دانلود رایگان


پروژه پروتكل های امنيتی در شبکه های حسگر بي سيم - دانلود رایگاندانلود رایگان یک شبکه حسگر شامل تعداد زیادی گره‌های حسگر است که در یک محیط بطور گسترده پخش شده و به جمع آوری اطلاعات از م

دانلود رایگان پروژه پروتكل های امنيتی در شبکه های حسگر بي سيم چکیده
يک شبکه حسگر شامل تعداد زيادي گره هاي حسگر است که در يک محيط بطور گسترده پخش شده و به جمع آوري اطلاعات از محيط مي پردازند. لزوما مکان قرار گرفتن گره هاي حسگر، از قبل تعيين شده و مشخص نيست. چنين خصوصيتي اين امکان را فراهم مي آورد که بتوانيم آنها را در مکان هاي خطرناک و يا غيرقابل دسترس رها کنيم. يک حمله استاندارد در شبکه هاي حسگر بي سيم، ايجاد پارازيت در يک گره يا گروهي از گره ها مي باشد. حمله بر روي اطلاعات در حال عبور در يک شبکه حسگر از ديگر موارد تهديد کننده امنيت در اين شبکه ها است، حسگر ها تغييرات پارامتر هاي خاص و مقادير را کنترل مي کنند و طبق تقاضا به چاهک گزارش مي دهند. در زمان ارسال گزارش ممکن است که اطلاعات در راه عبور تغيير کنند، مجدداً پخش شوند و يا ناپديد گردند. از آنجايي که ارتباطات بي سيم در مقابل استراق سمع آسيب پذير هستند، هر حمله کننده مي تواند جريان ترافيک را کنترل کند، در عمليات وقفه ايجاد کند و يا بسته ها را جعل کند. بنابراين، اطلاعات اشتباه به ايستگاه ارسال مي شود. به دليل اينکه گره هاي حسگر معمولا داراي برد کوتاهي براي انتقال مي-باشند و منابع محدود دارند، حمله کننده اي با قدرت پردازش بالا و برد ارتباطي بيشتر مي تواند بطور همزمان براي تغيير اطلاعات واقعي در طول انتقال، به چندين حسگر حمله کند. هدف از انجام اين پروژه تحقيق پيرامون پروتکل هاي امنيتي در اين شبکه ها مي باشد.
واژه های کلیدی:
شبکه حسگر، شبکه بیسیم، حمله کننده، امنيت، پروتکل های امنيتی ، شبکه های اقتضایی
خصوصیات مهم شبکه های حسگر بیسیم
خصوصیات مهم شبکه های حسگر بی سیم عبارتند از:
وابسته به کاربرد: به دلیل ادغام فناوری­های حسگر، پردازش و ارتباطات، محدوده وسیعی از کاربردها امکان پیاده سازی در شبکه های حسگر بیسیم را دارند. اما باید توجه نمودکه نمی توان برای تمام کاربردها یک سناریو را اجرا نمود، بلکه هر کاربرد پیکربندی و پروتکل مخصوص به خود را نیاز دارد. به عنوان مثال شبکه های حسگر با تراکم پایین از حسگرها و نیز با تراکم بالایی از حسگرها کار می کنند در حالی که پروتکل­های این دو حالت بسیار با یکدیگر متفاوت می باشند.
کاربرهای شبکه های حسگر
شبکه های حسگر شامل مدل­های مختلی از حسگرها از قبیل دماسنج، تصویری، مادون قرمز، صوتی و رادار می باشند که توانایی مانیتور کردن انواع شرایط مختلف را دارند. شرایط ذکر شده عبارتنداز: دما، رطوبت، حرکت، نور، فشار، ترکیبات تشکیل دهنده، سطح اختلالات، وجود یا عدم وجود بعضی اشیاء و خصوصیات جاری از قبیل سرعت، جهت، اندازه و... گره­های حسگر در دریافت­های پیوسته، دریافت پدیده­ها، تشخیص پدیده­ها، تعیین محل و کنترل محلی عامل­ها مورد استفاده قرار می گیرند. مفهوم حسگرهای کوچک و ارتباطات بیسیم میان انهازمینه­های کاربردی جدیدی را پیش رو قرار داده است. کاربردهای این شبکه­ها در دسته­های نظامی، محیطی، بهداشتی ودیگر موارد تجاری تقسیم بندی می شود. دسته­هایی ازجمله اکتشاف فضایی، پردازش شیمیایی و پیش بینی بلایای طبیعی نیز با توجه کمتری قابل بررسی می باشند. درادامه بعضی از کاربردهای شبکه های حسگر به صورت خلاصه ارائه می شوند.
معماری ارتباط شبکه های حسگر
شناخت شبکه های حسگر بی­سیم نیاز به شناخت تکنیک­های شبکه های تک کاره دارد. با این وجود اکثر پروتکل­ها و الگوریتم هایی که برای شبکه های تک کاره طراحی شده اند به طور کامل برای شبکه های حسگر بیسیم مناسب نمی باشند. تفاوت میان شبکه های حسگر بی سیم و شبکه های تک کاره عبارتند از:
تعداد گره­های حسگر در شبکه های حسگر چندین برابر گره­ها در شبکه های تک کاره می باشد.
حسگرها بسیار متراکم تر استفاه می شوند.
توپولوژی شبکه های حسگر بسیار پویا تر است.
گره­های حسگر از ارتباط همه پخشی استفاده می کنند در حالی که شبکه های تک کاره از ارتباطات نقطه به نقطه استفاده می نمایند.
گره­های حسگر دارای محدودیت در توان مصرفی، تواناییهای محاسباتی و حافظه می باشند.
فهرست مطالب

فصل اول
مروری بر شبکه های حسگر بیسیم
1-1 مقدمه. 2
1-2 خصوصیات مهم شبکه های حسگر بیسیم.. 3
1-3 کاربرهای شبکه های حسگر. 5
1-4 گذشته، حال و اینده شبکه های حسگر. 7
1-5 مروری بر ساختار کلی شبکه های حسگر. 8
1-6 توپولوژی شبکه های حسگر. 9
1-7 معماری شبکه. 10
1-8 برخی تجارب عملی درشبکه های حسگر بی سیم.. 11
1-8-1 گره حسگر MICAz. 11
1-8-2 Zebranet 11
1-8-3 SMART DUST. 12
1-9 دانشگاههای فعال در زمینه شبکه های حسگر. 13
فصل دوم
کاربرد و ساختار شبکه حسگر بیسیم
2-1 مقدمه. 15
2-2 معماری ارتباط شبکه های حسگر. 15
2-3 فاکتورهای طراحی و عوامل طراحی.. 16
3-3 پشته پروتکل.. 20
3-4 لایه فیزیکی.. 21
2-4 ابزار کنترل دسترسیMAC.. 23
2-5 ابزار کنترل دسترسی MAC برای شبکه های حسگر. 24
2-5-1 ابزار دسترسی براساس CSMA.. 25
2-6 عملیات در حالت کم مصرف.. 26
2-7 خطای کنترل.. 26
2-8 اصلاح خطا به جلو. 26
2-9 ایده هایی برای تحقیق.. 27
2-10 لایه شبکه. 28
2-11 رویکردهای انتخاب مسیر انرژی کارامد. 29
2-12 شبکه های ارتباطی کوچک کم مصرف.. 31
2-13 جاری شدن.. 32
2-14 سخن چینی.. 32
2-15 مسیریابی تخصیصی ترتیبی.. 33
2-16 تطبیق حداقل انرژی سلسه مراتب خوشه بندی.. 33
2-17 هدایت انتشار. 34
2-18 لایه حمل ونقل.. 34
2-19 لایه کاربردی.. 35
2-20 نتیجه گیری.. 36
فصل سوم امنیت و پروتکل ها در شبکه های حسگر
3-1 مقدمه. 38
3-2 سیستم ایمن.. 38
3-3 حریم.. 41
3-4 پروتکل مدیریت حسگر. 42
3-5 پروتکل ارائه اطلاعات و تقسیم کار. 42
3-6 پروتکل انتشار داده و درخواست حسگر. 43
فصل چهارم
امنیت، حملات و عملیات تدافعی در شبکه های حسگر بیسیم
4-1 مقدمه. 45
4-2 موانع امنیت حسگر. 45
4-3 عملیات های مراقبت نشده. 47
4-4 نیازمندی های امنیتی.. 47
4-5 جامعیت داده. 48
4-6 تازگی داده. 48
4-7 در دسترس بودن.. 48
4-8 خود سازماندهی.. 49
4-9 همگام سازی زمان.. 49
4-10 محلی سازی امن.. 49
4-11 اعتبارسنجی.. 50
4-12 حملات.. 51
4-13 انواع حملات DOS. 52
4-14 حملات Sybil 53
4-15 حملات تحلیل ترافیکی.. 53
4-16 حملات تکراری گره. 53
4-17 حملات بر فضای خصوصی.. 54
4-18 حملات فیزیکی.. 55
4-19 معیارهای دفاعی.. 55
4-20 برقراری کلید. 55
4-21 برقراری کلید و پروتکل های مرتبط.. 57
4-22 رمزنگاری کلید عمومی.. 58
4-23 محافظت در برابر حملات DOS. 59
4-24 پخش با امنیت بالا و چندپخشی امن.. 60
4-25 پخش و چندپخشی قدیمی.. 60
4-26 چندپخشی امن.. 60
4-27 پخش امن.. 61
4-27-1 محافظت در برابر حملات پروتکل های مسیریابی.. 61
4-28 تکنیک های امن کردن پروتکل مسیریابی.. 62
4-29 محافظت در برابر حملات سیبیل.. 64
4-29-1 حفاظت در برابر حملات: 64
4-30 محافظت در برابر حملات به فضای خصوصی حسگر. 65
4-31 روش های براساس سیاست... 65
4-32 جاری سازی اطلاعات.. 67
4-33 شناسایی نفوذ. 68
4-34 رمزنگاری.. 69
4-35 تجمع امن داده. 71
4-36 اشنایی با اجتماع داده و کاربرد ان.. 71
4-37 تکنیک های اجتماع داده امن.. 72
4-38 محافظت در برابر حملات فیزیکی.. 73
4-39 مدیریت اطمینان.. 74
4-40 نتیجه گیری.. 75
فصل پنجم
نتیجه گیری
5-1 مقدمه. 77
5-2 موانع، چالش ها و نیازمندی ها 78
5-3 رمزنگاری.. 80
5-4 شناسایی نفوذ. 81
5-5 پیشنهادی برای راهکارهای مقابله. 81
منابع و مراجع.. 83


پروتکل


پروژه پروتکل های امنیتی


شبکه های حسگر بی سیم


حسگر بیسیم


شبکه های حسگر


امنیت حسگر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرس و جو در شبکه هاي حسگر

پيشرفت مخابرات بي سيم; توليد حسگرهاي بي سيم ارزان قيمت و کوچک ... 1999;
پروژه μAMPS در MIT و پروژه SenseIT; پيش بيني هاي Business Week و ... انرژي
محدود; مسيريابي; زمان تاخير; مقياس پذيري; هزينه پايين; امنيت; تحمل ... عدم تحويل
داده ها با نرخ مطمئن و دستکاري شده; نياز به پروتکل چند مرحله اي براي پردازش داده هاي
همديگر.

مقاله 2016 مروری در مورد پروتکل های مسیریابی چند مسیری در شبکه های ...

ترجمه عنوان مقاله: مروری بر پروتکل های مختلف مسیریابی چند مسیری در شبکه های
حسگر بیسیم. عنوان انگلیسی مقاله: A Survey on various Multipath Routing ...

مقاله 2016 مروری در مورد پروتکل های مسیریابی چند مسیری در شبکه های ...

ترجمه عنوان مقاله: مروری بر پروتکل های مختلف مسیریابی چند مسیری در شبکه های
حسگر بیسیم. عنوان انگلیسی مقاله: A Survey on various Multipath Routing ...

مقدمه on toolu - Trello

یکی از اهداف اساسی شبکه‌های حسگر بیسیم (WSN) جمع آوری اطلاعات از دنیای
فیزیکی است. اگرچه تعدادی از پیشنهادهای گزارش شده در رابطه با تامین امنیت در
WSN ها، ... شبکه های حسگر بیسیم)، مثل نظارت بر دشمن یا خطوط مرزی، پروتکل های
امنیتی ای ...

بررسي روش هاي مقابله و تشخيص نفوذ در هر لايه از شبكه هاي حسگر بي ...

سيم. -. امنيت. -. تشخيص حمالت. -. مقابله با حمالت. -1. مقدمه. شبکه های حسگر بی.
سيم اشاره ..... اين است كه از پروتکل مسيريابی خاصمی اسمتفاده نکنميم. حمالت سيل.

پروتکل مسیریابی اعتماد آگاه برای شبکه های کم توان و پراتلاف

بنابراین امنیت به عنوان یک متریک در پروتکل های مسیریابی در. نظر گرفته شده
است. ... با استفاده از این رویکرد، گره های شبکه حسگر بی سیم روابطی به نام اعتماد.

PDF: تحقیق پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم ...

28 ژانويه 2017 ... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ... اﻣﺮوزه
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ادارات و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ...

تحقیق امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - یک دو سه پروژه

در این مقاله امنیت شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی قرار می گیرد. کلمات کلیدی:
امنیت، پروتکل های امنیتی، شبکه حسگر بی سیم. بیان مسئله. یک شبکه حسگر ...

doc پروتکل شبکه های حسگر بیسیم - iBestPost

شبکه حسگر بیسیم word doc پروژه شبکه های حسگر بیسیم doc امنیت در شبکه
های ... مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم پایان شبکه های بیسیم های پروتکل .

مقالات ISI شبکه های بی سیم : 94 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی می تواند، قابلیتهایی همچون 1- هزینه 2- قابلیت
اطمینان 3- کارائی 4- امنیت را بیان نمود. محيط هاي ... مسیریابی توپولوژیکی شبکه
بی سیم در شبکه های حسگر بی سیم ☆. کد مقاله : ... CogMAC+: یک پروتکل MAC
غیر متمرکز برای دسترسی طیف فرصت طلب در شبکه های بی سیم شناختی. کد مقاله
...

آپارات - پروژه شبکه بی سیم بدن WBAN در متلب

فیلم پروژه طراحی پروتکل MAC جدید در شبکه بی سیم بدن با NS2 · نوآوران گرمی ...
دانلود پروژه كاهش مصرف انرژی در شبكه های حسگر بی سیم با · فروش فایل.

کتاب امنیت شبکه MANET - WSN - WMN و VANET به صورت PDF

26 نوامبر 2016 ... معرفی کتاب امنیت در شبکه های MANET – WSN – WMN و VANET: ... hoc) ، شبکه
حسگر بی سیم (Wireless Sensor Network – WSN) ، شبکه بی ‌سیم ... محتوای این
کتاب امنیت شبکه های بی سیم به وضوح به بررسی جنبه ‌های کلیدی .... پروژه
پروتکل مسیریابی موثر برای شبکه های ادهاک فضایی با شبیه ساز NS2.

تحقیق امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - یک دو سه پروژه

در این مقاله امنیت شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی قرار می گیرد. کلمات کلیدی:
امنیت، پروتکل های امنیتی، شبکه حسگر بی سیم. بیان مسئله. یک شبکه حسگر ...

پاورموج – دانلود پایان نامه بررسی کامل امنیت در شبکه های بی سیم WIFI

با گسترش شبکه های بی سیم (وای فای) و استفاده زیاد و عمومی شدن این شبکه ها،
برقراری .... 1,383 بازدید ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ گروه مهندسی پاورموج پروژه های کارشناسی,
پروژه های کارشناسی ... دانلود پایان نامه امنیت و پروتکل های مسیریابی شبکه های
موردی (ادهاک) ... پایان نامه بررسی و ساختار شبکه های حسگر بی سیم و کیفیت
سرویس آن.

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد شبستر گروه آموزشی کامپیوتر و ...

شبکه های حسگر بی سیم ... شبكه هاي حسگر نسل جديدي از شبكه ها هستند كه به طور
معمول، از تعداد زيادي گره ارزانقيمت ..... 3-1 پروتکل های مسیریابی . ..... نظامی و
امنیتی (کنترل نیروها و تجهیزات نظامی، تشخیص نفوذ و تجسس در محیط های جنگی)،
نظارت ...

پایان نامه ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌ های حسگر بی‌ سیم با ...

پایان نامه ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌ های حسگر بی‌ سیم با هدف افزایش
طول عمر ... ارایه‌ی یک پروتکل مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با چالش‌هایی
...

ترجمه مقاله بررسی پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم ...

گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی الکترونیک، مخابرات نوری، شبکه های
مخابراتی، ... کلمات کلیدی: WSN، پروتکل های مسیریابی، حسگرها، ارتباطات بی
سیم ... وظیفه مندی، سطح محرمانگی و امنیت یا اپلیکیشنی که پروتکل برای آن به
کار رفته ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر جلیل سیفعلی هرسینی

1- تخصیص منابع و طراحی بین لایه ای در شبکه های مخابراتی بی سیم ... طراحی و
تحلیل پروتکل های ارتباطی برای لایه فیزیکی، لایه MAC و لایه شبکه ... 5- امنیت
داده و شبکه (شبکه های سیار موردی، حسگر بی سیم، استانداردهای ارتباطی بی سیم) ...

پایان نامه ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌ های حسگر بی‌ سیم با ...

پایان نامه ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌ های حسگر بی‌ سیم با هدف افزایش
طول عمر ... ارایه‌ی یک پروتکل مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با چالش‌هایی
...

PDF: پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم | هاردل 3!

ﭘﺮوژه ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ. 2017-02-20. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮔﺮاﻣﯽ، ﺑﺎ ﻋﺮض ...
ﭘﺮوژه: 63 اﻣﺮوزه اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ادارات و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ...

دانلود ترجمه مقاله معماری امنیتی برای شبکه های سنسور بی سیم محیطی ...

دانلود پروژه معماری امنیتی برای شبکه های سنسور بی سیم محیطی به همراه ترجمه
فارسی ... ما یک پروتکل مسیریابی ایمن برای شبکه های حسگر بی سیم ارائه داده ایم
که ...

دانلود مقاله مروری بر امنیت در شبکه های حسگر بی سیم – کارشناسی ...

شبکه های حسگر بی سیم در اصل برای جمع آوری اطلاعات از محیطی غیرقابل اعتماد
بوجود آمد. تقریباً همۀ پروتکل های امنیتی برای WSN معتقدند که دشمن یا نفوذگر ...

پایان نامه پروتکل هاي امنيتي در شبکه هاي حسگر بيسيم - ایرانداک

پایان نامه پروتکل های امنیتی در شبکه های حسگر بیسیم.

دانلود پروژه بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - 20میخوام

9 نوامبر 2015 ... دانلود پروژه بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم · کامپیوتر .... این پروژه :
شبکه های ادهاک AD HOC و پروتکل های مسیر یابی و شبیه سازی آنه.

پروتکل مسیریابی اعتماد آگاه برای شبکه های کم توان و پراتلاف

بنابراین امنیت به عنوان یک متریک در پروتکل های مسیریابی در. نظر گرفته شده
است. ... با استفاده از این رویکرد، گره های شبکه حسگر بی سیم روابطی به نام اعتماد.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد شبکه های حسگر بی سیم

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد شبکه های حسگر بی سیم و پروژه دانشجویی و
گزارش سمینار و تز در مورد شبکه های حسگر بی ... پایان نامه امنیت شبکه های حسگر و
سنسوری بی سیم ... پایان نامه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم.

پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم | پایان نامه کامپیوتر

مقدمه; افزودن به ضریب عملکرد هکرها; سطح 1 امنیت پیرامون; سطح 2 امنیت پیرامون;
استاندارد شبکه های محلی بی سیم; شبکه های بی سیم و انواع WPAN,WWAN.

دانلود فایل ورد(Word) بررسی شبکه های بی سیم ، پروتکل های ... - اِی‌اِم‌پی!

8 فوریه 2016 ... در فصل اول پروژه شبکه های بی سیم ، پروتکل های مسیریابی و شبکه های ..... دانلود
فایل ورد(Word) پروژه بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم.

در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ اراﺋﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﯿﺪ - متلب سایت

اﻣﻨﯿﺖ،. ﭘﺎ. راﻣﺘﺮ. ﻫﺎي ﺑﺪن، ﭼﻨﺪ. ﺟﻤﻠﻪ اي، ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺪﻧﯽ، ﮔﺮوه. ﺑﻨﺪي. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺗﺤﺮك و راﺣﺘﯽ
ﻫﻤﻮاره. ﯾﮏ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨـﺪﮔﺎن. ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮ. ﺗﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﺗﮑﻞ. ﻫﺎي ﺑﯽ ﺳـﯿﻢ.

بررسی الگوریتم های پوشش و امنیت در شبکه های حسگر بی سیم و ...

10 دسامبر 2015 ... این پروژه شامل فایل Word و PDF بوده که الگوریتم های پوشش و امنیت در شبکه های
حسگر بی سیم به طور کامل و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و می ...

آپارات - پروژه شبکه بی سیم بدن WBAN در متلب

فیلم پروژه طراحی پروتکل MAC جدید در شبکه بی سیم بدن با NS2 · نوآوران گرمی ...
دانلود پروژه كاهش مصرف انرژی در شبكه های حسگر بی سیم با · فروش فایل.

دانلود پروژه پروتكل های امنيتی در شبکه های حسگر بي سيم - File

21 آگوست 2017 ... برچسب : ,دانلود پروژه پروتکل های امنیتی در شبکه های حسگر بی سیم,کامپیوتر,
دانلود فایل,دانلود,مقاله,پروژه,کتاب,pdf,doc,پاورپوینت, تحقیق ...

ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ - Kiarash Mizanian

ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ. ﺳﻴﻢ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺘـﺎﺏ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ. ﻣﺘﻨﻲ ﺳﺎﺩﻩ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ
ﻣﻬﻢ ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻣـﻲ ... 9. ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺯﻳﮓ. ﺑﻲ. ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻓﺼﻞ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺍﺟﻊ. ﺑﻪ ...... ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ. ﻫﺎﻱ
ﭘﺰﺷﻜﻲ، ...

مقاله رایگان شبکه های حسگر بی سیم چیست - bodbodak - ديد وسيع نت

دانلود مقاله مروری بر امنیت در شبکه های حسگر بیسیم مرکز. - برای مشاهده کلیک ...
دانلود ترجمه مقاله انتخاب تطبیقی پروتکل رمزنگاری در شبکه. - برای مشاهده کلیک ...

مقاله 2016 مروری در مورد پروتکل های مسیریابی چند مسیری در شبکه های ...

ترجمه عنوان مقاله: مروری بر پروتکل های مختلف مسیریابی چند مسیری در شبکه های
حسگر بیسیم. عنوان انگلیسی مقاله: A Survey on various Multipath Routing ...

پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی :: مقاله بخون و دانلود ...

پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی چکیده: شبکه‌های Ad-hoc به
شبکه‌های آنی و ... بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم . ... در این
پروژه در مورد شبکه های موردی سیار و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده
است.

مقاله پروتکل های امنیتی و امنیت شبکه های حسگر بیسیم - سیویلیکا

افزایش روزافزون استفاده از شبکه های کامپیوتری و کاربردهای زیادی در زندگی روزمره
دارند و همچنین آسیب پذیر بودن آنها، باعث به وجود آمدن پروتکل ها و استاند...

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد شبستر گروه آموزشی کامپیوتر و ...

شبکه های حسگر بی سیم ... شبكه هاي حسگر نسل جديدي از شبكه ها هستند كه به طور
معمول، از تعداد زيادي گره ارزانقيمت ..... 3-1 پروتکل های مسیریابی . ..... نظامی و
امنیتی (کنترل نیروها و تجهیزات نظامی، تشخیص نفوذ و تجسس در محیط های جنگی)،
نظارت ...

دانلود (پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم ...

28 ژوئن 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی
سیم وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پروژه پروتکل های مسیر ...

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ - انجمن شبکه حسگر بی سیم ایران

در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮا ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ و ﺑﺨﺸﻬﺎي ... اﻣﻨﯿﺖ. 28. ﺣﻤﻼت در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ
ﺳﯿﻢ. 29. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ. 31. اﻫﺪاف اﻣﻨﯿﺖ. 32. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﺪ. 33 ...... ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮاي.

مقاله پروتکل های امنیتی و امنیت شبکه های حسگر بیسیم - سیویلیکا

افزایش روزافزون استفاده از شبکه های کامپیوتری و کاربردهای زیادی در زندگی روزمره
دارند و همچنین آسیب پذیر بودن آنها، باعث به وجود آمدن پروتکل ها و استاند...

دانلود (پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم ...

28 ژوئن 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پروژه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی
سیم وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پروژه پروتکل های مسیر ...

دانلود فایل ورد(Word) بررسی شبکه های بی سیم ، پروتکل های ... - اِی‌اِم‌پی!

8 فوریه 2016 ... در فصل اول پروژه شبکه های بی سیم ، پروتکل های مسیریابی و شبکه های ..... دانلود
فایل ورد(Word) پروژه بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم.

تحقیق امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - یک دو سه پروژه

در این مقاله امنیت شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی قرار می گیرد. کلمات کلیدی:
امنیت، پروتکل های امنیتی، شبکه حسگر بی سیم. بیان مسئله. یک شبکه حسگر ...

پروتکل های شبکه بی سیم - bodbodak

دانلود پایان نامه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم ارسال شده در
رشته . ... عنوان پایان نامه بررسی تهدیداتارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم
قالب بندی pdf ppt . ... شماره پروژه 108 عنوان پروژه بررسی شبکه های بی سیم
پروتکل های ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد شبکه های حسگر بی سیم

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد شبکه های حسگر بی سیم و پروژه دانشجویی و
گزارش سمینار و تز در مورد شبکه های حسگر بی ... پایان نامه امنیت شبکه های حسگر و
سنسوری بی سیم ... پایان نامه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم.

شبکه اجتماعی تبیان | بنیاد علمی پژوهشی شبکه های حسگر بی سیم ...

دانلود کتاب امنیت در شبکه های حسگر بیسیم و موردی... دانلود پایان ... دانلود پایان
نامه آموزشی شبیه سازی NS2 و شرح دقیق پروتکل های موردی با جزئیات شبیه سازی

مقاله فارسی . دانلود مقاله بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و روش های ...

جدول 2-1 دیدگاه کلی از پروتکل های MAC برای شبکه های حسگر 33 ... چکیده: این
پروژه بر مبنای ایجاد امنیت در شبکه‌های بی‌سیم می‌باشد شبکه های کامپیوتری در
امنیت ...

امنیت شبکه های حسگر بیسیم - Ethical Hacker

Ethical Hacker-- - امنیت شبکه های حسگر بیسیم - امن ترین ها تنها دوچیزند: سیستم
... تقریباً همۀ پروتکل های امنیتی برای WSN معتقدند که دشمن یا نفوذگر میتواند از
طریق ... این مقاله از طرف محمد حسین پوراسد برای سایت پروژه دات کام ارسال شده است.

شرکت ارتباطات شبکه داده نما - امنیت در شبکه های حسگر بیسیم

27 فوریه 2016 ... شبکه های حسگر بیسیم در اصل برای جمع آوری اطلاعات از محیطی غیرقابل اعتماد
بوجود آمد. تقریبا همه پروتکل های امنیتی برای شبکه حسگر بیسیم ...

شرکت ارتباطات شبکه داده نما - امنیت در شبکه های حسگر بیسیم

27 فوریه 2016 ... شبکه های حسگر بیسیم در اصل برای جمع آوری اطلاعات از محیطی غیرقابل اعتماد
بوجود آمد. تقریبا همه پروتکل های امنیتی برای شبکه حسگر بیسیم ...

پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی :: مقاله بخون و دانلود ...

پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی چکیده: شبکه‌های Ad-hoc به
شبکه‌های آنی و ... بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم . ... در این
پروژه در مورد شبکه های موردی سیار و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده
است.

تشخیص و جلوگیری از نفوذ در شبکه حسگر بی سیم با الگوریتم ...

10 جولای 2017 ... خانه پروژه های آماده شبیه سازی شده تشخیص و جلوگیری از نفوذ در شبکه حسگر بی
سیم با الگوریتم ژنتیک در ... مشکلات امنیتی در شبکه های حسگر بی سیم : ...
تعدادی پروتکل های مسیریابی برای شبکه‌ های حسگر پیشنهاد شده است.

مقاله های دانشجویی

بهاره شهبازی, مهندسی برق, پروتکل مسیریابی مبتنی بر قابلیت اعتماد مجهز به
سیاست مسیریابی مجدد در شبکه های حسگر بیسیم. مهدی مطبوعی ... Cryptography.
امین یاوری, مهندسی فناوری اطلاعات, بهبود روش های تضمین امنیت داده در محاسبات ابری.

پروتکل مسیریابی چندپرشه انرژی- کارآمد در شبکه های حسگر بیسیم ...

پروتکل مسیریابی چندپرشه انرژی- کارآمد در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر ...
کار بر روی شبکههای حسگر به طور جدی از سال 1980 و با پروژة شبکههای حسگر ..... in
sensor Networks”, International Journal of Computer and Network Security, Vol.

مقاله 2016 مروری در مورد پروتکل های مسیریابی چند مسیری در شبکه های ...

ترجمه عنوان مقاله: مروری بر پروتکل های مختلف مسیریابی چند مسیری در شبکه های
حسگر بیسیم. عنوان انگلیسی مقاله: A Survey on various Multipath Routing ...

پروتکل مسیریابی اعتماد آگاه برای شبکه های کم توان و پراتلاف

بنابراین امنیت به عنوان یک متریک در پروتکل های مسیریابی در. نظر گرفته شده
است. ... با استفاده از این رویکرد، گره های شبکه حسگر بی سیم روابطی به نام اعتماد.

دانلود پایان نامه شبکه های موردی، حسگر بی سیم و ... - دانلود پروژه

و شبکه های حسگر بی سیم تحقیق به عمل رسیده است. ... ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد اﻣﻨﻴﺘﻲ در
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردي، اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ اﻣﻦ در اﻳﻦ شبکه ها اﺳﺖ. ... ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ اﻣﻦ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﻣﻮردي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎي,SRP ,SAODV ,ARAN SEAD ,ARIADNE
وﻏﻴﺮه ...

شبيه سازي پروتکل هاي مسيريابي شبکه حسگر بي سيم - پارسکدرز

هدف از انجام پروژه شبيه سازي پروتکل هاي مسيريابي در شبکه حسگر بي سيم مي
باشد . نحوه انجام به اين شکل است که بايد يک شبکه حسگر بي سيم را در نرم افزار
شبيه سازي .... پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین
را ...

بررسي روش هاي مقابله و تشخيص نفوذ در هر لايه از شبكه هاي حسگر بي ...

سيم. -. امنيت. -. تشخيص حمالت. -. مقابله با حمالت. -1. مقدمه. شبکه های حسگر بی.
سيم اشاره ..... اين است كه از پروتکل مسيريابی خاصمی اسمتفاده نکنميم. حمالت سيل.

مقاله 2016 مروری در مورد پروتکل های مسیریابی چند مسیری در شبکه های ...

ترجمه عنوان مقاله: مروری بر پروتکل های مختلف مسیریابی چند مسیری در شبکه های
حسگر بیسیم. عنوان انگلیسی مقاله: A Survey on various Multipath Routing ...

جلوگیری از ازدحام در شبکه های حسگر بی سیم

در این سمینار بررسی بر روی پروتکل های مسیریابی با در نظر گرفتن از اجتناب از
ازدحام برای شبکه های حسگر بی سیم مورد مطالعه قرار گرفته شده است. اول، دلیل و ...

مقاله 2016 مروری در مورد پروتکل های مسیریابی چند مسیری در شبکه های ...

ترجمه عنوان مقاله: مروری بر پروتکل های مختلف مسیریابی چند مسیری در شبکه های
حسگر بیسیم. عنوان انگلیسی مقاله: A Survey on various Multipath Routing ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد شبکه های حسگر بی سیم

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد شبکه های حسگر بی سیم و پروژه دانشجویی و
گزارش سمینار و تز در مورد شبکه های حسگر بی ... پایان نامه امنیت شبکه های حسگر و
سنسوری بی سیم ... پایان نامه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم.

مروری بر روش های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

این مقاله تعدادی از روشهای خوشه بندی که برای شبکه های حسگر بی سیم ارایه شده اند
را شرح داده و سپس مقایس. ه ای بین این ... ارتباط امن: امنیت داده ها به همان می ان که در
شبکه های. سنتی اهمیت ..... :Group A Grid-Clustering Routing Protocol. یاا. ک. الگور
.

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ در ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﺴ

ﻫﻴﺌﺖ داوران ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺔ دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. « اﻧﺘﺴﺎب.
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺑﺮاي ردﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻲ در ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي. ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ. ﺳﻴﻢ. » ﺗﻮﺳﻂ. ﺧﺎﻧﻢ. « ﻣﺮﺟﺎن ﻧﺎدران ﻃﺤﺎن. ».

doc پروتکل شبکه های حسگر بیسیم - iBestPost

شبکه حسگر بیسیم word doc پروژه شبکه های حسگر بیسیم doc امنیت در شبکه
های ... مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم پایان شبکه های بیسیم های پروتکل .

مروری بر روش های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

این مقاله تعدادی از روشهای خوشه بندی که برای شبکه های حسگر بی سیم ارایه شده اند
را شرح داده و سپس مقایس. ه ای بین این ... ارتباط امن: امنیت داده ها به همان می ان که در
شبکه های. سنتی اهمیت ..... :Group A Grid-Clustering Routing Protocol. یاا. ک. الگور
.

آموزش امنیت شبکه: انواع حملات در شبکه‌های حسگر بیسیم (WSN ...

در این مقاله امنیتی با انواع حملات در شبکه های حسگر بیسیم امنیت شبکه های ... در
حمله Wormhole، نفوذگر برای گیج کردن پروتکل مسیریابی از تونل زدن بین خودش
...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر جلیل سیفعلی هرسینی

1- تخصیص منابع و طراحی بین لایه ای در شبکه های مخابراتی بی سیم ... طراحی و
تحلیل پروتکل های ارتباطی برای لایه فیزیکی، لایه MAC و لایه شبکه ... 5- امنیت
داده و شبکه (شبکه های سیار موردی، حسگر بی سیم، استانداردهای ارتباطی بی سیم) ...

مقالات ISI شبکه های بی سیم : 94 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی می تواند، قابلیتهایی همچون 1- هزینه 2- قابلیت
اطمینان 3- کارائی 4- امنیت را بیان نمود. محيط هاي ... مسیریابی توپولوژیکی شبکه
بی سیم در شبکه های حسگر بی سیم ☆. کد مقاله : ... CogMAC+: یک پروتکل MAC
غیر متمرکز برای دسترسی طیف فرصت طلب در شبکه های بی سیم شناختی. کد مقاله
...

پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی :: مقاله بخون و دانلود ...

پروژه بررسی امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی چکیده: شبکه‌های Ad-hoc به
شبکه‌های آنی و ... بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم . ... در این
پروژه در مورد شبکه های موردی سیار و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده
است.

دانلود پروژه بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم - 20میخوام

9 نوامبر 2015 ... دانلود پروژه بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم · کامپیوتر .... این پروژه :
شبکه های ادهاک AD HOC و پروتکل های مسیر یابی و شبیه سازی آنه.

دانلود پروژه پروتكل های امنيتی در شبکه های حسگر بي سيم - File

21 آگوست 2017 ... برچسب : ,دانلود پروژه پروتکل های امنیتی در شبکه های حسگر بی سیم,کامپیوتر,
دانلود فایل,دانلود,مقاله,پروژه,کتاب,pdf,doc,پاورپوینت, تحقیق ...

دانلود مقالات ترجمه شده : شبکه های بی سیم::صفحه 1 - دانلود مقاله isi

5 - به حداکثر رساندن طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با ارسال تصادفی ... با
استفاده از رمزنگاری DNA با پروتکل لایه سوکت امن (SSL) در شبکه های حسگر
بیسیم ... A Survey on Wireless Body Area Network: Security Technology and its
Design ...

شبکه هاي حسگر بی سیم - كاملترين مرجع تخصصي پایان نامه ، پروژه ...

شبکه های بی سیم در محدوده ی شخصی برای انتقال اطلاعات در فاصله های نسبتآ کوتاه
در حدود 10 ... از protocol stack مربوط به شبکه های LR-WPAN تنها لایه های
فیزیکی و .... اين سيستم ادغام كننده يك سري حسگرهاي با هوش است كه براي سلامتي
و امنيت ...

PDF: تحقیق پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم ...

28 ژانويه 2017 ... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ... اﻣﺮوزه
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ادارات و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ...