دانلود رایگان


روش نظریه داده بنیاد Grounded Theory Method - دانلود رایگاندانلود رایگان انجام پژوهش کیفی, دارای روش های مختلفی است. روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها یا Grounded Theory یکی از این روش ها می باشد. به منظور بررسی فرآیندها م

دانلود رایگان روش نظریه داده بنیاد Grounded Theory Method فایل پاورپوینت در 25 صفحه
انجام پژوهش کیفی، دارای روش های مختلفی است. روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها یا Grounded Theory یکی از این روش ها می باشد. به منظور بررسی فرآیندها می توان از نظریه برخاسته از داده ها استفاده کردروش GT یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود، خود به تدوین تئوری اقدام نمایند. در این روش می توان با استفاده از داده هایی که به طور نظام مند از راه پژوهش به دست می آیند به تکوین نظریه ای میانی پرداخت.تکوین نظریه در این روش، برفرضیه استوار نیست بلکه نظریه از دل داده ها استخراج می شود.این فایل شامل قسمت های زیر می باشد:روش نظریه برخاسته از داده ها چیستچگونگی تکوین روش نظریه برخاسته از داده ها مراحل انجام تحقیق مطابق روش نظریه برخاسته از داده هانمایش کدگذاری در روش GTتکوین نظریهفرآیند اجرائی تحقیق مراحل و فعالیت های انجام پژوهش فرآیند اجرایی تحقیق (فلوچارت تحقیق)روش نمونه گیریاعتباربخشی مدل

روش کیفی آماری


نظریه داده بنیاد


Grounded Theory Method


تحلیل آماری


gtمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


به کارگیری همزمان استراتژی پژوهش داده بنیاد و الگوسازی ساختاری ...

29 نوامبر 2013 ... هر کدام از «روش‌های تحقیق» و یا به تعبیر دیگر «استراتژی‌های پژوهش» ... از همین رو
استراتژی پژوهش آمیخته (ترکیبی) یا همان Mixed Method Theory طرّاحی و به
کارگیری ... (Grounded theory) یا GT و روش تحقیق الگوسازی ساختاری- تفسیری
... «نظریه»‌ای را از بطن داده‌ها به صورت استقرایی (پایین به بالا) شکل‌ داده ...

مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

حاصل نهایی تحلیل داده‌های گردآوری شده، در قالب یک نظریة داده بنیاد اولیه با عنوان ...
of this study is consistent examination, is grounded theory, this method was used
for ... روش تحقیق گراند تئوری : راه و روش نظریه پردازی در علوم انسانی و بهداشتی.

اصل مقاله (611 K) - بهبود مدیریت

کدگذاریِ نظری نشان داد کم مدیران، عمدتاً تجمیز کارکنان با. » ... های مازاد سازمانی،
نظریۀ داده بنیاد، رویکرد ظاهرشونده ..... در این پژوهش از روش شناسیِ نظریۀ داده بنیاد،
بم ...... Annells, M., (١٩٩٦), “Grounded theory method: Philosophical perspectives,
...

An analysis of the qualitative research conducted by Iranian ...

development of psychology, this study evaluated the qualitative research
conducted ... been presented and in some cases, applying the qualitative method
was not ... این پژوهش به روش مرور سیستماتیک انجام شده است، به این صورت که با
جستجو در پایگاه .... یفی، تحقیق کیفی، گرا ندد تئوری، تئوری داده بن یاد، ... ی داده
بنیاد.

نظریه داده بنیاد grounded theory - پرنسیا

نظریه داده بنیاد grounded theory از بین هزاران مقاله و اطلاعات وب سایتهای وب ... a
convex approach با و پر سرعت . a course in robust control theory - a convex .....
این فایل در 36 صفحه با فونت 14 بر اساس روش رفرنس نویسی apa نگراش شده است.

نظریه داده‌بنیاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تئوری داده‌بنیاد یا نظریه داده‌بنیاد یا تئوری برخاسته از داده‌ها یا تئوری بنیادی یک
روش ... در واقع تئوری داده بنیاد روشی است برای دستیابی به شناخت پیرامون موضوع
مورد ... of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques.

وبلاگ جواد پورکرِیمی

7 ژانويه 2014 ... شایستگی‌ها عبارتند از روش، مهارتها، توانایی‌ها و رفتارهایی که یک کارمند در کارش به
کار .... نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری(Grounded Theory).

سنجش و آموزش - روش های کیفی کمی و ترکیبی در پژوهش

30 دسامبر 2012 ... سنجش و آموزش - روش های کیفی کمی و ترکیبی در پژوهش - دستاوردهای علمی در حوزه ی
سنجش و آموزش. ... نظریه داده بنیاد چیست؟ grounded theory. این نظریه رویکردی
کیفی ... نظریه داده بنیاد یک راهبرد پژوهشی است که پژوهشگر به کمک آن و بر اساس.
دیدگاه های ... روش های ترکیبی زنجیره ای(sequential mixed methods ).

نظریه داده‌بنیاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تئوری داده‌بنیاد یا نظریه داده‌بنیاد یا تئوری برخاسته از داده‌ها یا تئوری بنیادی یک
روش ... در واقع تئوری داده بنیاد روشی است برای دستیابی به شناخت پیرامون موضوع
مورد ... of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques.

اصل مقاله - مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

روش مقالـه کیفـی و در چارچـوب »نظریه پـردازی داده بنیـاد« اسـت. بـا توجـه بـه ... نمونـه،
به صـورت هدفمنـد و همـراه بـا روش »گلولـه برفـی« انتخـاب ..... Grounded Theory. 2.
...... through purposive sampling and snowball method, and interviews were.

شک سازمانی: شناسایی مفهوم، علل و پیامدها با استفاده از تئوری داده‌بنیاد

بعد از اجرای روش داده‌بنیاد که شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی می‌شد، علل و پیامدها
شناسایی شدند. علل در دو حوزه ... Grounded theory method applied for this research.
Available .... م. (1386). استراتژی های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه داده بنیاد.

ارائه مدل ازدواج رضایتمند در فرهنگ ایرانی: یک مطالعه نظریه زمینه ای

ایرانی است. این پژوهش با شيوه کيفی و با استفاده از روش نظریه. داده. بنياد. انجام شد
. ... This study was done with qualitative research and grounded theory method.

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده ...

کلمات کلیدی: نظریه پایه، سازنده گرایی، سازنده گرا، روش، پرستار/پرستاری ...
Constructivist grounded theory is a popular method for research studies primarily
in ...

مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی

This study was an attempt to create a basis theory of martyred commanders
leadership ritual, by using a qualitative method (grounded theory). ... محمدی،1387،
اصول روش تحقیق کیفی– نظریه مبنائی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و ... با
استفاده از نظریه داده بنیاد، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم،شماره1-
پیاپی 7.

اصل مقاله - مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

روش مقالـه کیفـی و در چارچـوب »نظریه پـردازی داده بنیـاد« اسـت. بـا توجـه بـه ... نمونـه،
به صـورت هدفمنـد و همـراه بـا روش »گلولـه برفـی« انتخـاب ..... Grounded Theory. 2.
...... through purposive sampling and snowball method, and interviews were.

نظریه داده بنیاد کلاسیک؛ شرح مراحل تولید نظریه مرکز ثقلی هویت ...

در این مقاله، به تشریح روش نظریة دادهبنیاد کلاسیک در قالب گزارش مراحل اجرای یک
... has used qualitative research methods such as grounded theory widely in ...

نظریه داده بنیاد (Grounded Theory) - مجله رسانه

نظریه داده بنیاد (که با نام های تئوری برخواسته از داده ها، تئوری زمینه ای و تئوری
بنیادی نیز شناخته می شود) یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که در ...

الگوی پنهان حاکم بر نظام استقرار فضایی در مسکن ایرانی

واژه های کلیدی: مسکن ایرانی اسالمی، نظریه داده بنیاد، خانه ی رسولیان. ... معماری از روش
هایی است که در تجزیه و تحلیل نمونه ی ...... spatial arrangement in Islamic
perspective by grounded theory, and then evaluating the priorities of ... Methods:
the methodology of the research was divided in to two main sections; the
grounded ...

رخاسته از داده ها های بازاریابی بانک کشاورزی با استفاده از نظریه ب بند

research methodology is grounded theory that verified categories with depth ....
روش جمع. آوری داده. ها. با استفاده از نظریه داده. بنیاد. در مرحله ابتدایی و برای تشکیل
...

وبلاگ جواد پورکرِیمی

7 ژانويه 2014 ... شایستگی‌ها عبارتند از روش، مهارتها، توانایی‌ها و رفتارهایی که یک کارمند در کارش به
کار .... نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری(Grounded Theory).

چگونگی تغییرات زبان گفتاری از ترکی به فارسی در دو دهه گذشته و ...

مقاله پیش‌رو با استفاده از رویکرد برساختی و روش‌شناسی نظریه داده بنیاد[1] به ...
روش تحقیق کیفی است و از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد و تکنیک مصاحبه عمیق
برای ... qualitative research method and Grounded theory procedures and In-
depth ...

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده ...

عنوان انگلیسی مقاله: The Development of Constructivist Grounded Theory ... روش
مذکور را به شیوه ای مفید و مثمر ثمر برای هدف اصلی توسعه نظریه از داده ها وسعت ...
Grounded theory has proved an enduringly popular choice of methodology for ...

Grounded Theory

پديدارشناسي Phenomenology; اقدام پژوهي Action Research; قوم نگاري
Ethnography ... روش معنا بخشي Method Sense Making; گراندد تئوري Grounded
Theory ... روش پژوهش براي توليد تئوري اي که بر اساس گردآوري و تحليل نظام مند داده
ها بنيان نهاده شده است. ... فرايند ساخت يک نظريه مدون از طريق گردآوري سازمان يافته
داده و تحليل ...

Review and Determination of the Factors Influencing Knowledge ...

In the present study considering use of grounded theory methodology, .... ﺑﺮرﺳﻲ و
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﺔ داده. ﺑﻨﻴﺎد و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻴﻚ ... |. اﺧﻮان. و اﻳﻤﺎﻧﻲ
..... ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ روش ﻧﻈﺮﻳـﺔ داده. ﺑﻨﻴـﺎد اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ. اﻳـﻦ. روش در ﺳـﺎل.

تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA و نرم افزار Nvivo

... که امروزه استفاده از روشهای پژوهش ترکیبی یا آمیخته(Mixed Methods) یا به
عبارتی دیگر روش ... تجزیه و تحلیل آماری داده های کیفی با نرم افزارهای MAXQDA و
Nvivo ... تحلیل نظریه گرندد تئوری، داده بنیاد یا نظریه برخواسته از داده ها (
Grounded-Theory). ارائه موضوعات برای طراحی پروژه به روش نظریه داده بنیاد، نظریه
گرندد تئوری، ...

نظریه داده‌بنیاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تئوری داده‌بنیاد یا نظریه داده‌بنیاد یا تئوری برخاسته از داده‌ها یا تئوری بنیادی یک
روش ... در واقع تئوری داده بنیاد روشی است برای دستیابی به شناخت پیرامون موضوع
مورد ... of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques.

research on information science and public libraries

روش: روش تحقیق بهکار گرفته شده در بخش کمی، پیمایشی بوده و در بخش کیفی ...
کیفی با استفاده از نظریهپردازی دادهبنیاد متأثر از الگوی مهو و تیبو انجام شده
است. ... survey methodology and Grounded Theory were followed, respectively.

عوامل خانوادگی دخیل در سلامت خانواده های نظامی: مطالعه کیفی 1 عوامل ...

Method: The present research is a qualitative research, in which grounded theory
method .... پژوهش حاضر با استفاده از رویکردکیفی و روش داده بنیاد14 انجام شده
است. ... فرایند گزینش نمونهها و جمع آوری دادهها تا حصول اشباع نظری دادهها ادامه یافت که
در ...

ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در

تجزیه و تحلیل داده ها نیاز به استفاده از روش های کیفی کامالً احساس می شود. ... می توان
فعالیت های الزم برای نظریه پردازی داده بنیاد در پژوهش ... Grounded theory .....
technologies: a discriminative approach” , Journal of Computer Information
Systems,.

ارائه مدل ازدواج رضایتمند در فرهنگ ایرانی: یک مطالعه نظریه زمینه ای

ایرانی است. این پژوهش با شيوه کيفی و با استفاده از روش نظریه. داده. بنياد. انجام شد
. ... This study was done with qualitative research and grounded theory method.

گراندد تئوری - خانه

در نظریه زمینه ای نیز مانند سایر راهبرد ها می توان از داده های کمی و یا ترکیب روش های
.... بر اساس این روش تدوین می‌شود بر زمینه‌ای مستند از داده‌های واقعی بنیاد نهاده شده
است. .... The basic idea of the grounded theory approach is to read (and re-read)
a ...

سنجش و آموزش - روش های کیفی کمی و ترکیبی در پژوهش

30 دسامبر 2012 ... سنجش و آموزش - روش های کیفی کمی و ترکیبی در پژوهش - دستاوردهای علمی در حوزه ی
سنجش و آموزش. ... نظریه داده بنیاد چیست؟ grounded theory. این نظریه رویکردی
کیفی ... نظریه داده بنیاد یک راهبرد پژوهشی است که پژوهشگر به کمک آن و بر اساس.
دیدگاه های ... روش های ترکیبی زنجیره ای(sequential mixed methods ).

ها با رویکرد مبتنی تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه داده بنیاد بر ...

داده. های الزم از طریق مصاحبه. ژرف نگر، جمع آوری و به روش تحلیل. *. دانشجوی دکترای
مدیریت آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و ... راهبری دانشگاه، الگوی راهبری، رویکرد
مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ذینفعان ...... Basics of qualitative research: techniques.

عطف » تردید درگراندد تئوری

8 آوريل 2012 ... يافته ها – در کارائي گراندد تئوري، به عنوان يک روش پژوهش کيفي، به چند دليل
ترديد .... البته آنان با بنياد نهادن گراندد تئوري آزمون نظريه ها را کاملا نفي .... در گام
نخست پژوهشگر بررسي عميقي از بخش کوچکي از داده به عمل مي آورد و ..... [31] Basics
of Grounded Theory Analysis ... [40] Constant Comparative Method.

و روش ترکیبی - انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران

ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﻮدن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻧﻈﺮﻳﺔ داده. ﺑﻨﻴﺎد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ داده. ﻫﺎي در ﺣـﺎل ﭘﺪﻳﺪآﻣـﺪن و ﻧـﻪ. ﻧﻮﺷﺘﻪ. ﻫﺎ. آﻣﺎده.
ﺷﺪن ذﻫﻦ ﺑﺮاي .... Qualitative research methods for the social sciences. 4th Ed.

شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت ...

روش تحقیق این پژوهش از نوع ترکیبی(کیفی-کمی) ، جامعه آماری و نمونه آماری آن ... 30
خبره نظام بانکی استخراج و با کمک روش داده بنیاد تلخیص و طبقه‌بندی شده و سپس
در فاز ... The Research methodology is library and field study while the tool to
collect .... ترکیبی" Distribution Channels Hybrid channels strategy Grounded
Theory.

مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی

This study was an attempt to create a basis theory of martyred commanders
leadership ritual, by using a qualitative method (grounded theory). ... محمدی،1387،
اصول روش تحقیق کیفی– نظریه مبنائی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و ... با
استفاده از نظریه داده بنیاد، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم،شماره1-
پیاپی 7.

روش نظریه داده بنیاد Grounded Theory Method – یاهو شاپ

فایل پاورپوینت در ۲۵ صفحه انجام پژوهش کیفی، دارای روش های مختلفی است. روش
تحقیق نظریه برخاسته از داده ها یا Grounded Theory یکی از این روش ها می باشد.

عوامل خانوادگی دخیل در سلامت خانواده های نظامی: مطالعه کیفی 1 عوامل ...

Method: The present research is a qualitative research, in which grounded theory
method .... پژوهش حاضر با استفاده از رویکردکیفی و روش داده بنیاد14 انجام شده
است. ... فرایند گزینش نمونهها و جمع آوری دادهها تا حصول اشباع نظری دادهها ادامه یافت که
در ...

روشهای پژوهش ترکیبی آذر 1390 دانشگاه شهید رجایی - research-srttu

پژوهش روايتي; پديدار شناسي; قوم نگاري; مطالعات نظريه داده بنیاد; مطالعه موردي .... را
روش تركيب شده يا در هم تنيده (Integrated or Mixed Methodology) مي نامند. .... از داده
های کیفی، یا زمانی که طرح کیفی(طرح نظریه داده بنیاد Grounded Theory )،با کمک
...

ارائه مدل برندسازی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت ...

در مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد، پدیده محوری پژوهش، فرآیند برند سازی برای
بنگاه‌های ... در این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی تئوری داده بنیاد، اقدام
به جمع‌آوری ... Corbin, J., Strauss, A,"Grounded Theory Method: Procedure,
Canons, and ...

وبلاگ جواد پورکرِیمی

7 ژانويه 2014 ... شایستگی‌ها عبارتند از روش، مهارتها، توانایی‌ها و رفتارهایی که یک کارمند در کارش به
کار .... نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری(Grounded Theory).

پديدارشناسي بيرون از مرزهاي فلسفه - اطلاعات حکمت و معرفت

28 سپتامبر 2015 ... اما به راستي هنگامي که پديدارشناسي به عنوان يک روش پژوهش کيفي ..... روش
پديدارشناسي چقدر با روش هاي ديگري مانند روش مردم نگارانه يا روش نظريه داده بنياد هم
پوشاني دارد؟ .... Encyclopedia of // ualitative Research Method // 21.
Transcendental, Existential, Hermeneutic, Linguistic, and Ethical
Phenomenology ...

Grounded Theory

پديدارشناسي Phenomenology; اقدام پژوهي Action Research; قوم نگاري
Ethnography ... روش معنا بخشي Method Sense Making; گراندد تئوري Grounded
Theory ... روش پژوهش براي توليد تئوري اي که بر اساس گردآوري و تحليل نظام مند داده
ها بنيان نهاده شده است. ... فرايند ساخت يک نظريه مدون از طريق گردآوري سازمان يافته
داده و تحليل ...

رخاسته از داده ها های بازاریابی بانک کشاورزی با استفاده از نظریه ب بند

research methodology is grounded theory that verified categories with depth ....
روش جمع. آوری داده. ها. با استفاده از نظریه داده. بنیاد. در مرحله ابتدایی و برای تشکیل
...

تبیین جامعه‌شناختی تأثیر توسعه محله محوری در اداره کلان‌شهر تهران ...

روش تحقیق در این مقاله به‌صورت کیفی از گراندد تئوری استفاده‌شده است. ... *گراندد
تئوری: با توجه به هدف تحقیق از روش کیفی و با عنوان نظریه بنیانی[7] ..... کلمن،
جیمز (1386) بنیادهای نظریه اجتماعی، منوچهر صبوری، تهران: نی ... Eaves,YD(2001) A
Synthcsis technique for grounded theory data analysis ... [15] Sampling method.

ﺑﻨﻴﺎد ﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ داده ﮔﻴﺮي ﻧﺸ ﻓﻬﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷ - مطالعات رفتار سازمانی

)13. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. : 1394. ﺻﺺ. 119-141. ﻓﻬﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻜﻞ. ﮔﻴﺮي ﻧﺸ. ﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ داده. ﺑﻨﻴﺎد. زﻟﻔﺎ
ﺣﻖ. ﮔﻮﻳﺎن ..... Day Reconsrtuction Method(DRM). 8. Momentary .... 2. Grounded
Theory ... ﻧﻈﺮﻳـﻪ داده. ﺑﻨﻴـﺎد، روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ. اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ. ﻫـﺮ ﻗﺴـﻤﺖ از داده. ﻫـﺎ، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ از.

روشهای پژوهش ترکیبی آذر 1390 دانشگاه شهید رجایی - research-srttu

پژوهش روايتي; پديدار شناسي; قوم نگاري; مطالعات نظريه داده بنیاد; مطالعه موردي .... را
روش تركيب شده يا در هم تنيده (Integrated or Mixed Methodology) مي نامند. .... از داده
های کیفی، یا زمانی که طرح کیفی(طرح نظریه داده بنیاد Grounded Theory )،با کمک
...

گراندد تئوری - جامعه شناسی معاصر : بررسی مسائل اجتماعی

6 ا کتبر 2015 ... گراندد تئوری یک روش تحقیق کیفی است که نام آن برگرفته از عمل استخراج ...
نظریه بنیادی، نظریه داده بنیاد، نظریةپایه، نظریه زمینه ای، نظریه میدان .....
Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory.

عوامل خانوادگی دخیل در سلامت خانواده های نظامی: مطالعه کیفی 1 عوامل ...

Method: The present research is a qualitative research, in which grounded theory
method .... پژوهش حاضر با استفاده از رویکردکیفی و روش داده بنیاد14 انجام شده
است. ... فرایند گزینش نمونهها و جمع آوری دادهها تا حصول اشباع نظری دادهها ادامه یافت که
در ...

Measurig Competency Model for Managers in the Health Sector ...

10 نوامبر 2013 ... Material and methods: The study population included all the health system
managers in Iran. The ... Based on the collected data, T. values for knowledge of
and ..... ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﻣﻮاد و. روش. ﻫﺎ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. ﺗﺤﻠﻴﻠ. ﻲ ﺑ
... (Grounded theory)GT ..... روﻳﻜﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺌﻮري داده ﺑﻨﻴﺎد ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘـﻪ اﺻـﻠﻲ را.

روش نظریه داده بنیاد grounded theory method | جستجو - نمونه سوال داد

اختصاصی از فایل هلپ روش نظريه داده بنياد grounded theory method با و پر سرعت
. فایل پاو وینت در 25 صفحه انجام پژوهش کیفی، دارای روش های مختلفی است.

ها با رویکرد مبتنی تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه داده بنیاد بر ...

داده. های الزم از طریق مصاحبه. ژرف نگر، جمع آوری و به روش تحلیل. *. دانشجوی دکترای
مدیریت آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و ... راهبری دانشگاه، الگوی راهبری، رویکرد
مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ذینفعان ...... Basics of qualitative research: techniques.

آسیب‌شناسی خط‌مشی‌گذاری دولت در عرصه خصوصی‌سازی برمبنای نظریه ...

... روش داده بنیاد "Grounded Theory" به‌عنوان یک روش کیفی با رویکرد اکتشافی
صورت ... آسیب‌شناسی خط‌مشی‌گذاری دولت در عرصه خصوصی‌سازی برمبنای نظریه داده
بنیاد ... this study appliesa grounded theory approach to the problem;which is an
...

اصل مقاله (710 K) - مدیریت در دانشگاه اسلامی

روش. : ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫ. ﺪف ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎ. ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﺸﻢ
. اﻧﺪاز، ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ... :ﻫﺎ. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ داده. ﺑﻨﯿﺎد،. 33. ﻣﻔﻬﻮم
و در. ﻧﻬﺎﯾﺖ. 10 ...... “Grounded Theory: Objectivist and Subjectivist Methods”. In.

ارائه مدل ازدواج رضایتمند در فرهنگ ایرانی: یک مطالعه نظریه زمینه ای

ایرانی است. این پژوهش با شيوه کيفی و با استفاده از روش نظریه. داده. بنياد. انجام شد
. ... This study was done with qualitative research and grounded theory method.

شک سازمانی: شناسایی مفهوم، علل و پیامدها با استفاده از تئوری داده‌بنیاد

بعد از اجرای روش داده‌بنیاد که شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی می‌شد، علل و پیامدها
شناسایی شدند. علل در دو حوزه ... Grounded theory method applied for this research.
Available .... م. (1386). استراتژی های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه داده بنیاد.

اصل مقاله (710 K) - مدیریت در دانشگاه اسلامی

روش. : ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫ. ﺪف ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎ. ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﺸﻢ
. اﻧﺪاز، ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ... :ﻫﺎ. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ داده. ﺑﻨﯿﺎد،. 33. ﻣﻔﻬﻮم
و در. ﻧﻬﺎﯾﺖ. 10 ...... “Grounded Theory: Objectivist and Subjectivist Methods”. In.

ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در

تجزیه و تحلیل داده ها نیاز به استفاده از روش های کیفی کامالً احساس می شود. ... می توان
فعالیت های الزم برای نظریه پردازی داده بنیاد در پژوهش ... Grounded theory .....
technologies: a discriminative approach” , Journal of Computer Information
Systems,.

گراندد تئوری - جامعه شناسی معاصر : بررسی مسائل اجتماعی

6 ا کتبر 2015 ... گراندد تئوری یک روش تحقیق کیفی است که نام آن برگرفته از عمل استخراج ...
نظریه بنیادی، نظریه داده بنیاد، نظریةپایه، نظریه زمینه ای، نظریه میدان .....
Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory.

A Model for Applying Grounded Theory in Educational Studies - Sid

ﻧﻈﺮﯾﻪ. ) از ﺧﻮد داده. ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪار. 1. Grounded theory research method. 2. Glaser and
Strauss. 3. .... داده. ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آن اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه.

اصل مقاله (555 K)

از آن جمله، نظريه قابليت است که توسط آمارتيا سن. 1، ... ارزيابي شود. در ادامه، با
کارگيري روش داده. بنياد مدلي. ارايه شده است که رابطه دوسويه ميان توسعه قابليت و
..... The Oretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded. Theory.

ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در

تجزیه و تحلیل داده ها نیاز به استفاده از روش های کیفی کامالً احساس می شود. ... می توان
فعالیت های الزم برای نظریه پردازی داده بنیاد در پژوهش ... Grounded theory .....
technologies: a discriminative approach” , Journal of Computer Information
Systems,.

ها با رویکرد مبتنی تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه داده بنیاد بر ...

داده. های الزم از طریق مصاحبه. ژرف نگر، جمع آوری و به روش تحلیل. *. دانشجوی دکترای
مدیریت آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و ... راهبری دانشگاه، الگوی راهبری، رویکرد
مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ذینفعان ...... Basics of qualitative research: techniques.

اصل مقاله (555 K)

از آن جمله، نظريه قابليت است که توسط آمارتيا سن. 1، ... ارزيابي شود. در ادامه، با
کارگيري روش داده. بنياد مدلي. ارايه شده است که رابطه دوسويه ميان توسعه قابليت و
..... The Oretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded. Theory.

سنجش و آموزش - روش های کیفی کمی و ترکیبی در پژوهش

30 دسامبر 2012 ... سنجش و آموزش - روش های کیفی کمی و ترکیبی در پژوهش - دستاوردهای علمی در حوزه ی
سنجش و آموزش. ... نظریه داده بنیاد چیست؟ grounded theory. این نظریه رویکردی
کیفی ... نظریه داده بنیاد یک راهبرد پژوهشی است که پژوهشگر به کمک آن و بر اساس.
دیدگاه های ... روش های ترکیبی زنجیره ای(sequential mixed methods ).

تبیین شاخص‌های والدگری موفق دوره نوجوانی در نمونه هایی از خانواده های

Methods: This applied study used qualitative grounded theory to gather its ...
پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها کیفی، از نوع داده بنیاد مواد و
روش ها: ... بدین منظور 13 نفر از والدین نوجوانان سالم به روش نمونه گیری نظری و با
استفاده ...

تبیین مدل تعالی از دیدگاه امام خمینی (ره) (با استفاده از استراتژی ...

نوع تحقیق، پژوهش کیفی است و از روش استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد استفاده
شده ... is a qualitative research method and strategy Grounded theory was used.

نظریه داده بنیاد (Grounded Theory) - مجله رسانه

نظریه داده بنیاد (که با نام های تئوری برخواسته از داده ها، تئوری زمینه ای و تئوری
بنیادی نیز شناخته می شود) یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که در ...

نظریه داده بنیاد (Grounded Theory) - مجله رسانه

نظریه داده بنیاد (که با نام های تئوری برخواسته از داده ها، تئوری زمینه ای و تئوری
بنیادی نیز شناخته می شود) یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که در ...

نظریه داده بنیاد کلاسیک؛ شرح مراحل تولید نظریه مرکز ثقلی هویت ...

در این مقاله، به تشریح روش نظریة دادهبنیاد کلاسیک در قالب گزارش مراحل اجرای یک
... has used qualitative research methods such as grounded theory widely in ...

Developing a Model for Faculty Development Approach based on ...

ﻋﻨـﻮان ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﭘـﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ . داده. ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻠﯿﺎت و ﺑﻪ.
ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﯾ. ﺎﻓﺘﻪ ... ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ، روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ داده ﺑﻨﯿﺎد .
1. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ..... Grounded Theory Approach. 26. Ethical Concerns.

روش نظریه داده بنیاد Grounded Theory Method – گوگل فایل

6 مارس 2017 ... فایل پاورپوینت در ۲۵ صفحه انجام پژوهش کیفی، دارای روش های مختلفی است. روش
تحقیق نظریه برخاسته از داده ها یا Grounded Theory یکی از این ...

مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

حاصل نهایی تحلیل داده‌های گردآوری شده، در قالب یک نظریة داده بنیاد اولیه با عنوان ...
of this study is consistent examination, is grounded theory, this method was used
for ... روش تحقیق گراند تئوری : راه و روش نظریه پردازی در علوم انسانی و بهداشتی.

چگونگی تغییرات زبان گفتاری از ترکی به فارسی در دو دهه گذشته و ...

مقاله پیش‌رو با استفاده از رویکرد برساختی و روش‌شناسی نظریه داده بنیاد[1] به ...
روش تحقیق کیفی است و از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد و تکنیک مصاحبه عمیق
برای ... qualitative research method and Grounded theory procedures and In-
depth ...

عطف » تردید درگراندد تئوری

8 آوريل 2012 ... يافته ها – در کارائي گراندد تئوري، به عنوان يک روش پژوهش کيفي، به چند دليل
ترديد .... البته آنان با بنياد نهادن گراندد تئوري آزمون نظريه ها را کاملا نفي .... در گام
نخست پژوهشگر بررسي عميقي از بخش کوچکي از داده به عمل مي آورد و ..... [31] Basics
of Grounded Theory Analysis ... [40] Constant Comparative Method.

نظریه داده‌بنیاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تئوری داده‌بنیاد یا نظریه داده‌بنیاد یا تئوری برخاسته از داده‌ها یا تئوری بنیادی یک
روش ... در واقع تئوری داده بنیاد روشی است برای دستیابی به شناخت پیرامون موضوع
مورد ... of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques.

ارائه مدل ازدواج رضایتمند در فرهنگ ایرانی: یک مطالعه نظریه زمینه ای

ایرانی است. این پژوهش با شيوه کيفی و با استفاده از روش نظریه. داده. بنياد. انجام شد
. ... This study was done with qualitative research and grounded theory method.