دانلود رایگان


مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی

دانلود رایگان مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زاییتعداد صفحات :۲۵
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چكيده:
كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و از جمله در كشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي كلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزهاي لازم همراه با اقداات عملي در اين زمينه مي تواند موجبات كاهش شدت بحران هاي آتي ناشي از پديده بيكاري را فراهم آورد.
بديهي است كه بخش خدمات به عنواني يكي از بخش هاي عمده اقتصادي كشور و صنعت بيمه به عنوان زير مجموعه بخش مزبور كه به تدريج در اقتصاد خدماتي قرن حاضر نقش بيشتري را ايقا خواهد كرد، مي تواند نقش قابل ملاحظه اي در ايجاد اشتغال براي جمعيت جوان كشور فراهم نمايد. در اين مقاله اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم صنعت بيمه در لايه ها مختلف اشتغال مورد بررسي قرار گرفته كه اميد است به عنوان گامي اوليه زمينهاي براي مطالعات عميق تر و گسترده تر آتي باشد.برآورد توان با اشتغال زاي صنعت بيمه كشور نشان مي دهد كه شكاف قابل ملاحظه اي بين ظرفيت بالقوه و بالفعل اين صنعت در ارتباط با اشتغال زاي وجود دارد كه به نظر مي رسد با بهره گيري از مجموعه اقدامات و تمهيداتي بتوان زمينه هاي لازم جهت نيل به ظرفيت بالقوه را فراهم نمود.
مقدمه:
هم اكنون يكي از اساسي ترين مسائل و شايد مهمترين مسأله اقتصادي كشور بهره گيري از مجموعه راهكارهايي به منظور افزايش اشتغال نيروي كار مي باشد. اشتغال از جمله متغيرهاي كليدي است كه دست يابي به سطح مطلوب بهينه آن از محورهاي اساسي اهداف سياست هاي كلان اقتصادي هر جامعه اي مي باشد و افزايش سطح اشتغال نيز در گرو مجموعه تهميدات ساز و كارهاي زير بخش هاي اقتصادي است.
در اين راستا، برخي از بخش هاي اقتصاد نقش بيشتري در افزايش سطح اشتغال ملي را ايفا مي كنند و به عبارتي نقش برخي بخش هاي اقتصادي در تعيين سطح اشتغال ملي محسوس تر ولي نقش برخي ديگر از بخش هاي اقتصادي در اين زمينه نامحسوس تر است. هدف ما در اين نكته اساسي است كه صنعت بيمه به عنوان يكي از زير بخش هاي بخش خدمات در گسترش اشتغال ملي، نقش قابل ملاحظه اي دارد هرچند بار وجود اهميت رو به افزايش فعاليت هاي اين بخش خدماتي، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نيست.
به نظر مي رسد يكي از اقدام هاي اساسي در استفاده از توان هر يك از بخش هاي اقتصادي به منظور حل مشكل بيكاري، برآورد ظرفيت و توان بالقوه هر يك از بخش هاي اقتصادي در افزايش اشتغال نيروي كار است. بنابراين پيش از هر برنامه ريزي براي افزايش سطح اشتغال ملي بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود، كه هر يك از بخش هاي اقتصادي با توجه به عملكرد شان و همين طور ظرفيت بالقوه خود تا چه اندازه مي توانند در رفع مشكل بيكاري موثر باشند؟ با مروري بر عملكرد صنعت بيمه كشور در سال 1381 مشاهده مي كنيم. كه در اين سال با صدور 11 ميليون و 177 هزار بيمه نامه و رشد 5/58 درصدي حق بيمه هاي موجب گرديد كه مجموع خق بيمه هاي دريافتي به مرز 9100 ميليارد ريال نزديك شود. در همين سال و براي اولين بار در تاريخ صنعت بيمه كشور شاخص نفوذ بيمه اي (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص ملي) از مرز يك درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه اي با استانداردهاي جهاني وجود دارد (براي مثال اين شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بيمه سرانه (نسبت حق بيمه به جمعيت) نيز معادل 8/138 هزارريال محاسبه گرديده است. از طرف ديگر، مجموع خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه در سال 1381 بالغ بر 5527 ميليارد ريال مي باشد كه بيش از نيمي از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخصي ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي شده بابت بيمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت صنعت بيمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 ميليارد ريال مباشد كه بيش از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بيمه هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه بابت پوشش ريسك هاي رانندگي معادل 7/66 درصد بوده است. ضريب خسارت صنعت بيمه كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضريب هاي خسارت هاي بيمه در سطح جهاني مي باشد.
درك صحيح در زيمنه نقش فعاليت هاي بيمه اي در اقتصاد ملي نيازمند شناخت بهتر سازي و كار فعاليت هاي بيمه اي است. لذا بهتر است پيش از اينكه در خصوص تاثيرات و فوائد اقتصادي خدمات بيمه بحث كنيم، مروري كوتاه برساز و كار فعاليت بيمه اي داشته باشيم. و...اشتغال زایی


اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی


بیکاری


بیمه


دانلود تحقیق مفهوم بیکاری و اشتغال زایی


دانلود مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی


ف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سياست‌هاي اشتغالزايي كشورهاي مختلف و ايران

19 ژوئن 2006 ... اين مقاله با هدف انتخاب مؤثرترين و كاراترين برنامه هاي اشتغالزايي با تأكيد بر ...
كارگيري و نتايج به دست آمده از اجراي انواع سياستهاي بازاركار بررسي شده است ... با
ظهور روند افزايش نرخ بيكاري از دهه 70 ميلادي در كشورهاي صنعتي، ...

تأثیر انواع تسهیلات اعتباری بر اشتغال تعاونی‌های صنعتی کشور

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر روی سطح اشتغال بسیارند و اعطای تسهیلات ...
مقالات آماده انتشار .... نجفی، بهاء الدین (1388) تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونیها
در کاهش فقر و اشتغال زایی؛ ماهنامه تعاون، سال بیستم، شمارههای 206 و 207، صفحات
20-1. ... وزارت تعاون (1390) آمار و نماگرهای منتخب جمعیت، اشتغال و بیکاری؛ معاونت
...

تأثیر انواع تسهیلات اعتباری بر اشتغال تعاونی‌های صنعتی کشور

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر روی سطح اشتغال بسیارند و اعطای تسهیلات ...
مقالات آماده انتشار .... نجفی، بهاء الدین (1388) تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونیها
در کاهش فقر و اشتغال زایی؛ ماهنامه تعاون، سال بیستم، شمارههای 206 و 207، صفحات
20-1. ... وزارت تعاون (1390) آمار و نماگرهای منتخب جمعیت، اشتغال و بیکاری؛ معاونت
...

بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار

در این مقاله به نقش و جای ... مشكالت جاری از جمله فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی،
بيكاری دانش آموختگان دانشگاهی و معضل انبوه ... در واقع کارآفرینی که به مفهوم کشف
و بهره برداری از فرصت ها به من ... دربازارهای جهانی، رقابت، اشتغالزایی پایدار، تو.

بررسی تأثیر طرح توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده بر ایجاد اشتغال در ...

اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮف اﺛﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ. اﺷﺘﻐﺎل. زاﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪان
دﻗﯿﻖ ﺑ .... اﻫﺪاف. ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ. ﻫﻤﭽﻮن. اﯾﺠﺎد. اﺷﺘﻐﺎل،. رﯾﺸﻪ. ﮐﻦ. ﻧﻤﻮدن. ﻓﻘﺮ،. ﺑﻬﺒﻮد. ﺗﻮزﯾﻊ. درآﻣﺪ. و. ﺑﺮآوردن. ﻧﯿﺎز
..... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻗﺼﺪ. دارﯾﻢ. ﺗﻨﻬﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻨﮕﺎ. ه. ﻫﺎی زودﺑﺎزده و اﺷﺘﻐﺎل را ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﺎﯾ. ﯿﻢ.

دانلود مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی - 0y0

دانلود مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی ... ژوئن 14, 2016. تحقیق در مورد روش هاي
قيمت گذاري سهام … می 30, 2016. عنوان مقاله : نیمه هادی ها و … اکتبر 18, 2015 ...

دانلود : کارآفرین.docx

تعاريف‌ و مفهوم‌ كارآفريني‌: واژة‌ «كارآفريني‌» واژه‌اي‌ است‌ نو، كه‌ از كلمه‌اش‌ نمي‌توان‌ به‌ ...
بالاي‌ بيكاري‌ در كشورمان‌،ناخودآگاه‌ كلمه‌ «كارآفريني‌» و كلمه‌ «اشتغال‌ زايي‌» موارد ...

متن کامل (PDF)

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي از اﻫﺪاف ﻣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوزه ﻳﻜـﻲ. از ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ..... ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزي در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳـﻲ و ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ . در ﺑﺴـﻴﺎري از.

دانلود تحقیق در مورد ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ

1 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ,دانلود پایان نامه ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ,دانلود جزوه
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ,دانلود پاورپوینت ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ.

بررسی تأثیر طرح توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده بر ایجاد اشتغال در ...

اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮف اﺛﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ. اﺷﺘﻐﺎل. زاﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪان
دﻗﯿﻖ ﺑ .... اﻫﺪاف. ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ. ﻫﻤﭽﻮن. اﯾﺠﺎد. اﺷﺘﻐﺎل،. رﯾﺸﻪ. ﮐﻦ. ﻧﻤﻮدن. ﻓﻘﺮ،. ﺑﻬﺒﻮد. ﺗﻮزﯾﻊ. درآﻣﺪ. و. ﺑﺮآوردن. ﻧﯿﺎز
..... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻗﺼﺪ. دارﯾﻢ. ﺗﻨﻬﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻨﮕﺎ. ه. ﻫﺎی زودﺑﺎزده و اﺷﺘﻐﺎل را ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﺎﯾ. ﯿﻢ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ا

ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﮑﺎري در ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آن ﺑﺮ. اﺷﺘﻐﺎل ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑ. ﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ. ICT. ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي. ﻣﯽ ﭘﺮدازد . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ. ICT ... در ﻋﯿﻦ
اﺷﺘﻐﺎل. زاﯾﯽ ، اﺷﺘﻐﺎل زدا ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ... ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي. ﭘﺮدازش و
...

مقاله در مورد اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال | صدای سراب

همه بخش‌های اقتصادی کشور از میزان اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. .... تلاش
بری کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مد نظر ...

مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی - مقالات و تحقیقات و پایان نامه رشته ...

9 جولای 2015 ... سری دوم جدیدترین مقالات و تحقیق و پایان نامه های دانشجویی مربوط به رشته اقتصاد
که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد به شرح زیر می ...

بررسی وضعيت بازار کار طی سالهای اخير

ﻭﺭﻱ. ﻧﻴﺮﻭﻱ ﮐﺎﺭ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ. ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ. ﺯﺍﻳﻲ. ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ، ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺯ ... ﻫﺎﻱ
ﻃﺮﺡ ﺁﻣﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﺑﻴﮑﺎﺭﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻃﻲ ..... ﻫﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ، ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬـﺮﻩ.

بیکاری در ایران،علل و راه حل های رفع بیکاری

12 سپتامبر 2014 ... انواع بیکاری ... بنابراین اشتغال کاهش می یابد و بیکاری به وجود می آید. ..... از
کالای ایرانی سبب اشتغال زایی شده و از بیکاری جلوگیری می کند.

بیکاری در افغانستان: در به در به دنبال کار - BBCPersian.com

25 مارس 2008 ... برخی از کارشناسان امور اقتصادی، عامل اصلی بیکاری در افغانستان را نبود برنامه
های درست و مناسب برای کاریابی و اشتغال زایی در این کشور می ...

معنی اشتغال زایی | واژه‌نامه آزاد

معنی واژهٔ اشتغال زایی در واژه‌نامه آزاد به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. ... (
اقتصاد) ایجاد شغل برای بیکاران از طریق استخدام کارگران و کارمندان بیشتر یا
ایجاد ...

کارآفرینی و اشتغال زایی (معرفی مشاغل و شرایط و چگونگی ... - ره توشه

19 دسامبر 2011 ... امروزه موضوع کارآفرینی و اشتغال زایی یکی از مهمترین مشکلاتی به ... حال با توجه
به نرخ نسبتا بالای بیکاری در کشور، این سوال مطرح است که چطور و چگونه چنین
چیزی ممکن است؟ ... اهداف (هدفگذاری)، موضوع کار، تخصص و مهارتهای فردی و گروهی،
انگیزه و ... در بخش مقالات اقتصادی توضیحات لازم ارائه شده است - اما قطعا ...

بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار

هدف این مقاله بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران است. ...
میزان ضریب متغیر با وقفه اشتغال گویای انعطاف‌پذیری پایین بازار کار در اقتصاد
ایران ... بازار کار؛ اشتغال؛ بیکاری؛ سیاست‌های اشتغال‌زایی؛ خودرگرسیون برداری
با ... John Freebairn et al (2003), Unemployment Policy: Lessons from Economic
...

رشد صنعتي و چالش اشتغال در اقتصاد ايران - مرکز پژوهش های مجلس

رسد راهبرد رشد صنعتی متناسب با اهداف اشتغالزايی بايد بر محورهای. زير متمرکز
باشد: ... افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ايران که. انتظار می.

دانلود مقاله اشتغال زایی و بیکاری چپ کلیک -مرجع مطالب - سرای پروژه

مقاله حاضر به بررسی مفهوم بیكاری و اشتغال زایی پرداخته است. این مقاله در 22
صفحه تهیه گردیده که با فرمت ورد بوده و پروژه ای مناسب برای رشته اقتصاد و موارد
مشابه ...

متن کامل سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری کشور

10 دسامبر 2005 ... همچنین براساس اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز، نرخ بیکاری تا پایان .... به طور
عام و در فعالیت‌های اشتغال زایی نظیر گردشگری, تربیت بدنی, ...

بیکاری در ایران،علل و راه حل های رفع بیکاری

12 سپتامبر 2014 ... انواع بیکاری ... بنابراین اشتغال کاهش می یابد و بیکاری به وجود می آید. ..... از
کالای ایرانی سبب اشتغال زایی شده و از بیکاری جلوگیری می کند.

کارآفرینی چیست وکیست؟ - مقاله هرچی توبخوای - صفحه نخست

23 ژوئن 2011 ... در حالی که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفاً با شتغال زایی مترادف شده .... بالای‌
بیکاری‌ در کشورمان‌،ناخودآگاه‌ کلمه‌ «کارآفرینی‌» و کلمه‌ «اشتغال‌ ...

مفهوم بیکاری و اشتغال زایی - شاپ ایرانی

دانلود مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی ه منظور حل مشكل بيكاري، برآورد ظرفيت و
توان بالقوه هر يك از بخش‌هاي اقتصادي در افزايش اشتغال نيروي كار است. بنابراين ...

پارس تحقیق| درباره مشاغل خانگی|پروژه ، پایان نامه ، تحقیق ، دانلود ...

19 سپتامبر 2016 ... کسب و کار خانگی (Home business) به آن بخشی از کسب و کارها گفته می شود ... به
طور کلی می توان انواع مشاغل خانگی را در چهار دسته تقسیم بندی نمود: .... جامعه و یا
دیگر کشورها را تامین و در نهایت موجب درآمد زایی و ایجاد اشتغال مولد گردد. ... موضوع
بیکاری در کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته که هم اکنون با ...

اقتصاد مقاومتی به تولید داخلی و اشتغال نرسید - تشکل نیوز

میشود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ میشود به جنگ رکود رفت؛ میشود ...
طرح اشتغالزایی «حرکت» نیز در راستای اجرای سیاست طراحی و پیاده سازی الگوی ...

فناوري اطلاعات، رويكردي نوين در اشتغال زايي - مهدی صفرزاده - بلاگفا

مقاله حاضر با هدف بررسي تأثيرات فناوري اطلاعات بر اشتغال تهيه شده است. ...
بطوريكه اشتغال زاييِ متناسب با نيازهاي جامعه و ريشه كن كردن بيكاري يا همان اشتغال
.... انواع فعاليت هاي اداري مانند ورود اطلاعات به رايانه، پردازش و تحليل اطلاعات، از راه
دور ...

بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده ...

در ایران نیز دولت نهم در مواجهه با مشکلاتی از قبیل بیکاری توجه خاص خود را معطوف ...
نتایج نشان می‌دهند که تنها در دو سال اول اجرای طرح میزان اشتغال و تعداد بنگاه‌های ... و
متوسط زودبازده بر کارآفرینی و اشتغال‌زایی بخش تعاون طی دوره ( 1389-1384) ... و
متوسط برای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص کارآفرینی و اشتغال‌زائی استفاده گردد.

کارآفرینی و اشتغال زایی (معرفی مشاغل و شرایط و چگونگی ... - ره توشه

19 دسامبر 2011 ... امروزه موضوع کارآفرینی و اشتغال زایی یکی از مهمترین مشکلاتی به ... حال با توجه
به نرخ نسبتا بالای بیکاری در کشور، این سوال مطرح است که چطور و چگونه چنین
چیزی ممکن است؟ ... اهداف (هدفگذاری)، موضوع کار، تخصص و مهارتهای فردی و گروهی،
انگیزه و ... در بخش مقالات اقتصادی توضیحات لازم ارائه شده است - اما قطعا ...

معنی اشتغال زایی | واژه‌نامه آزاد

معنی واژهٔ اشتغال زایی در واژه‌نامه آزاد به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. ... (
اقتصاد) ایجاد شغل برای بیکاران از طریق استخدام کارگران و کارمندان بیشتر یا
ایجاد ...

Archive of SID ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر

ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزي و ﺗﺄﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ ﻛﺎر و ﺑﻴﻜﺎري اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه. اي
. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﭼﻮن: ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺮ ... ﻫﺎ روي داده، ﻣﻔﻬﻮم .....
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺪارد ﺻﺤ. ﺒﺖ از ﻧﻘﺶ آن در ﺑﻴﻜﺎري و اﺷﺘﻐﺎل. زاﻳﻲ.

دانلود مقاله اشتغال زایی و بیکاری چپ کلیک -مرجع مطالب - سرای پروژه

مقاله حاضر به بررسی مفهوم بیكاری و اشتغال زایی پرداخته است. این مقاله در 22
صفحه تهیه گردیده که با فرمت ورد بوده و پروژه ای مناسب برای رشته اقتصاد و موارد
مشابه ...

دانلود مقاله اشتغال زایی و بیکاری چپ کلیک -مرجع مطالب - سرای پروژه

مقاله حاضر به بررسی مفهوم بیكاری و اشتغال زایی پرداخته است. این مقاله در 22
صفحه تهیه گردیده که با فرمت ورد بوده و پروژه ای مناسب برای رشته اقتصاد و موارد
مشابه ...

تحقیق در مورد علل بیکاری و تاثیر آن بر جامعه ایران | پایگاه خبری ...

27 آوريل 2015 ... بیکاری:مفهوم بیکاری عبارت است از مجموع افراد یک جامعه که دارای شغل .... از کالای
ایرانی سبب اشتغال زایی شده و از بیکاری جلوگیری می کند.

Archive of SID ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر

ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزي و ﺗﺄﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ ﻛﺎر و ﺑﻴﻜﺎري اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه. اي
. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﭼﻮن: ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺮ ... ﻫﺎ روي داده، ﻣﻔﻬﻮم .....
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺪارد ﺻﺤ. ﺒﺖ از ﻧﻘﺶ آن در ﺑﻴﻜﺎري و اﺷﺘﻐﺎل. زاﻳﻲ.

سیاستگذاری بازار کار - فصلنامه تازه‌های اقتصاد

بــازار کار عرصه بازیگران متعــددي با گرایش هــا، توانمندي ها و اهداف. مختلف اســت. ...
مقولــه اشــتغال و رفع بیکاری بــه عنوان یک پدیده مخــرب اجتماعی،. اقتصادی و ...

اقتصاد مقاومتی به تولید داخلی و اشتغال نرسید - تشکل نیوز

میشود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ میشود به جنگ رکود رفت؛ میشود ...
طرح اشتغالزایی «حرکت» نیز در راستای اجرای سیاست طراحی و پیاده سازی الگوی ...

مطالعه تطبیقی نقش تجارت الکترونیک بر کارآفرینی - مدیریت و ...

2 نوامبر 2013 ... در این مقاله پس از تشریح و نقش تجارت الکترونیک بر کارآفرینی و مرور ادبیات ...
تجارت الکترونیکی یک مفهوم در حال رشد است که فرآیندخرید، فروش یا مبادله ... شد
که تجارت الکترونیک می تواند در اشتغال زایی موثر باشد و به عنوان یکی از ... درآمدزا
است و در توسعه اقتصادی2 و کاهش نرخ بیکاری نقش بسیار دارد و ...

نقش تجارت الکترونیک بر کارآفرینی-مقالات کارآفرینی

در این مقاله به بررسی نقش تجارت الکترونیک در کارآفرینی و ایجاد فرصت های ...
اطلاعات و بازار کسب و کار سبب شده است که بازار دائمی برای فعالیت و اشتغال عده ...

موضوع مقاله - پرچم افتخار انتظار - بلاگفا

پرچم افتخار انتظار - موضوع مقاله: گردشگری و اقتصاد مقاومتی - فرهنگي مذهبي و ...
پس در شرایط کنونی که دشمن با انواع تحریم ها و گسترش تبلیغات منفی، سعی در
..... مشکلات اقتصادی و اشتغالزایی است نرخ بالای بیکاری، لزوم افزایش درآمد ارزی و
...

تحقیق درباره ی بیکاری + دانلود فایل - کافه لینک

28 سپتامبر 2015 ... در اين مقاله بر آن شده ايم تا نگاهي هر چند گذرا بر پديده بيكاري و عوامل تاثير گذار
بر آن داشته باشيم. ... ای در يك مقاله نمي گنجد ولي سعي بر آن داريم تا نمايه اي از انواع
بيكاري ... به عبارت ديگر لذت فراغت بدون كار و اشتغال قابل سنجش نيست. .....
صنعتي از سويي باعث رشد و پيشرفت مي شود ولي بهاي اين دستاوردهاي ...

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ا

ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﮑﺎري در ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آن ﺑﺮ. اﺷﺘﻐﺎل ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑ. ﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ. ICT. ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي. ﻣﯽ ﭘﺮدازد . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ. ICT ... در ﻋﯿﻦ
اﺷﺘﻐﺎل. زاﯾﯽ ، اﺷﺘﻐﺎل زدا ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ... ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي. ﭘﺮدازش و
...

تعریف سازمان های بین المللی از بیکاری و اشتغال - آفتاب

5 نوامبر 2007 ... تعریف سازمان های بین المللی از بیکاری و اشتغال. ... که در آن انواع اشتغال و تقسیم
بندی های مربوط به آن را ارائه داده بود. در بخشی که به ... دانلود مقاله

دانلود مقاله فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور - مگ ایران

كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و از جمله در كشورهاي ما از هدف عمده ...
در اين مقاله اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم صنعت بيمه در لايه ها مختلف ...
اساسي اهداف سياست هاي كلان اقتصادي هر جامعه اي مي باشد و افزايش سطح اشتغال نيز
در ...

مقاله در مورد اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال | صدای سراب

همه بخش‌های اقتصادی کشور از میزان اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. .... تلاش
بری کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مد نظر ...

بیکاری در ایران،علل و راه حل های رفع بیکاری - تدبیر24

13 سپتامبر 2014 ... انواع بیکاری ... بنابراین اشتغال کاهش می یابد و بیکاری به وجود می آید. ..... از
کالای ایرانی سبب اشتغال زایی شده و از بیکاری جلوگیری می کند.

موضوع مقاله - پرچم افتخار انتظار - بلاگفا

پرچم افتخار انتظار - موضوع مقاله: گردشگری و اقتصاد مقاومتی - فرهنگي مذهبي و ...
پس در شرایط کنونی که دشمن با انواع تحریم ها و گسترش تبلیغات منفی، سعی در
..... مشکلات اقتصادی و اشتغالزایی است نرخ بالای بیکاری، لزوم افزایش درآمد ارزی و
...

متن کامل سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری کشور

10 دسامبر 2005 ... همچنین براساس اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز، نرخ بیکاری تا پایان .... به طور
عام و در فعالیت‌های اشتغال زایی نظیر گردشگری, تربیت بدنی, ...

مفهوم بیکاری و اشتغال زایی - شاپ ایرانی

دانلود مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی ه منظور حل مشكل بيكاري، برآورد ظرفيت و
توان بالقوه هر يك از بخش‌هاي اقتصادي در افزايش اشتغال نيروي كار است. بنابراين ...

نقش تجارت الکترونیک بر کارآفرینی-مقالات کارآفرینی

در این مقاله به بررسی نقش تجارت الکترونیک در کارآفرینی و ایجاد فرصت های ...
اطلاعات و بازار کسب و کار سبب شده است که بازار دائمی برای فعالیت و اشتغال عده ...