هدف از انجام پروژه شبيه سازي پروتکل هاي مسيريابي در شبکه حسگر بي سيم مي
باشد . نحوه انجام به اين شکل است که بايد يک شبکه حسگر بي سيم را در نرم افزار
شبيه سازي .... پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین
را ...

تحقیق پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم - چکیده و ...

16 جولای 2017 ... پاورپوینت: پیاده ساز پروتکل ها مسیر یابی و امنیت در پروتکل 2017-01- ... پروژه
پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم 2017-04-14

ارائه یک پروتکل جدید برای امنیت در شبکه های حسگر بی سیم

در این پایان نامه ابتدا موارد اساسی و زیر بنایی در مورد شبکه های حسگر معرفی گردیده
اند. این موارد شامل ساختار لایه بندی شبکه های حسگر، استانداردهای موجود، و اجزاء ...

ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ - Kiarash Mizanian

ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ. ﺳﻴﻢ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺘـﺎﺏ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ. ﻣﺘﻨﻲ ﺳﺎﺩﻩ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ
ﻣﻬﻢ ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻣـﻲ ... 9. ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺯﻳﮓ. ﺑﻲ. ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻓﺼﻞ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺍﺟﻊ. ﺑﻪ ...... ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ. ﻫﺎﻱ
ﭘﺰﺷﻜﻲ، ...

تجزیه و تحلیل پروتکل های دسته بندی ایمن مبتنی بر ... - نمایش پروژه

از اینرو ، طراحی راه حل های امنیتی موثر و با بهره وری انرژی در شبکه های حسگر بی
سیم یک موضوع چالش برانگیز می باشد . چالش دیگر طراحی پروتکل در شبکه حسگر
...

ارائه راهکار جدید جهت مدیریت کلید در شبکه های حسگر بی سیم

عنوان پایان نامه : ارائه راهکار جدید جهت مدیریت کلید در شبکه های حسگر بی سیم ...
وجود يک زيرساخت امنيتي بين گره هاي شبکه است که بطور مناسبي کليد هاي از پيش
... در پروتکل پيشنهادي شبکه‌هاي حس گر سلسله- مراتبی مورد توجه و تحقيق قرار ...

مقالات ISI شبکه های بی سیم : 94 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی می تواند، قابلیتهایی همچون 1- هزینه 2- قابلیت
اطمینان 3- کارائی 4- امنیت را بیان نمود. محيط هاي ... مسیریابی توپولوژیکی شبکه
بی سیم در شبکه های حسگر بی سیم ☆. کد مقاله : ... CogMAC+: یک پروتکل MAC
غیر متمرکز برای دسترسی طیف فرصت طلب در شبکه های بی سیم شناختی. کد مقاله
...

بررسی الگوریتم های پوشش و امنیت در شبکه های حسگر بی سیم و ...

10 دسامبر 2015 ... این پروژه شامل فایل Word و PDF بوده که الگوریتم های پوشش و امنیت در شبکه های
حسگر بی سیم به طور کامل و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و می ...

دسته‌بندی مقالات ISI درباره شبکه های حسگر بی سیم - دانلود رایگان ...

بررسی پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم ... برای دانلود رایگان
مقاله انگلیسی حفظ انرژی و امنیت در شبکه‌ های حسگر بی ‌سیم و خرید ترجمه فارسی
آن ...

ترجمه مقاله بررسی پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم ...

گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی الکترونیک، مخابرات نوری، شبکه های
مخابراتی، ... کلمات کلیدی: WSN، پروتکل های مسیریابی، حسگرها، ارتباطات بی
سیم ... وظیفه مندی، سطح محرمانگی و امنیت یا اپلیکیشنی که پروتکل برای آن به
کار رفته ...

دانلود پروژه پروتكل های امنيتی در شبکه های حسگر بي سيم - File

21 آگوست 2017 ... برچسب : ,دانلود پروژه پروتکل های امنیتی در شبکه های حسگر بی سیم,کامپیوتر,
دانلود فایل,دانلود,مقاله,پروژه,کتاب,pdf,doc,پاورپوینت, تحقیق ...

مقاله فارسی . دانلود مقاله بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و روش های ...

جدول 2-1 دیدگاه کلی از پروتکل های MAC برای شبکه های حسگر 33 ... چکیده: این
پروژه بر مبنای ایجاد امنیت در شبکه‌های بی‌سیم می‌باشد شبکه های کامپیوتری در
امنیت ...

پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم و امنیت آنها - ویکی پروژه

دانلود پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم و امنیت آنها. ... اين شبكه از پشته پروتكلي
شبكه هاي سنتي پيروي مي كند ولي بخاطر محدودیت ها و تفاوتهاي وابسته به كاربرد, ...

پروتکل های مسیریابي در شبکه های حسگر بي سيم

مهمترین سرفصلهای پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر- پروتکل های مسیریابی در
شبکه های حسگر بی سیم. مقدمه; افزودن به ضریب عملکرد هکرها; سطح 1 امنیت پیرامون
...

بررسي روش هاي مقابله و تشخيص نفوذ در هر لايه از شبكه هاي حسگر بي ...

سيم. -. امنيت. -. تشخيص حمالت. -. مقابله با حمالت. -1. مقدمه. شبکه های حسگر بی.
سيم اشاره ..... اين است كه از پروتکل مسيريابی خاصمی اسمتفاده نکنميم. حمالت سيل.

پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم - چکیده و ...

8 ژوئن 2017 ... پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم ... سایبر، کارمندان
ناراضی و هکرها رویکردی سیستماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد.

دانلود پروژه بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - 20میخوام

9 نوامبر 2015 ... دانلود پروژه بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم · کامپیوتر .... این پروژه :
شبکه های ادهاک AD HOC و پروتکل های مسیر یابی و شبیه سازی آنه.

مقالات ISI شبکه های بی سیم : 94 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی می تواند، قابلیتهایی همچون 1- هزینه 2- قابلیت
اطمینان 3- کارائی 4- امنیت را بیان نمود. محيط هاي ... مسیریابی توپولوژیکی شبکه
بی سیم در شبکه های حسگر بی سیم ☆. کد مقاله : ... CogMAC+: یک پروتکل MAC
غیر متمرکز برای دسترسی طیف فرصت طلب در شبکه های بی سیم شناختی. کد مقاله
...

بررسي روش هاي مقابله و تشخيص نفوذ در هر لايه از شبكه هاي حسگر بي ...

سيم. -. امنيت. -. تشخيص حمالت. -. مقابله با حمالت. -1. مقدمه. شبکه های حسگر بی.
سيم اشاره ..... اين است كه از پروتکل مسيريابی خاصمی اسمتفاده نکنميم. حمالت سيل.

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد شبستر گروه آموزشی کامپیوتر و ...

شبکه های حسگر بی سیم ... شبكه هاي حسگر نسل جديدي از شبكه ها هستند كه به طور
معمول، از تعداد زيادي گره ارزانقيمت ..... 3-1 پروتکل های مسیریابی . ..... نظامی و
امنیتی (کنترل نیروها و تجهیزات نظامی، تشخیص نفوذ و تجسس در محیط های جنگی)،
نظارت ...

پروتکل¬هاي امنيتي در شبکه¬هاي حسگر بيسيم - سیستم مدیریت ...

29 نوامبر 2012 ... عنوان فارسی: پروتکل¬هاي امنيتي در شبکه¬هاي حسگر بيسيم ... يک حمله استاندارد
در شبکه‌‌هاي حسگر بي‌سيم، ايجاد پارازيت در يک گره يا گروهي از ... هدف از انجام اين
پروژه تحقيق پيرامون پروتکل هاي امنيتي در اين شبکه ها مي باشد.

آموزش امنیت شبکه: انواع حملات در شبکه‌های حسگر بیسیم (WSN ...

در این مقاله امنیتی با انواع حملات در شبکه های حسگر بیسیم امنیت شبکه های ... در
حمله Wormhole، نفوذگر برای گیج کردن پروتکل مسیریابی از تونل زدن بین خودش
...

مروری بر روش های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

این مقاله تعدادی از روشهای خوشه بندی که برای شبکه های حسگر بی سیم ارایه شده اند
را شرح داده و سپس مقایس. ه ای بین این ... ارتباط امن: امنیت داده ها به همان می ان که در
شبکه های. سنتی اهمیت ..... :Group A Grid-Clustering Routing Protocol. یاا. ک. الگور
.

آپارات - پروژه شبکه بی سیم بدن WBAN در متلب

فیلم پروژه طراحی پروتکل MAC جدید در شبکه بی سیم بدن با NS2 · نوآوران گرمی ...
دانلود پروژه كاهش مصرف انرژی در شبكه های حسگر بی سیم با · فروش فایل.

پروتکل های شبکه بی سیم - bodbodak

دانلود پایان نامه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم ارسال شده در
رشته . ... عنوان پایان نامه بررسی تهدیداتارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم
قالب بندی pdf ppt . ... شماره پروژه 108 عنوان پروژه بررسی شبکه های بی سیم
پروتکل های ...

پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی :: مقاله بخون و دانلود ...

پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی چکیده: شبکه‌های Ad-hoc به
شبکه‌های آنی و ... بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم . ... در این
پروژه در مورد شبکه های موردی سیار و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده
است.

دانلود مقالات ترجمه شده : شبکه های بی سیم::صفحه 1 - دانلود مقاله isi

5 - به حداکثر رساندن طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با ارسال تصادفی ... با
استفاده از رمزنگاری DNA با پروتکل لایه سوکت امن (SSL) در شبکه های حسگر
بیسیم ... A Survey on Wireless Body Area Network: Security Technology and its
Design ...

شبيه سازي پروتکل هاي مسيريابي شبکه حسگر بي سيم - پارسکدرز

هدف از انجام پروژه شبيه سازي پروتکل هاي مسيريابي در شبکه حسگر بي سيم مي
باشد . نحوه انجام به اين شکل است که بايد يک شبکه حسگر بي سيم را در نرم افزار
شبيه سازي .... پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین
را ...

پایان نامه پروتکل هاي امنيتي در شبکه هاي حسگر بيسيم - ایرانداک

پایان نامه پروتکل های امنیتی در شبکه های حسگر بیسیم.

تحقیق امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - یک دو سه پروژه

در این مقاله امنیت شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی قرار می گیرد. کلمات کلیدی:
امنیت، پروتکل های امنیتی، شبکه حسگر بی سیم. بیان مسئله. یک شبکه حسگر ...

دانلود (پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم ...

28 ژوئن 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی
سیم وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پروژه پروتکل های مسیر ...

مقاله پروتکل های امنیتی و امنیت شبکه های حسگر بیسیم - سیویلیکا

افزایش روزافزون استفاده از شبکه های کامپیوتری و کاربردهای زیادی در زندگی روزمره
دارند و همچنین آسیب پذیر بودن آنها، باعث به وجود آمدن پروتکل ها و استاند...

doc پروتکل شبکه های حسگر بیسیم - iBestPost

شبکه حسگر بیسیم word doc پروژه شبکه های حسگر بیسیم doc امنیت در شبکه
های ... مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم پایان شبکه های بیسیم های پروتکل .

دانلود ترجمه مقاله معماری امنیتی برای شبکه های سنسور بی سیم محیطی ...

دانلود پروژه معماری امنیتی برای شبکه های سنسور بی سیم محیطی به همراه ترجمه
فارسی ... ما یک پروتکل مسیریابی ایمن برای شبکه های حسگر بی سیم ارائه داده ایم
که ...

ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ - Kiarash Mizanian

ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ. ﺳﻴﻢ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺘـﺎﺏ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ. ﻣﺘﻨﻲ ﺳﺎﺩﻩ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ
ﻣﻬﻢ ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻣـﻲ ... 9. ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺯﻳﮓ. ﺑﻲ. ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻓﺼﻞ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺍﺟﻊ. ﺑﻪ ...... ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ. ﻫﺎﻱ
ﭘﺰﺷﻜﻲ، ...

کتاب امنیت شبکه MANET - WSN - WMN و VANET به صورت PDF

26 نوامبر 2016 ... معرفی کتاب امنیت در شبکه های MANET – WSN – WMN و VANET: ... hoc) ، شبکه
حسگر بی سیم (Wireless Sensor Network – WSN) ، شبکه بی ‌سیم ... محتوای این
کتاب امنیت شبکه های بی سیم به وضوح به بررسی جنبه ‌های کلیدی .... پروژه
پروتکل مسیریابی موثر برای شبکه های ادهاک فضایی با شبیه ساز NS2.

پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم و امنیت آنها - ویکی پروژه

دانلود پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم و امنیت آنها. ... اين شبكه از پشته پروتكلي
شبكه هاي سنتي پيروي مي كند ولي بخاطر محدودیت ها و تفاوتهاي وابسته به كاربرد, ...

شرکت ارتباطات شبکه داده نما - امنیت در شبکه های حسگر بیسیم

27 فوریه 2016 ... شبکه های حسگر بیسیم در اصل برای جمع آوری اطلاعات از محیطی غیرقابل اعتماد
بوجود آمد. تقریبا همه پروتکل های امنیتی برای شبکه حسگر بیسیم ...

کاربردهای شبکه های حسگر بی سیم

در این پروژه در مورد شبکه های موردی سیار و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل
رسیده است. ... همین طور شبکه های حسگر بی سیم که از نامشان هم پیداست شبکه هایی
هستند که بدون .... 2-7 سه روش امنیتی در شبکه‌های بی سیم. ...... تنها مزیت این
پروتکل اجتناب از به وجود آمدن حلقه‌های مسیریابی در شبکه‌های شامل مسیریاب‌های
متحرک است.

تحقیق پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم - چکیده و ...

16 جولای 2017 ... پاورپوینت: پیاده ساز پروتکل ها مسیر یابی و امنیت در پروتکل 2017-01- ... پروژه
پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم 2017-04-14

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد شبستر گروه آموزشی کامپیوتر و ...

شبکه های حسگر بی سیم ... شبكه هاي حسگر نسل جديدي از شبكه ها هستند كه به طور
معمول، از تعداد زيادي گره ارزانقيمت ..... 3-1 پروتکل های مسیریابی . ..... نظامی و
امنیتی (کنترل نیروها و تجهیزات نظامی، تشخیص نفوذ و تجسس در محیط های جنگی)،
نظارت ...

پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم | پایان نامه کامپیوتر

مقدمه; افزودن به ضریب عملکرد هکرها; سطح 1 امنیت پیرامون; سطح 2 امنیت پیرامون;
استاندارد شبکه های محلی بی سیم; شبکه های بی سیم و انواع WPAN,WWAN.

مقاله های دانشجویی

بهاره شهبازی, مهندسی برق, پروتکل مسیریابی مبتنی بر قابلیت اعتماد مجهز به
سیاست مسیریابی مجدد در شبکه های حسگر بیسیم. مهدی مطبوعی ... Cryptography.
امین یاوری, مهندسی فناوری اطلاعات, بهبود روش های تضمین امنیت داده در محاسبات ابری.

تحقیق بر روی شبکه‌های چند رسانه‌ای - آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده

ارتقاء سطح امنیت در جریان‌سازی ویدیو بر روی شبکه‌های نظیر به نظیر: با توجه به ...
کنترل خطا در شبکه های چندرسانه‌ای سنسور بیسیم: در این پروژه به دنبال طراحی و ...
جامع پروتکل های کنترل خطا در شبکه های چندرسانه ای بیسیم و شبکه های سنسور ...

بررسی چالش‌های امنیتی شبکه‌های حسگر بی‌سیم به صورت لایه به لایه ...

در این تحقیق حملات موجود در هر لایه از پروتکل¬های ارتباطی شبکه¬های حسگر بی¬
سیم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت راه¬حل¬های مقابله با این حملات ...

دانلود مقالات ترجمه شده : شبکه های بی سیم::صفحه 1 - دانلود مقاله isi

5 - به حداکثر رساندن طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با ارسال تصادفی ... با
استفاده از رمزنگاری DNA با پروتکل لایه سوکت امن (SSL) در شبکه های حسگر
بیسیم ... A Survey on Wireless Body Area Network: Security Technology and its
Design ...

دانلود پروژه بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - 20میخوام

9 نوامبر 2015 ... دانلود پروژه بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم · کامپیوتر .... این پروژه :
شبکه های ادهاک AD HOC و پروتکل های مسیر یابی و شبیه سازی آنه.

امنیت شبکه های حسگر بیسیم - Ethical Hacker

Ethical Hacker-- - امنیت شبکه های حسگر بیسیم - امن ترین ها تنها دوچیزند: سیستم
... تقریباً همۀ پروتکل های امنیتی برای WSN معتقدند که دشمن یا نفوذگر میتواند از
طریق ... این مقاله از طرف محمد حسین پوراسد برای سایت پروژه دات کام ارسال شده است.

ترجمه مقاله بررسی پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم ...

گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی الکترونیک، مخابرات نوری، شبکه های
مخابراتی، ... کلمات کلیدی: WSN، پروتکل های مسیریابی، حسگرها، ارتباطات بی
سیم ... وظیفه مندی، سطح محرمانگی و امنیت یا اپلیکیشنی که پروتکل برای آن به
کار رفته ...

دانلود مقاله مروری بر امنیت در شبکه های حسگر بی سیم – کارشناسی ...

شبکه های حسگر بی سیم در اصل برای جمع آوری اطلاعات از محیطی غیرقابل اعتماد
بوجود آمد. تقریباً همۀ پروتکل های امنیتی برای WSN معتقدند که دشمن یا نفوذگر ...