دانلود رایگان


دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی , پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی , کنترل دما با استفاده از منطق فازی

دانلود رایگان دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی در 34 اسلاید


موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد:
•آشنایی با سیستم های کنترل•معرفی منطق فازی1 تاریخچه منطق فازی
2 مفاهیم اولیه
3 نمونه ای از کار برد های منطق فازی
•طراحی کنترل کننده های فازی1ساختار کنترل کننده های فازی
•شبیه سازی کنترل کننده دما به کمک نرم افزار متلب
پیشگفتار:
با وجوداین که اجرای سیستم مدیریت ساختمان سبب افزایش هزینه های ساخت ساختمان می گردد،میزان صرفه جویی در هزینه های جاری ساختمان ناشی از اجرای این سیستم، می تواند در مدت کوتاهی هزینه های اولیه راجبران نماید و بعلاوه سطح بالاتری از آسایش را برای ساکنان به همراه داشته باشد. سیستم های کنترل هوشمند دارای سطح انعطاف پذیری بالایی هستند که می توان براحتی آنها را با نیازهای مختلف منطبق نمود .همچنین درهنگام بهره برداری براحتی می توان عملیات تغییر وبهینه سازی برای راهبری بهتر و کاهش هزینه های انرژی وکاهش هزینه های تعمیراتی را انجام داد.
كاهش مصرف كاهش هزينه :
مدت زمان طولانی از هشدار به اتلاف انرژی و لزوم پیشگیری از هدر رفتن آن نمی گذرد. اهمیت انرژی در پیشرفت روزافزون صنايع و اقتصاد كشورها به اندازه اي مورد توجه است كه نیاز به صرفه جويی آن در تمامي كشورهای دنیا بخصوص كشورهای روبه رشد جهان به گونه ای خاص، احساس شده است. اتلاف انرژی كه در كشورهای روبه رشد بیش از ساير كشورها به چشم مي خورد، بر لزوم جلوگیری از هدر رفتن آن می افزايد.
با نگاهی به آمار اتلاف انرژی در ايران به وضوح درمی يابیم، مصرف بی رويه انرژی در بخش ساختمان و تجاری بیش از سایر بخش هاست. این میزان حدود 2/37 درصد از سهم كل انرژی كشور را به خود اختصاص داده است كه بیش تراز ساير بخش هاست. قطعا ارزش ريالی آن، رقم قابل توجهی خواهد بود.مطابق با آخرين برآوردهای آماری، ارزش سوخت مصرفی در فاصله سالهای 1381تا 1390 ، بدون بهینه سازي آن 8/60 میلیارد دلاراست كه با صرفه جويی و كنترل مصرف انرژی، اين رقم به2/53 میلیارد دلار می رسد که 6/7 میلیارد دلار صرفه جويی به همراه خواهد داشت۰]*[
كاهش مصرف سوخت، كاهش هزينه های پرداخت شده توسط مردم براي سوخت مصرفی، ايجاد شرايط مطلوب دمای ساختمان به دلیل بالا رفتن كیفیت ساخت بناها و كاهش آلودگي محیط زيست ناشی از مصرف سوخت های فسیلی از جمله اهداف اقدامات انجام شده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان هاست.يكی از فاكتورهايی كه پس از بیان طرح صرفه جويی مصرف انرژی به آن بها داده می شود استفاده از تجهیزات و لوازم هوشمند در ساختمان است كه كمترين میزان پرت انرژی را به همراه داشته باشد. اين در حالی است كه نحوه كنترل اين تجهیزات و امكاناتی كه بیشترين بازدهی انرژی در ساختمان را به همراه دارند فاكتوری مهم تر از فاكتورهای فوق است كه تجهیز آن به اين زيرسیستم های كنترلی علاوه بر كاهش مصرف انرژی موجبات هدفمند نمودن آن رابه همراه خواهد داشت. نصب چنین سیستم كنترلی و دقیقی در هر ساختمان آن را يک گام به هوشمندشدن در جهت مصرف بهینه انرژی وزندگی راحت تر نزديک خواهد كرد. اين در حالی است كه تنها تفاوت اين ساختمان با ديگر ساختمان ها، رعايت فاكتور هوشمندی در آن است كه همین فاكتور اساسی، ساختمان فوق را نسبت به ديگر ساختمان های معمولی تا حدی متمايز می سازد كه توجه به رقم صرفه جويی مصرف انرژی در آن تصديق كننده اين ادعا خواهد بود. هوشمند ساختن ساختمان ها، طرح و ايده ای است كه در صورت ملی شدن آن قطعاً گام های مؤثری در جهت صرفه جويی و كاهش هزينه های ناشی از مصرف انرژی برداشته خواهد شد.
که هدف ما در این پژوهش پیشنهاد یک روش کنترلی مناسب (از نوع فازی) به منظور صر فه جویی و کاهش هزینه های ناشی از کنترل نا مناسب دماست.

چکیده:
این مقاله به بررسی سیستم های کنترل دما با استفاده از منطق فازی می پردازد. تکنیک های هوشمند به طوروسیعی جهت بهبود یا جایگزینی روش های کنترل سنتی استفاده می شود. در سیستم هایی که به روش سنتی کنترل می شوند . تنها در دو حالت روشن و خاموش کار می کنند بدین صورت که که دستگاه های تهویه مطبوع وقتی هوای اتاق بسیار گرم است روشن و هنگامی که بسیار سرد است خاموش می شود در نتیجه کنترل دما به خوبی صورت نمی گیرد.
اما تهویه مطبوع فازی با سرد شدن تدریجی هوا ی اتاق، تدریجا کند تر و با گرم شدن تدریجی آن به تدریج تند تر کار می کند . این روش باعث بهبود کارایی سیستم وهمچنین باعث کاهش تلفات انرژی و هزینه ها ی اضافی می شود . دراین مقاله یک دستگاه تهویه مطبوع بر پایه منطق فازی طراحی و به گو نه ای تنظیم می شود که کنترل کننده رفتار مناسبی در برابر تغیرا ت داشته و دمای اتاق را تا حد امکان در حالت پایدار نگه دارد.


دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی , پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی , کنترل دما با استفاده از منطق فازی


دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی


پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی


کنترل دما با استفاده از منطق فازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله شبیه سازی سیستم کنترل دما و تهویه مطبوع با منطق فازی

این مقاله به بررسی سیستم ها کنترل دما ترموستات که براساس قوانین فازی کار
میکنند می پردازد درسیستمهای تهویه هوای نوین عموما از منطق فازی استفاده می شود ا... ...
راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله .... مرجع دانش (سیویلیکا) | مرجع دانشگاههای ایران |
مرجع انجمنهای علمی | پروژه ها و تحقیق دانشجویی | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی
پژوهشی ...

ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ي ﻓﺎزي دو ﻣﺤﻮره روﺑﺎت ﻛﻨﺘﺮل

دﻣﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ. ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ. ِ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻮا ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ ﻫﻮاي آﻧﻬﺎ. ﺧﻮب ﻧﻤﻲ. ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از آﻧﻬﺎ در
ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ... ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮان ﺑﺎزوﻫﺎي ﺳﺒﻚ را ﺗﺤﺖ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ و ﺑﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮد ... در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ... اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﮑﺎرﯾﺘﻢ - ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ - ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ - ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ - رزوﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ - SOP ﻧﻮﯾﺴﯽ - آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت
داﻧﻠﻮد ...

مکتب‌خونه | آکادمی آنلاین تخصص‌ها

پست الکترونیکی. لطفاً منتظر بمانید... بازگشت به پنل ورود. میتوانید با استفاده
از فیلترهای زیر نتایج جستجو را محدود کنید. نمایش فیلترها. +. دوره‌های دانشگاهی.

استفاده PLC (کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی) در کنترل دور ...

شماره پروژه : ۱۴۶ تعداد صفحات : ۱۴۵ پروژه حاضر با عنوان کنترل کننده های ... دانلود
پروژه شبیه سازی و پردازش سیگنال ها (فیلتر) در نرم افزار متلب .... قبل از اینکه
PLC در صنعت مورد استفاده قرار گیرد ، مدار های کنترلی کاملا سخت ... ۳-۱-۷- اندازه
گیری دما ... های کنترل سرعت ماشین های القایی و شبیه سازی روش کنترل فازی دانلود
پروژه ...

دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی دانلود فایل ورد(Word) پروژه خانه هوشمند ...

دانلود فایل ورد(Word) پروژه خانه هوشمند و طراحی سیستم های آن BMS ... کنترل هوشمند
دما، کنترل اتوماتیک امنیت ساختمان، مدیریت هوشمند اطفای حریق و… از قابلیتهای
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان می باشند. کنترل و دسترسی به سیستم مدیریت
هوشمند با استفاده از نرم افزارهای مربوطه در .... ۵-۱۰-۱- منطق کنترل سیستم ساختمان
هوشمند

انجام پروژه شبیه سازی درس کنترل با MATLAB - تبلیغات - همه

در ضمن پروژه های مربوطه با استفاده از این نرم افزار نیز انجام می شود.* تدریس در تهران
و تبریز انجام ... دانلود رایگان پروژه شبیه سازی مسابقه خرگوش و لاک پشت با
MATLAB .... دستگاه ثبت و کنترل دما ... زمان واقعی کنترل پاندول معکوس با منطق
فازی

علوم و فنون جديد - منطق فازي - شبكه رشد

12 ژوئن 2008 ... بسياري از كاربردهاي تجاري و اقتصادي‌ي منطق فازي مربوط به كنترل فرآيند است. ...
با انجام‌ مرتب اين‌كار توسط دست‌گاه تهويه، دماي اتاق هميشه براي شما مطلوب خواهد بود. ...
مـتـن : من از این متن در پروژه ام استفاده کردم مطلب جالبی بود لطفا ...

فرمولهای سیستم های کنترل فازی - bodbodak - ديد وسيع نت

ارایه یک مدل کنترل موجودی با دانلود رایگان کتاب طراحی سیستم های فازی عصبی یا .
استفاده از مدل های فازی در سیستم های سفارش دهی کنترل موجودی. - برای مشاهده کلیک
... کلیک کنید. سیستم‌های فازی با فازی ارزش‌های منطق فازیکنترل‌های فازی را
فرمولهای . ... دانلود پروژه کنترلر فازی برای روشنایی وسایل خانگی با کمک. - برای
مشاهده ...

مقاله شبيه سازي سيستم کنترل دما و تهويه مطبوع با منطق فازي - دانلود

دانلود مقاله شبيه سازي سيستم کنترل دما و تهويه مطبوع با منطق فازي word, دانلود ...
کنترل دما و تهويه مطبوع با منطق فازي تحت فایل ورد (word), سورس پروژه مقاله ... می
پردازد درسیستمهای تهویه هوای نوین عموما از منطق فازی استفاده می شود این درحالی ...

کد متلب تنظيم کنترل کننده PI با استفاده از منطق فازي براي

4 آوريل 2017 ... دانلود جدید بازی فیلم نرم افزار. ... کد متلب تنظیم کنترل کننده PI با استفاده از
منطق فازی برای کنترل … کد متلب تنظیم کنترل کننده PI ... استفاده از منطق فازی
برای کنترل دمای اتاقدانلود کد متلب تنظیم کنترل کننده PI … ... جزوه کامل منطق
فازی – انجام پروژه متلب | MATLAB | مطلب | شبیه سازی … دانلود فیلم ...

دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی - دانلود فایل|نقشه|پروژه ...

29 سپتامبر 2016 ... پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی. فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی
: docx تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 855 قیمت: : 2500 تومان.

انجام پایان نامه مهندسی برق کنترل ابزار دقیق

عنوان پروژه: شناسايي سيستم هاي مرتبه كسري با استفاده از توابع پايه متعامد ...
ابزارهای متعددی مانند دنباله Wiener، موجک، شبکه های عصبی، منطق فازی و .... عنوان
پروژه:طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و متوسط دما در کوره با روش کنترل
فازی.

آشنایی با منطق فازی | ايران متلب

7 آگوست 2014 ... تاریخچه منطق فازی تاریخچة مجموعه‌های فاز مقایسه منطق فازی و لاجیک توسط پرفسور
... بالاخره در سال 1987 پروژه به ثمر نشست و یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های ....
سال‌هاست که از منطق فازی برای کنترل دمای آب یا میزان کدرشدن آبی که لباس‌ها در آن ...
از منطق فازی در سیستم‌های پردازش تصویر نیز استفاده می‌شود.

منطق فازی یا Fuzzy Logic برای اولین بار در سال 1960 توسط دکتر ...

منطق فازی تکنولوژی جدیدی است که شیوه هایی را که بر ای طراحی و مدل سازی یک ...
نتیج در مقاله ای تحت عنوان(ازمایشی در سنتز زبانی با استفاده از یک کنترل کننده
.... اگر این قانون فازی را روی یک سیستم کنترل دما اعمال کنیم، آن گاه می توانیم ...
زيست شناسان مولكولي در حال حاضر در يك پروژه عظيم براي جمع آوري اطلاعات به كار ...

ﺑﻬﺒﻮد در ﻓﺎزي ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ارزش ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻪﺑ ﻋﻤﻠﻜﺮد

98. ﻪﺑ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ارزش ﺑﺎ روﻳﻜﺮد. MADM. ﻓﺎزي. در. ﺑﻬﺒﻮد. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوژه. اﻛﺒﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺒﺮﻳﺰ. 1 ...
ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴـﺮي ﭼﻨـﺪ ﺷﺎﺧﺼـﻪ ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد. ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي. ﺑﻪ،. ﺟﺎي روش. ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد . در ﻣﻘﺎﻟﻪ
..... ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ. 10. 1/10. 44/17 40 30 35 60 45 55 40/14 524/20. اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت. 11. 0/59.

پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده آماده - انجام پروژه متلب

پروژه پیش بینی دما با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه. ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ /
توسط .... دانلود پروژه تعیین زمان روشن بودن ماشین لباسشویی با منطق فازی. ۱۳۹۴/
۰۸/۱۸ /توسط ... شبیه سازی مقاله کنترل قند خون با استفاده از سیستم فازی. ۱۳۹۴/۰۷/
۰۷ ...

پروژه ی کارشناسی | دکتر احسان عظیمی راد

طراحیسیستم خبره تشخیص لبه در تصاویر با استفاده از منطق فازی. طراحیسیستم
خبره ... پروژهطراحي و ساخت كنترلر دماي چيلر و كمپرسور جهت برش ليزر در صنعت.

پروژه متلب

برای اینکار از دومعادله دیفرانسیل جهت شبیه سازی با متلب استفاده می کنیم که
یکی از معادلات حاکم بر ..... پروژه کنترل فازی پاندول معکوس Inverted Pendulum

پروژه متلب

برای اینکار از دومعادله دیفرانسیل جهت شبیه سازی با متلب استفاده می کنیم که
یکی از معادلات حاکم بر ..... پروژه کنترل فازی پاندول معکوس Inverted Pendulum

پروژه متلب

برای اینکار از دومعادله دیفرانسیل جهت شبیه سازی با متلب استفاده می کنیم که
یکی از معادلات حاکم بر ..... پروژه کنترل فازی پاندول معکوس Inverted Pendulum

دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی | سایت دانلود فری

6 جولای 2017 ... دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی در 34 اسلاید. موضوعاتی که مورد
بررسی قرار می گیرد: •آشنایی با سیستم های کنترل. •معرفی منطق ...

کد متلب تنظيم کنترل کننده PI با استفاده از منطق فازي براي

4 آوريل 2017 ... دانلود جدید بازی فیلم نرم افزار. ... کد متلب تنظیم کنترل کننده PI با استفاده از
منطق فازی برای کنترل … کد متلب تنظیم کنترل کننده PI ... استفاده از منطق فازی
برای کنترل دمای اتاقدانلود کد متلب تنظیم کنترل کننده PI … ... جزوه کامل منطق
فازی – انجام پروژه متلب | MATLAB | مطلب | شبیه سازی … دانلود فیلم ...

پروژه ماشین لباس شویی هوشمند(منطق فازی) با matlab,avr - الکترونیکا

دانلود پروژه ماشین لباس شویی هوشمند(منطق فازی) با matlab,avr. ... فازی به سهولت
قابل طراحی بوده و در مورد بسیاری مسائل می‌توان از آنها استفاده کرد. .... سال‌هاست که از
منطق فازی برای کنترل دمای آب یا میزان کدرشدن آبی که لباس‌ها در آن شسته شده‌اند در ...

کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی و کاربرد آن ها در کنترل دور ...

28 سپتامبر 2016 ... شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر با عنوان کنترل کننده های منطقی قابل ... از رله ها و
کنتاکتورها استفاده میشد که امروزه plc در اکثر مواقع جایگزین آن ها گشته است. ... ۳-
۱-۷- اندازه گیری دما ... و شبیه سازی روش کنترل فازی تعداد صفحات : ۱۱۰ شرح
مختصر پروژه : در ... دانلود پروژه اینورتر و کنترل سرعت موتورهای القایی.

دانلود پایان نامه پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند - کارن داک

دانلود پایان نامه پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند پایان نامه دوره ... در این
فصل ابتدا تاریخچه ای از منطق فازی بیان می شود و در ادامه با منطق فازی آشنا خواهیم شد
. ... ایشان قبل از کار بر روی نظریه‌ی فازی، یک استاد برجسته در نظریه کنترل بود.
..... پروژه دانشجویی در مورد پیش بینی دما, پروژه دانشجویی در مورد پیشگویی دما,
پروژه ...

Original text - زحل اتوماسیون

کنترل و ابزار دقیقدانلود پروژه،مقاله در زمینه plc ، پی ال سی، dcs , hmi, scada ...
مسئله اصلی در تئوری کنترل فازی استفاده از منطق فازی برای برطرف کردن ... از نوع
دما با رنج تغییرات [- 25 , 45 ] در یک سیستم که بصورت فازی کنترل می ..... دانلود
گردد . با كلیك روي گزینھ. Curve Recorder. منحني وضعیت كنترلرنمایش داده میشود.

به چه می اندیشی؟ - پروژه های پیادسازی و شبیه سازی شده در نرم افزار ...

23 ژانويه 2015 ... در این پروژه هدف تشخیص رنگ در تصویر با استفاده از منطق فازی در نرم افزار متلب
می باشد؛که سعی شده با منطق فازی ... کنترل فازی،آبیاری قطره ای (شبیه سازی
کامپیوتری با متلب) ... دمای هوا بررسی وسایل مورد نیاز در اندازه گیری دما خاک ...
دریافت فایل ... دانلود کتاب آموزش قدم به قدم و تصویری نرم افزار Matlab.

دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی | سایت دانلود فری

6 جولای 2017 ... دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی در 34 اسلاید. موضوعاتی که مورد
بررسی قرار می گیرد: •آشنایی با سیستم های کنترل. •معرفی منطق ...

دانلود پایان نامه پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند - کارن داک

دانلود پایان نامه پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند پایان نامه دوره ... در این
فصل ابتدا تاریخچه ای از منطق فازی بیان می شود و در ادامه با منطق فازی آشنا خواهیم شد
. ... ایشان قبل از کار بر روی نظریه‌ی فازی، یک استاد برجسته در نظریه کنترل بود.
..... پروژه دانشجویی در مورد پیش بینی دما, پروژه دانشجویی در مورد پیشگویی دما,
پروژه ...

انجام پروژه شبیه سازی درس کنترل خطی، کنترل مدرن، کنترل دیجیتال ...

انجام پروژه شبيه سازي درس کنترل مدرن، کنترل دیجیتال با MATLAB پروژه matlab
... نمونه پروژه; دیتا لاگر; کنترل دما; کنترل شیر برقی; سنسور Pt100 ... کنترل
توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان .... زمان واقعی کنترل
پاندول معکوس با منطق فازی .... دانلود پروژه کنترل دور موتور های dc با avr - مهندسی
برق.

دماسنج دو نقطه اي با سنسورهاي دما ds18b20 با avr - برکه

با میکروکنترلر AVR و سنسور DS18B20 یک پروژه ای کامل برای کنترل دمای ...
پروژه اندازه گیری دمای چند نقطه با استفاده از سنسور DS18B20 یا دماسنج دو سنسوره
... Jal Edit v2; دانلود نرم افزار My Public WiFi برای تبدیل رایانه به Access Point …
.... در منطق فازی به جای دو ارزشی بودن ، ما طیفی از ارزشها را در بازه بسته صفر و یک
...

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ - اول ﻗﺴﻤﺖ : ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی - تحقیقات مهندسی سازه ...

10 آوريل 2004 ... ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ، ﺗﺜﺒﯿﺖ دﻣﺎ، ﺗﺜﺒﯿﺖ رﻃﻮﺑﺖ. -1. ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ...
ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل. ،. ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘـﺮل ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ای ﻃﺮاﺣﯽ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧـﺪاز ... و ). ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ.
ﻣﻨﻄـﻖ ﻓـﺎزی. 4. (. FLC. ) اﺳــﺘﻔﺎده. ﮐﺮدﻧــ. ﺪ . ]12 [. ﮔوا. ﻨــ. ﺮ. و ﻫﻤﮑــﺎران ..... ﻣﺪار. واﺳﻂ اﺗﺼﺎل
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ و. )د(. ﻣﺪار واﺳﻂ اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺴﻮر رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ.

Original text - زحل اتوماسیون

کنترل و ابزار دقیقدانلود پروژه،مقاله در زمینه plc ، پی ال سی، dcs , hmi, scada ...
مسئله اصلی در تئوری کنترل فازی استفاده از منطق فازی برای برطرف کردن ... از نوع
دما با رنج تغییرات [- 25 , 45 ] در یک سیستم که بصورت فازی کنترل می ..... دانلود
گردد . با كلیك روي گزینھ. Curve Recorder. منحني وضعیت كنترلرنمایش داده میشود.

هوش مصنوعی آزاد:منطق فازی - بنیاد دانش آزاد

25 سپتامبر 2014 ... ۳ موارد کار‌برد; ۴ پروژه‌های مورد استفاده; ۵ ایده‌‌های مرتبط با منطق فازی; ۶ منابع آموزشی.
۶.۱ صفحات وب; ۶.۲ کتاب‌ها. ۶.۲.۱ کتاب‌های غیر قابل دانلود; ۶.۲.۲ کتاب‌های قابل دانلود
... منطق فازی دما ... زمینه‌ها و پدیده‌ها صرف نظر از روش شناسی مورد کاربرد جهت مطالعه،
طراحی، و کنترل پدیدار می‌شود. .... همراه با لینک پروژه و مستندات آن.

آشنایی با منطق فازی | پروژه های الکترونیکی

دانلود و آموزش نرم افزار ... مفاهیم منطق فازی (fuzzy logic) اولین بار به وسیله
پروفسور لطفی زاده ارائه شد و سپس توسط دیگران ... همانگونه که در محاسبات ریاضی
از متغیرهای عددی استفاده می‌گردد، در منطق فازی نیز از متغیرهای زبانی استفاده
می‌گردد. ... برای مثال فرض کنید که می خواهیم یک فن را برای متعادل کردن دمای محیط
کنترل کنیم.

خدمات مشاوره ، آموزش و انجام پروژه قدرت - کنترل فازی

خدمات مشاوره ، آموزش و انجام پروژه قدرت - کنترل فازی - مشاوره ، قبول سفارش و انجام
پروژه ها و پایان ... دانلود پروژه مهندسی برق (7) ... می باشد که بتواند در هر لحظه با
دریافت ورودی مورد نیاز (در این مورد هیدروژن) و در دمای مشخص توان بار را ... برای پیاده
سازی منطق فازی از GUI متناظر با آن در متلب استفاده شده است و بار به صورت بار
تعریف ...

دانلود رایگان مقاله در مورد ساخت یک قفل الکترونیکی با استفاده از ...

5 روز پیش ... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻗﻔﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ (AVR (ATMEGA8 q .... ﺗﺤﻘﯿﻖ در ...
49 دانلود پروژه دانلود مقاله دانلود ج جزوه پروژه دانلود رایگان گزارش ... دانلود مقاله .....
دانلود پایان نامه در مورد طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی . .... دانلود ترجمه مقاله
کنترل PI تطبیقی بازیاب دینامیکی ولتاژ با استفاده از منطق .

کنترل دما با متلب – فایل ایبی دانلود - جزوه

28 آگوست 2017 ... مرجع دانلود کتاب، مقاله، جزوه، پروژه و فایل. برچسب: کنترل دما با متلب ... کد متلب
تنظیم کنترل کننده PI با استفاده از منطق فازی برای کنترل دمای ...

خدمات مشاوره ، آموزش و انجام پروژه قدرت - کنترل فازی

خدمات مشاوره ، آموزش و انجام پروژه قدرت - کنترل فازی - مشاوره ، قبول سفارش و انجام
پروژه ها و پایان ... دانلود پروژه مهندسی برق (7) ... می باشد که بتواند در هر لحظه با
دریافت ورودی مورد نیاز (در این مورد هیدروژن) و در دمای مشخص توان بار را ... برای پیاده
سازی منطق فازی از GUI متناظر با آن در متلب استفاده شده است و بار به صورت بار
تعریف ...

علوم و فنون جديد - منطق فازي - شبكه رشد

12 ژوئن 2008 ... بسياري از كاربردهاي تجاري و اقتصادي‌ي منطق فازي مربوط به كنترل فرآيند است. ...
با انجام‌ مرتب اين‌كار توسط دست‌گاه تهويه، دماي اتاق هميشه براي شما مطلوب خواهد بود. ...
مـتـن : من از این متن در پروژه ام استفاده کردم مطلب جالبی بود لطفا ...

- FTC کنترل فازی دما دستور •

GPWM. مورد استفاده. قرار می گیرد . بنابراین با اجرای دستور. GPWM. خروجی. Y0.
فعال م. ی شود . بنا براین. با منطق فازی. هیتر. روشن شده. و دمای. کوره کنترل می شود .

منطق فازی و ارباب حلقه‌ها! - تبیان

ما در زندگی روزمره بارها از منطق فازی استفاده می‌كنیم. ... در این مقاله می‌خواهیم به
اختصار با منطق فازی آشنا شویم. ... ساده‌ترین نمونه یك سیستم كنترل دما یا
ترموستات است كه بر اساس قوانین فازی كار می‌كند. ... به خاطر بیاورید که در
کامپیوترتان فیلمی را دانلود می کردید و می خواستید آن را از .... هارپ، جنجالی ترین
پروژه علمی ایالات متحده.

منطق فازی سنسور نیروگاه بادی - MatlabeRuz

استفاده از منطق فازی در آموزش انسان ۱٥ سنسور ۱٥ ۳ آمپر متر ۳ نیروگاه بادی ۳ . ...
تنظیم ضرایب کنترل کننده pid با منطق فازی بادی با منطق فازی نیروگاه های ...
دانلود پروژه با متلب پایان نامه برق ... پروژه کنترل دما با کنترل فازی شبیه سازی
اسگو.

منطق فازی - دانشگاه امام رضا

در این بخش به معرفی کتاب 307 مدار می پردازیم، این کتاب ... می خواهد که با استفاده
ازنرم افزار های شبیه ساز مانند اسپایس .... هستند که آن ها نیز در اثر تغییر دمای محیط
ولتاژ کوچکی ..... کنترل کننده استفاده شده، آنرا کنترل کننده فازی نیز می. نامند.

3 - سیستمهای کنترل دیجیتال هوشمند Digital Intelligent Control Systems

از این رو برای بهتر فهمیدن دروس مدار منطقی، معماری کامپیوتر و میکروپروسسور
پیشنهاد ... کنترل دور موتور dc با استفاده از یک pwm تولید شده توسط میکرو. duty
cycle ... به روز رسانی درج شده در ذیل، بروز ترین نسخه را همواره از همین لینک دانلود
فرمایید. ... 6- مانیتورینگ کمیت های فیزیکی دما و فشار بر روی موبایل، مجتمع فنی
امام ...

مکتب‌خونه | آکادمی آنلاین تخصص‌ها

پست الکترونیکی. لطفاً منتظر بمانید... بازگشت به پنل ورود. میتوانید با استفاده
از فیلترهای زیر نتایج جستجو را محدود کنید. نمایش فیلترها. +. دوره‌های دانشگاهی.

دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی - رویا فایل

27 جولای 2017 ... دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی در 34 اسلاید موضوعاتی که مورد
بررسی قرار می گیرد: •آشنایی با سیستم های کنترل •معرفی منطق ...

مکتب‌خونه | آکادمی آنلاین تخصص‌ها

پست الکترونیکی. لطفاً منتظر بمانید... بازگشت به پنل ورود. میتوانید با استفاده
از فیلترهای زیر نتایج جستجو را محدود کنید. نمایش فیلترها. +. دوره‌های دانشگاهی.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد کنترل فازی

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد کنترل فازی و پروژه دانشجویی و گزارش
سمینار و تز ... پایان نامه طراحی، تحلیل و ارزیابی زمان بندی تقاطع های چراغ دار با
استفاده ار منطق فازی .... پایان نامه طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلو های
برق.

BMS و سایت کنترل انرژی در برج های تجاری و اداری - هوشمند سازی

سيستم مديريت هوشمند ساختمان با بکارگيري از آخرين تکنولوژي ها در صدد آن است
که ... کنترل و دسترسي به سيستم با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه از هر نقطه در داخل
ساختمان و .... 1- کنترل ، مانیتورینگ دمای طبقات و بیرون ساختمان و مدیریت زمان
سیستمهای حرارتی و برودتی . ... استفاده از منطق فازي به جاي منطق باينري در
تاسيسات

پایان نامه های آماده برق - سامانه نوین مسداک

دانلود و خرید پایان نامه، پایان نامه آماده برق، خرید پایان نامه آماده برق، خرید پایان نامه
آماده، ... طراحی سیستم هوشمند طراحی سوخت و هوا و متوسط دما درکوره با روش کنترل
فازی ..... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق الکترونیک: ارزیابی و طراحی مدارهای
منطقی ..... طراحی کنترل کننده فازی دیجیتال با مدار فازی ساز جدید با استفاده از
CMOS ...

دانلود پایان نامه طراحی گلخانه هوشمند - پروژه دات کام

5 ا کتبر 2014 ... ۱ – کنترل دما ( در صورت کم بودن دما بخاری روشن شود). ۲ – کنترل رطوبت ... مقایسه
گلخانه های هوشمند با این پروژه. پوشش. سرمایش ... فصل سوم : شرح قطعات استفاده شده
در پروژه. مقدمه ... دانلود پاورپوینت آشنایی با میکروکنترلر AVR ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... - دانلود مقاله

2 ژانويه 2011 ... 4045 - روشهای بهبود جوانه زنی در 10 گونه گیاه داروئی و زینتی مناطق خشک (چکیده) ...
4067 - محاسبه شعاع هسته با استفاده از ناحیه برهمکنش در نابودی الکترون .... 4122 -
ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های 3R (چکیده) ..... 4266 - طراحی
کامل سیستم کنترل فازی دنبالسازی مدل مرجع بهینه با الگوریتم ...

شبیه سازی مقاله کنترل فازی آونگ با متلب - یک دو سه پروژه

عنوان پروژه: شبیه سازی مقاله کنترل فازی آونگ با متلب; نرم افزار مورد استفاده:
متلب; فرمت: m. ... دانلود رایگان مقاله انگلیسی مرجع + صورت تمرین ... به طور ساده
این‌گونه تعریف کرد: منطق فازی از منطق ارزش‌های «صفر و یک» نرم‌افزارهای کلاسیک
فراتر رفته .... ترجمه تاثیر افزایش دما برروی توان و نیروی ترانسفورماتور 22,896
تومان.

پایان نامه استفاده از روش‌ های محاسبات نرم در طراحی کنترل‌کننده‌ های هوشمند

در تعریف وی، محاسبات نرم تلفیقی بود از چند حوزه، شامل منطق فازی، محاسبات
عصبی[2]، ... حال‌آنکه با استفاده از روش‌های محاسبات نرم می‌توان پیاده‌سازی و
شبیه‌سازی‌های عملی و .... اگر این قانون فازی را روی یک سیستم کنترل دما اعمال کنیم،
آن‌گاه می‌توانیم ..... نرم در طراحی کنترل‌کننده‌ های هوشمند, پروژه دانشجویی در مورد پایان
نامه استفاده از ...

دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی - دانلود فایل|نقشه|پروژه ...

29 سپتامبر 2016 ... پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی. فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی
: docx تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 855 قیمت: : 2500 تومان.

آشنایی با منطق فازی | پروژه های الکترونیکی

دانلود و آموزش نرم افزار ... مفاهیم منطق فازی (fuzzy logic) اولین بار به وسیله
پروفسور لطفی زاده ارائه شد و سپس توسط دیگران ... همانگونه که در محاسبات ریاضی
از متغیرهای عددی استفاده می‌گردد، در منطق فازی نیز از متغیرهای زبانی استفاده
می‌گردد. ... برای مثال فرض کنید که می خواهیم یک فن را برای متعادل کردن دمای محیط
کنترل کنیم.

مکتب‌خونه | آکادمی آنلاین تخصص‌ها

پست الکترونیکی. لطفاً منتظر بمانید... بازگشت به پنل ورود. میتوانید با استفاده
از فیلترهای زیر نتایج جستجو را محدود کنید. نمایش فیلترها. +. دوره‌های دانشگاهی.

سایت تخصصی برق ، الکترونیک و میکروکنترلر - کنترل صنعتی ...

این کتاب را با افتخار برای شما دوستان قرار می دهیم امید است که استفاده شما از این
کتاب به ... این کتاب را از لینک دانلود زیر دریافت کنید. ... کمیت هایی همچون شتاب ،
دما ، رطوبت و. ... مسئله اصلی در تئوری کنترل فازی استفاده از منطق فازی برای
برطرف کردن مشکلات عملی است ... پروژه ساخت مدار کنترل تجهیزات از راه دور توسط
تلفن.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد کنترل فازی

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد کنترل فازی و پروژه دانشجویی و گزارش
سمینار و تز ... پایان نامه طراحی، تحلیل و ارزیابی زمان بندی تقاطع های چراغ دار با
استفاده ار منطق فازی .... پایان نامه طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلو های
برق.

پایان نامه طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و متوسط دما درکوره با ...

24 فوریه 2017 ... پایان نامه طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و متوسط دما درکوره با ... شود و
کنترل دمای خروجی با استفاده از تغییر هوای اضافی صورت می گیرد. ... در این پروژه
توسط منطق فازی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ... لینک دانلود.

کد متلب تنظيم کنترل کننده PI با استفاده از منطق فازي براي

4 آوريل 2017 ... دانلود جدید بازی فیلم نرم افزار. ... کد متلب تنظیم کنترل کننده PI با استفاده از
منطق فازی برای کنترل … کد متلب تنظیم کنترل کننده PI ... استفاده از منطق فازی
برای کنترل دمای اتاقدانلود کد متلب تنظیم کنترل کننده PI … ... جزوه کامل منطق
فازی – انجام پروژه متلب | MATLAB | مطلب | شبیه سازی … دانلود فیلم ...

دانلود پروژه کنترل دما با میکرو AVR و سنسور LM35 - edownload ...

3 آوريل 2017 ... سنجش و ارزیابی عملکرد منابع انسانی با استفاده از روش منطق فازی ... موضوع پروژه:
کنترل دمای محیط با استفاده از میکرو AVR و سنسور LM35 پروژه ...

مقاله شبیه سازی سیستم کنترل دما و تهویه مطبوع با منطق فازی

این مقاله به بررسی سیستم ها کنترل دما ترموستات که براساس قوانین فازی کار
میکنند می پردازد درسیستمهای تهویه هوای نوین عموما از منطق فازی استفاده می شود ا... ...
راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله .... مرجع دانش (سیویلیکا) | مرجع دانشگاههای ایران |
مرجع انجمنهای علمی | پروژه ها و تحقیق دانشجویی | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی
پژوهشی ...

دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی - دانلود فایل|نقشه|پروژه ...

29 سپتامبر 2016 ... پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی. فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی
: docx تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 855 قیمت: : 2500 تومان.

انجام پایان نامه مهندسی برق کنترل ابزار دقیق

عنوان پروژه: شناسايي سيستم هاي مرتبه كسري با استفاده از توابع پايه متعامد ...
ابزارهای متعددی مانند دنباله Wiener، موجک، شبکه های عصبی، منطق فازی و .... عنوان
پروژه:طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و متوسط دما در کوره با روش کنترل
فازی.

پروژه کنترل کواد کوپتر با استفاده از pid و منطق فازی - شبکه فایل ...

4 ژوئن 2017 ... پروژه کنترل کواد کوپتر با استفاده از pid و منطق فازی در این فایل هم قسمت pid و هم
فازی به صورت جدا و همم سر هم قرار دارند و همین طور مقاله مورد ...

BMS و سایت کنترل انرژی در برج های تجاری و اداری - هوشمند سازی

سيستم مديريت هوشمند ساختمان با بکارگيري از آخرين تکنولوژي ها در صدد آن است
که ... کنترل و دسترسي به سيستم با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه از هر نقطه در داخل
ساختمان و .... 1- کنترل ، مانیتورینگ دمای طبقات و بیرون ساختمان و مدیریت زمان
سیستمهای حرارتی و برودتی . ... استفاده از منطق فازي به جاي منطق باينري در
تاسيسات

3 - سیستمهای کنترل دیجیتال هوشمند Digital Intelligent Control Systems

از این رو برای بهتر فهمیدن دروس مدار منطقی، معماری کامپیوتر و میکروپروسسور
پیشنهاد ... کنترل دور موتور dc با استفاده از یک pwm تولید شده توسط میکرو. duty
cycle ... به روز رسانی درج شده در ذیل، بروز ترین نسخه را همواره از همین لینک دانلود
فرمایید. ... 6- مانیتورینگ کمیت های فیزیکی دما و فشار بر روی موبایل، مجتمع فنی
امام ...

کد متلب تنظيم کنترل کننده PI با استفاده از منطق فازي براي

4 آوريل 2017 ... دانلود جدید بازی فیلم نرم افزار. ... کد متلب تنظیم کنترل کننده PI با استفاده از
منطق فازی برای کنترل … کد متلب تنظیم کنترل کننده PI ... استفاده از منطق فازی
برای کنترل دمای اتاقدانلود کد متلب تنظیم کنترل کننده PI … ... جزوه کامل منطق
فازی – انجام پروژه متلب | MATLAB | مطلب | شبیه سازی … دانلود فیلم ...

بایگانی‌ها منطق فازی - File.iDox.ir - مرجع دانلود فایل و منابع اینترنتی

دانلود کارورزی(گزارش فیزیکی،روابط انسانی،آموزشی ،ساختار سازمانی) . ... دانلود
پروژه(کارنما)کارشناسی علوم تربیتی . ... جزوه آموزش منطق فازی جزوه آموزش منطق
فازیکاربرد منطق فازی در علوم مهندسی و به ویژه کنترل با سرعت ... پیش بینی دما با
استفاده از روش های هوشمند ... پردازش تصاویر صنعتی و تشخیص با استفاده از منطق
فازی.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد کنترل فازی

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد کنترل فازی و پروژه دانشجویی و گزارش
سمینار و تز ... پایان نامه طراحی، تحلیل و ارزیابی زمان بندی تقاطع های چراغ دار با
استفاده ار منطق فازی .... پایان نامه طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلو های
برق.

منطق فازی سنسور نیروگاه بادی - MatlabeRuz

استفاده از منطق فازی در آموزش انسان ۱٥ سنسور ۱٥ ۳ آمپر متر ۳ نیروگاه بادی ۳ . ...
تنظیم ضرایب کنترل کننده pid با منطق فازی بادی با منطق فازی نیروگاه های ...
دانلود پروژه با متلب پایان نامه برق ... پروژه کنترل دما با کنترل فازی شبیه سازی
اسگو.

آشنایی با منطق فازی | علمي و پژوهشي - ایران پژوهان

آشنایی با منطق فازی، منطق فازی، کاربردهای منطق فازی، منطق فازی در مدیریت، دنیای
... علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي
دانشگاههاي خارجي ... چون محل نمايشگاه كمي دور است، از اتومبيل استفاده مي‌كنيد، اما
وقتي به محل .... اگر اين قانون فازي را روي يك سيستم كنترل دما اعمال كنيم، آن‌گاه
مي‌توانيم ...

پروژه های دانشجويی مهندسی عمران و معماری

فروش پروژه شبیه سازی مخزن آب با استفاده از منطق فازی با نرم افزار MATLAB ...
عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل دما و فشار مخزن با الگوریتم PID با نرم افزار ...